en-USro-RO

Inregistrare | Login
8 octombrie 2015

Calendarul zilei

Joi, 8 octombrie 2015

Sfintii zilei
Sf. Pelagia, fc. m.
Liturghierul Roman
Joi din săptămâna a 27-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţă comună
verde, III
Lectionar
Mal 3,13-20a: Iată, vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor!
Ps 1: Fericit este bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul.
Lc 11,5-13: Cereţi şi vi se va da!

Meditatia zilei
Joi din săptămâna a 27-a de peste an


Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paştelui.

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului.

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii.

(Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium 102).

Joi, 8 octombrie 2015
Amândoi o apă şi-un pământ

    Odinioară, la sărbătorile hramului de la sate se obişnuia să fie invitaţi doi predicatori. Unul avea în sarcină predica de dimineaţă, la liturghia solemnă, şi celălalt, după-amiaza, la vecernie.
    Odată, oratorul de dimineaţă, un dominican aragonez, al cărui nume nu e cazul să fie menţionat, spuse la sfârşitul predicii sale, referindu-se la fratele care avea să ia cuvântul dupăamiază:
    – Este un om înţelept, limbă de aur, nu alta, şi se va angaja să ne lămurească o problemă mai veche: dacă Isus a intrat în oraşul sfânt al Ierusalimului pe un măgar sau pe o măgăriţă.
    Predicatorul de după-amiază prinse mănuşa aruncată şi sfârşi predica sa cu o atent studiată ambiguitate, spunând:
    – Referitor la dubiul pe care l-a pomenit oratorul de dimineaţă cu privire la genul animalului de călărit pe care încălecase Isus, colegul meu trebuie să ştie că este un asin.

   „Iată cât de umil este Isus al nostru: un măgăruş a fost tronul său în Ierusalim!...” (Camino, 606)
    Umilinţa este temelia tuturor virtuţilor şi a oricărui progres spiritual. Şi este, de asemenea, prima condiţie pentru a primi darurile lui Dumnezeu.
    Dumnezeu îşi închide mâna în faţa celui mândru. Fapt e că, celui mândru, darurile lui Dumnezeu i-ar face rău, ar spori mândria sa: în loc de a le vedea ca daruri ale lui Dumnezeu, le-ar vedea ca pe ceva al său.
    Umilinţa este rodul harului divin şi al experienţei noastre umane. În realitate, viaţa este o lungă şcoală de umilinţă. Ceea ce este rău e că nu întotdeauna suntem capabili să dobândim experienţă.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. Rugăciune cu…câteva picături zilnice de umor