en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Simpliciu, pp.

 Liturghierul Roman

 Sâmbătă din Săptămâna a III-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale.
El îţi iartă toate păcatele.                                  
Ps 102,2-3  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Trăind cu bucurie zilele sfinte ale acestui timp de pocăinţă,
te rugăm, Doamne, dăruieşte-ne harul, ca, 
pătrunzând tot mai adânc în misterul pascal, 
să ne putem bucura din plin de roadele lui. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ne dai harul
să ne apropiem cu suflet curat de tainele tale;
fă-ne, te rugăm, ca, celebrând jertfa orânduită de tine, 
să-ţi aducem preamărire desăvârşită. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Vameşul, stând departe,
îşi bătea pieptul, zicând: 
„Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!"   Lc 18,13
       

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Milostive Dumnezeule,
tu ne îndestulezi neîncetat cu tainele sfinte:
 dă-ne harul să le celebrăm mereu cu cinstirea cuvenită 
şi să le primim cu credinţă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Începând cu Vesperele acestei zile și în ziua urmãtoare este permis ca la celebrãrile liturgice sã se foloseascã culoarea roz a duminicii. Pot fi folosite orga și celelalte instrumente.
Parabola vameșului și a fariseului așazã în opoziție douã atitudini tipice de rugãciune adresatã lui Dumnezeu. Rugãciunea umilã care pornește din inimã, ca aceea a vameșului, justificã și sfințește; rugãciunea celui mândru, ca aceea a fariseului, hrãnitã de complacerea în propriile merite, este neplãcutã lui Dumnezeu
.

LECTURA I
Îndurarea îmi place, nu jertfa.
Citire din cartea profetului Osea 6,1-6

1
 Veniţi, să ne întoarcem la Domnul!
Căci el ne-a sfâşiat, şi el ne va vindeca,
el ne-a lovit, şi el ne va lega.
2 Ne va face să trăim după două zile
şi, a treia zi, ne va ridica şi ne va face să fim în faţa lui.
3 Să-l cunoaştem, să urmărim să-l cunoaştem pe Domnul!
Ca revărsatul zorilor, sigură este ieşirea lui:
va veni ca ploaia timpurie la noi
şi ca ploaia târzie care udă pământul.
4 Ce să-ţi fac, Efraim? Ce să-ţi fac, Iuda?
Îndurarea voastră este ca norul de dimineaţă,
ca roua care trece repede.
5 De aceea, îi voi lovi prin profeţi,
îi voi ucide prin cuvintele gurii mele
şi judecata ta va ieşi ca lumina.
6 Căci îndurarea îmi place, nu jertfa,
şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult
decât arderile de tot.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.18-19.20-21 (R.: cf. Os 6,6)

R
.: Îndurare vreau,
şi nu jertfă!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului!
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de dreptate,
arderile de tot şi ofrandele;
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Ps 94(95),8ab
Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre,
ci ascultaţi glasul Domnului!

EVANGHELIA
Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit
vameşul, nu fariseul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Luca 18,9-14

 

9 În acel timp,
Isus a spus această parabolă
unora care se credeau în sine drepţi
şi-i dispreţuiau pe alţii:
10 „Doi oameni au urcat la templu ca să se roage:
unul era fariseu, iar celălalt, vameş.
11 Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel:
«Dumnezeule, îţi mulţumesc
că nu sunt ca ceilalţi oameni:
hrăpăreţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca vameşul acesta.
12 Eu postesc de două ori pe săptămână,
dau zeciuială din ceea ce câştig».
13 Vameşul, în schimb, stând departe,
nici măcar nu îndrăznea să-şi ridice ochii spre cer.
Îşi bătea pieptul, zicând:
«Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!»
14 Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit
mai degrabă acesta decât celălalt;
căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit,
iar cel care se umileşte va fi înălţat”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 6,1-6; Ps 50; Lc 18,9-14

Trebuie să-i fim foarte recunoscători Domnului pentru că ne-a relatat această parabolă: este, desigur, un dar foarte necesar al iubirii sale. Când aceste două figuri atât de contrastante s-au fixat în memoria noastră, suntem feriţi de orice ispită de a ne prefera pe noi altora de fiecare dată când putem face un anumit bine. Şi Biserica are delicateţea de a ne oferi această relatare pentru meditaţia noastră tocmai atunci când, dacă am trăit bine timpul Postului, ar putea apărea ispita de a ne considera mai buni decât alţii: „Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturileY Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni!” E o ispită care, dacă ar fi urmată, ar transforma toate faptele noastre bune în fapte rele, deşarte, fără folos pentru alţii şi dăunătoare pentru noi, pentru că, în loc de a ne apropia de Domnul, ne-am îndepărta de el tot mai mult.

„Iubire vreau şi nu jertfă, şi a-l cunoaşte pe Dumnezeu mai mult decât arderile de tot”, spune Domnul prin gura profetului Osea. Preocuparea noastră, în acest timp, ar trebui să fie de a ne uni milei lui Isus, care a fost numărat printre cei nelegiuiţi, care a luat asupra sa vinovăţia tuturor, care a acceptat să moară pentru mântuirea noastră. El nu s-a separat, nu s-a preferat altora, ci s-a pus în mijlocul lor, chiar al celor mai mari păcătoşi. Aşa trebuie să facem şi noi.

Dacă ne rugăm mai mult, dacă facem pocăinţă, trebuie să facem aceasta pentru păcatele noastre şi pentru păcatele altora; dacă ne-am apropiat mai mult de Domnul, aceasta trebuie să fie dovedită din modul nostru de a ne apropia de alţii, cu mai multă milă, cu mai multă iubire.

Dumnezeu şi ceilalţi nu pot fi separaţi.

Pentru a rămâne credincioşi în această atitudine spirituală, e necesar să ne amintim că tot binele pe care îl facem îl putem face numai datorită harului lui Dumnezeu, numai dacă suntem în unire cu el: „Fără mine nu puteţi face nimic”.

Dacă suntem singuri, vom fi trişti, austeri; dacă suntem cu el, suntem în caritatea care ne deschide inima noastră şi inimile altora.

Să ne sprijinim, cu umilinţă şi încredere, în Domnul.