en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Abitina

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare, 
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti! 
Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea, 
pentru numele tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.         Cf. Ps 30,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
tu ne-ai spus că-ţi faci lăcaş în inimile drepte şi curate: 
dă-ne fericirea să trăim pururi în harul tău, 
astfel încât să binevoieşti a locui în noi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca aceste daruri sfinte să ne purifice şi să ne reînnoiască, 
şi celor care împlinesc voinţa ta să le dobândească răsplata veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Au mâncat şi s-au săturat pe deplin, 
Domnul le-a împlinit dorinţa; 
aşteptarea nu le-a fost înşelată.                                 Cf. Ps 77,29-30 

sau:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât 1-a dat pe Fiul său, unul născut, 
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.      In 3,16
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tu ne-ai îndestulat, Doamne, 
la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, harul 
de a înseta pururi după izvorul vieţii adevărate.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 A crede în Isus înseamnã a renunţa sã ceri de la el semne; numai credinţa curatã în el valoreazã. Adevãrata credinţã, într-adevãr, nu numai cã merge dincolo de semne, dar ştie sã renunţe la ele (cf. 1Cor 1,22-23).

LECTURA I
Încercarea credinţei voastre produce răbdarea,
ca să fiţi desăvârşiţi şi integri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,1-11

1 Iacob,
slujitorul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos,
către cele douăsprezece triburi care trăiesc în diaspora:
salutare!
2 Să consideraţi ca o mare bucurie, fraţii mei,
când treceţi prin diferite încercări,
3 ştiind că încercarea credinţei voastre produce răbdarea,
4 iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârşirea faptei
ca să fiţi desăvârşiţi şi neprihăniţi, fără să vă lipsească ceva!
5 Dacă îi lipseşte cuiva dintre voi înţelepciunea,
să o ceară de la Dumnezeu,
care dă tuturor cu generozitate şi fără mustrare,
şi i se va da!
6 Dar să o ceară cu credinţă, fără ezitare,
fiindcă cel care ezită
se aseamănă cu valul mării purtat de vânt şi aruncat de ici-colo.
7 Un astfel de om să nu-şi închipuie că va primi ceva de la Domnul,
8 pentru că este un om cu suflet împărţit,
nestatornic în toate căile sale.
9 Fratele care este umilit să se mândrească de înălţarea lui,
10 iar cel bogat, de umilirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii.
11 Căci soarele s-a ridicat cu arşiţa lui şi a uscat iarba,
iar floarea ei a căzut, înfăţişarea ei frumoasă a pierit.
Tot aşa şi cel bogat se va sfârşi în lucrările sale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),67-68.71-72.75-76 (R.: 77a)

R
.: Să vină asupra mea îndurările tale
şi eu, Doamne, voi fi viu!

67 Înainte de a fi fost umilit, umblam pe căi greşite,
acum însă păzesc cuvântul tău.
68 Tu eşti bun şi faci binele,
învaţă-mă hotărârile tale! R.

71 Este bine pentru mine că am fost umilit,
ca să învăţ hotărârile tale.
72 Mai bună este pentru mine legea gurii tale
decât mii de lucruri din aur şi argint. R.

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte
şi întru fidelitate m-ai umilit.
76 Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere,
după cuvântul dat slujitorului tău! R.

ALELUIA In 14,6
(Aleluia) „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”, spune Domnul.
(Aleluia)

EVANGHELIA
De ce caută generaţia aceasta un semn?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 8,11-13

 
11 În acel timp,

venind fariseii, au început să discute cu el,
cerându-i un semn din cer,
ca să-l pună la încercare.
12 Suspinând în duhul său, Isus a spus:
„De ce caută generaţia aceasta un semn?
Adevăr vă spun,
niciun semn nu va fi dat generaţiei acesteia”.
13 Şi, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă
şi a plecat spre celălalt ţărm.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iac 1,1-11; Ps 118; Mc 8,11-13

 

Mereu mi-a plăcut acest început al Scrisorii sfântului Iacob: „Fraţilor, să socotiţi o mare bucurie faptul că vă aflaţi în diferite încercări”. De obicei, noi preferăm timpul liniştit, când nu întâlnim obstacole, şi orice obstacol îl considerăm ca o piedică în drumul nostru către Dumnezeu. Apostolul ne spune însă şi motivul acestei bucurii: „Doar ştiţi că încercarea credinţei voastre aduce răbdare, iar răbdarea vă duce la o viaţă desăvârşită; numai aşa veţi fi desăvârşiţi, nu vă va lipsi nimic”. În momentul încercării, Dumnezeu produce în noi virtutea, şi ea nu înseamnă înfrângere, ci progres în iubire; ne uneşte cu suferinţele lui Cristos şi cu victoria sa asupra răului şi a morţii.

Doar prin credinţă putem citi în mod pozitiv „orice fel de încercări”: aşa au procedat toţi apostolii. În Scrisoarea întâi a sfântului Petru găsim un ecou al invitaţiei lui Iacob: „Fiţi plini de bucurie chiar dacă acum trebuie să fiţi pentru un timp atinşi de diferite încercări, deoarece valoarea credinţei voastre, mult mai preţioasă decât aurul, care, deşi destinat pieirii, totuşi este încercat în foc, să se întoarcă spre lauda, gloria şi cinstea voastră” (1Pt 1,6 ş.u.). În Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, Paul recomandă: „Nimeni să nu se lase tulburat în aceste încercări. Voi înşivă ştiţi că suntem destinaţi pentru acesteaY Fiţi mereu veseliY„. (1Tes 3,3; 5,16).
Bucuria în încercări este o atitudine care vine de la Duhul Sfânt, este bucuria victoriei divine.
Să-i cerem Domnului să ne dea mai multă lumină, să ne dea acea înţelepciune pe care sfântul Iacob ne spune să o cerem, pentru a şti să vedem în încercări chemarea Domnului în a progresa pe drumul spre el.