en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Fc. Maria de la Lourdes

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare, 
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti! 
Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea, 
pentru numele tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.         Cf. Ps 30,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
tu ne-ai spus că-ţi faci lăcaş în inimile drepte şi curate: 
dă-ne fericirea să trăim pururi în harul tău, 
astfel încât să binevoieşti a locui în noi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca aceste daruri sfinte să ne purifice şi să ne reînnoiască, 
şi celor care împlinesc voinţa ta să le dobândească răsplata veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Au mâncat şi s-au săturat pe deplin, 
Domnul le-a împlinit dorinţa; 
aşteptarea nu le-a fost înşelată.                                 Cf. Ps 77,29-30 

sau:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât 1-a dat pe Fiul său, unul născut, 
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.      In 3,16
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tu ne-ai îndestulat, Doamne, 
la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, harul 
de a înseta pururi după izvorul vieţii adevărate.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Ziua Mondialã a Bolnavului (a XXVI-a) (în Dieceza de Iaşi în ziua de 13 mai, când va fi pelerinaj cu bolnavii la Cacica).
Asemãnarea dintre prima lecturã şi Evanghelie este sugestivã. Reamintirea prescrierilor din Legea veche relativ la bolnavii de leprã, boalã contagioasã pânã în timpurile din urmã incurabilã, permite sã înţelegem mai bine cã Isus în acelaşi timp este independent de Lege (el atinge un lepros) şi o respectã. Leprosul, care a pierdut totul, care se prezintã în faţa lui Dumnezeu fãrã nimic, cu mâinile goale, bogat doar în speranþã şi încredere, va fi ascultat. Ultimul dintre oameni va fi cel mai bogat, fiind preamãrit de Dumnezeu. Pentru noi, lepra este pãcatul. În epistolã, sfântul Paul ne invitã sã-l luãm ca model. Totuşi, nu poate fi acuzat de mândrie pentru cã adaugã „modelul meu este Cristos
”.

LECTURA I
Leprosul va locui separat,
locuinţa lui va fi în afara taberei.
Citire din cartea Leviticului 13,1-2.45-46

1 În zilele acelea,
Domnul le-a vorbit
lui Moise şi lui Aaron:
2 „Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură,
o eczemă sau o pată intensă,
sau va avea pe trupul său o rană ca de lepră,
să fie dus la Aaron, preotul,
sau la unul dintre fiii săi, care sunt preoţi!
45 Leprosul, în care este rana,
să aibă hainele sfâşiate şi să umble cu capul descoperit,
să-şi acopere barba şi să strige:
«Impur! Impur!»!
46 Tot timpul cât va avea rana, va fi impur: este impur.
El să locuiască singur;
locuinţa lui să fie în afara taberei!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 31(32),1-2.5.11 (R.: cf. 7)

R
.: Doamne Dumnezeule,
tu eşti mântuirea noastră!

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea,
căruia i s-a acoperit păcatul.
2 Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala
şi în duhul căruia nu este prefăcătorie. R.

5 Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul meu,
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele”.
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai iertat-o. R.

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă!
Strigaţi de bucurie,
toţi cei drepţi cu inima! R.

LECTURA A II-A
Fiţi imitatorii mei,
aşa cum eu sunt al lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 10,31-33; 11,1

10,31 Fraţilor,
fie că mâncaţi, fie că beţi,
fie că faceţi altceva,
toate să le faceţi spre gloria lui Dumnezeu!
32 Să fiţi fără vină înaintea iudeilor, a grecilor
şi a Bisericii lui Dumnezeu,
33 după cum mă străduiesc şi eu
să le fiu pe plac tuturor în toate,
căutând nu folosul meu,
ci al celor mulţi ca să se mântuiască!
11,1 Fiţi imitatorii mei
aşa cum eu sunt al lui Cristos!
Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 1,40-45

40 În acel timp,
a venit la Isus un lepros, care,
rugându-l şi îngenunchind, i-a spus:
„Dacă vrei, poţi să mă cureţi”.
41 Lui Isus i s-a făcut milă
şi, întinzând mâna,
l-a atins şi i-a spus: „Vreau, curăţă-te!”
42 Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat.
43 Atunci, avertizându-l,
l-a trimis afară, spunându-i:
44 „Vezi să nu spui nimănui nimic,
dar mergi, arată-te preotului
şi adu pentru curăţarea ta cele poruncite de Moise
ca mărturie pentru ei!”
45 Însă el, ieşind,
a început să proclame tuturor şi să răspândească vestea,
aşa încât Isus nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii,
ci stătea afară, în locuri pustii.
Şi veneau la el de pretutindeni.
Cuvântul Domnului