en-USro-RO

Register | Login
Tuesday, March 20, 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Martinian, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare, 
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti! 
Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea, 
pentru numele tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.         Cf. Ps 30,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
tu ne-ai spus că-ţi faci lăcaş în inimile drepte şi curate: 
dă-ne fericirea să trăim pururi în harul tău, 
astfel încât să binevoieşti a locui în noi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca aceste daruri sfinte să ne purifice şi să ne reînnoiască, 
şi celor care împlinesc voinţa ta să le dobândească răsplata veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Au mâncat şi s-au săturat pe deplin, 
Domnul le-a împlinit dorinţa; 
aşteptarea nu le-a fost înşelată.                                 Cf. Ps 77,29-30 

sau:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât 1-a dat pe Fiul său, unul născut, 
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.      In 3,16
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tu ne-ai îndestulat, Doamne, 
la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, harul 
de a înseta pururi după izvorul vieţii adevărate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Isus nu obosește sã-i cheme pe discipoli spre lucrurile spirituale care le depășesc pe cele pământești și preocupările zilnice. A evita „aluatul fariseilor”, care în pasajul paralel din Lc 12,1 este identificat cu „ipocrizia”, trebuie sã fie înaintea căutării pâinii (cf. Mt 6,33).

LECTURA I
Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,12-18

12 Fraţii mei iubiţi,
fericit omul care îndură ispita
pentru că, după ce va fi încercat,
va primi coroana vieţii
pe care a promis-o Domnul celor care îl iubesc.
13 Nimeni să nu spună când este ispitit:
„De la Dumnezeu sunt ispitit”,
pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit la rău
şi nici nu ispiteşte pe nimeni.
14 Fiecare este ispitit de propria lui poftă
care îl atrage şi-l seduce;
15 apoi pofta, odată încolţită, dă naştere păcatului,
iar păcatul, odată săvârşit, provoacă moartea.
16 Nu vă înşelaţi, fraţii mei iubiţi!
17 Orice dar bun şi orice dar desăvârşit este de sus,
coboară de la Tatăl luminilor
în care nu este nici schimbare,
nici umbră de transformare.
18 El a voit să ne dea naştere printr-un cuvânt de adevăr,
ca să fim începutul creaturilor sale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 93(94),12-13a.14-15.18-19 (R.: 12a)

R
.: Fericit este omul
pe care îl educi tu, Doamne.

12 Fericit este omul pe care îl educi tu, Doamne,
pe care îl înveţi legea ta,
13a pentru ca să-l păstrezi netulburat în zilele rele. R.

14 Pentru că Domnul nu-l abandonează pe poporul său
şi nu părăseşte moştenirea sa.
15 Se va face judecată după dreptate
şi după ea vor tinde toţi cei drepţi cu inima. R.

18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”,
îndurarea ta, Doamne, mă susţine.
19 Când multe nelinişti frământă inima mea,
mângâierile tale îmi revigorează sufletul. R.

ALELUIA In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte,
va păzi cuvântul meu”, spune Domnul;
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor
şi de aluatul lui Irod!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 8,14-21

14 În acel timp,
discipolii uitaseră să ia pâine
şi nu aveau cu ei în barcă decât o pâine.
15 Isus i-a avertizat: „Vedeţi şi păziţi-vă
de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!”
16 Iar ei discutau între ei că nu au pâine.
17 El, cunoscând aceasta, le-a spus:
„De ce discutaţi că nu aveţi pâine?
Încă nu pricepeţi şi nu înţelegeţi?
Aveţi inima împietrită?
18 Aveţi ochi, şi nu vedeţi;
aveţi urechi, şi nu auziţi?
Şi nu vă aduceţi aminte?
19 Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii,
câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?”
I-au spus: „Douăsprezece”.
20 „Şi cele şapte pâini pentru cei patru mii,
câte coşuri pline cu bucăţi aţi adunat?”
Ei i-au spus: „Şapte”.
21 Iar el le-a zis: „Încă nu înţelegeţi?”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iac 1,12-18; Ps 93; Mc 8,14-21

 

Sfântul Iacob ne pune în gardă împotriva gândurilor care vin din „inima rea”, care falsifică imaginea lui Dumnezeu până la a spune: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. „Dumnezeu B spune sfântul Iacob B nu poate fi ispitit de rău şi nici nu ispiteşte pe nimeni la rău. Fiecare, mai degrabă, este ispitit de propria concupiscenţă care îl atrage şi îl seduce”. Să dăm un exemplu, luat din Biblie. David, în luptă cu Saul, aude: „Astăzi Dumnezeu ţi-a dat în mâinile tale pe duşmanul tău”. Dacă el ar fi avut o „inimă rea”, orientată spre răzbunare, ar fi gândit: „E adevărat, Dumnezeu însuşi mi-l dă în mâini pe Saul ca să-mi pot face dreptate!” David, în schimb, răspunde: „Domnul să mă ferească să ridic mâna asupra unsului Domnului!”, deoarece inima sa era bună (cf. 1Sam 26).

Dumnezeu este bunătate, de la el vin numai gândurile bune şi generoase. Am remarcat că Sfântul Părinte cita cu plăcere acest gând al sfântului Iacob: „Orice dar perfect vine de sus”. E un cuvânt important care ni-l revelează în profunzime pe Tatăl, Tatăl cel admirabil, care „ne-a creat cu un cuvânt al adevărului, pentru ca noi să fim cei dintâi dintre toate creaturile sale”. Totul este manifestarea paternă a lui Dumnezeu: adică este motivul de bucurie şi de încredere chiar şi în încercări.
Să primim toate darurile sale cu iubire recunoscătoare, să ne folosim de ele pentru a învinge răul şi să mergem în speranţă în întâmpinarea lui, cu toţi fraţii din lume.