en-USro-RO

| Login
17 august 2018

Calendarul zilei

Vineri, 17 august 2018

Sfintii zilei
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, cãlug.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Ez 16,1-15.60.63 (16,59-63): Frumusețea ta era desãvârșitã datoritã strãlucirii cu care eu te-am înzestrat; la adãpostul faimei tale, ai ajuns o desfrânatã. (Îmi voi aminti de alianța mea fãcutã cu tine; tu îți vei aminti de cãile tale și te vei umili.)
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apã cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Mt 19,3-12: Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise sã vã lãsați soțiile. De la început însã nu a fost așa
.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an

Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paştelui.

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului.

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii.

(Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium 102).

17 august 2018

Toate lucrurile, prin Cuvânt, formează o armonie divină

Din Discurs împotriva păgânilor, de sfântul Atanasiu, episcop
(Nr. 42-43: PG 25, 83-87)

Nimic din ceea ce există sau este făcut nu a început să existe şi nu subzistă decât în Cuvânt şi prin Cuvânt, aşa cum ne învaţă Ioan teologul, atunci când spune: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Toate au luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic (cf. In 1,1).
Aşa cum un muzician, după ce şi-a acordat lira, îmbină cu virtuozitatea sa notele grave cu cele acute, notele medii cu celelalte, pentru a executa o singură melodie, tot astfel, Înţelepciunea lui Dumnezeu, ţinând lumea întreagă ca pe o liră, uneşte fiinţele din văzduh cu cele de pe pământ şi pe cele din cer cu cele din văzduh; armonizează întregul cu părţile, conduce toate cu porunca şi voinţa sa, şi astfel a făcut, în frumuseţe şi armonie, o singură lume şi o singură ordine în lume. Cuvântul însuşi al lui Dumnezeu, rămânând nemişcat la Tatăl, mişcă toate lucrurile cu statornicia naturii sale, aşa cum a hotărât Tatăl. Toate fiinţele care, conform naturii lor, primesc de la el viaţa şi consistenţa, formează prin el o armonie admirabilă şi cu adevărat divină.
Ca să înţelegem printr-o imagine un lucru atât de măreţ, să luăm exemplul unui cor format din numeroşi cântăreţi. În acest cor, compus din mulţi bărbaţi, copii, femei, bătrâni şi adolescenţi, sub conducerea unui singur maestru, fiecare cântă conform naturii şi capacităţii sale proprii: bărbatul ca un bărbat, copilul ca un copil, bătrânul ca un bătrân, adolescentul ca un adolescent, şi totuşi ei formează împreună o singură armonie. Sau un alt exemplu: sufletul nostru pune în mişcare în acelaşi timp diferitele noastre simţuri, pe fiecare în funcţie de specificul său; astfel, în faţa aceluiaşi obiect, toate sunt puse în mişcare deodată: ochiul ca să vadă, urechea ca să asculte, mâna ca să atingă, nasul ca să miroase, limba ca să guste, şi adesea intră în acţiune şi alte mădulare ale trupului, de exemplu, picioarele care umblă. Acelaşi lucru are loc şi în creaţie. Desigur, aceste comparaţii sunt imperfecte, cu toate acestea, trebuie să ştim să le aplicăm la realităţi mai înalte.
Astfel, printr-un singur impuls, prin porunca Cuvân­tului lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt în aşa fel orându­ite încât fiecare acţionează conform naturii sale proprii, şi toate împreună formează o singură ordine.