en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Constantin, rege m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA  A IV-A DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare 
Bucură-te, Ierusalime, adunati-vă, toţi cei care-l  iubiţi; 
bucurati-vă si veseliti-vă, cei care ati fost întristaţi,
ca să tresăltati si să vă îndestulaţi din belşugul mângâierilor sale.         Cf. Is 66,10-11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin Fiul tău,
împlineşti în chip minunat împăcarea neamului omenesc,
dă-i, te rugăm, poporului creştin, 
harul să iasă cu credinţă vie şi cu evlavie generoasă 
în întâmpinarea sărbătorii Paştelui, care se apropie. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Doamne, noi îţi aducem cu bucurie
darurile aducătoare de viată veşnică,
rugându-te cu umilinţă să ne dai harul de a le venera cu fidelitate
şi de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul mi-a uns ochii cu tină,
m-am dus de m-am spălat,
iar acum văd şi cred în Dumnezeu.                Cf. In 9,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, care-l luminezi pe tot omul ce vine în această lume,
luminează-ne, te rugăm, inimile, cu strălucirea harului tău,
ca să cugetăm pururi la cele vrednice de tine 
şi plăcute maiestăţii tale şi să te putem iubi cu sinceritate. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Duminica Bibliei (a II-a)
Pe de o parte este „lumea” care nu crede și este condamnatã, „întunericul”, „fãrãdelegile”, aceia care fac „rãul și urãsc lumina”; pe de altã parte „lumea” care crede și este salvatã, „faptele bune”, aceia care „lucreazã adevãrul și vin la luminã”. În jurul acestor doi versanți se strânge omenirea întreagã, spune Isus în dialogul nocturn cu Nicodim. Cristos desparte, dar este și semnul viu al iubirii Tatãlui care „atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe Fiul sãu unul nãscut, ca oricine crede în el sã nu piarã” (vv. 16-17). Lecturile continuã sã tragã din istoria Israelului învãțãturi concrete despre necesitatea convertirii și despre mila lui Dumnezeu care urmãrește omul, pentru a-l conduce la mântuire
.

LECTURA I
Mânia şi îndurarea lui Dumnezeu
se arată prin exil şi prin eliberarea poporului.
Citire din cartea a doua
a Cronicilor 36,14-16.19-23

14
 În zilele acelea,
toate căpeteniile preoţilor şi poporul
au înmulţit infidelităţile,
după lucrurile abominabile ale popoarelor.
Au profanat casa Domnului,
pe care o sfinţise în Ierusalim.
15 Domnul Dumnezeul părinţilor lor i-a trimis la ei
pe mesagerii săi ca să-i trezească şi să-i trimită,
pentru că îi era milă de poporul său şi de lăcaşul său.
16 Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu,
i-au dispreţuit cuvintele şi i-au luat în râs pe profeţii lui,
până când a venit mânia Domnului
asupra poporului său şi nu a mai fost leac.
19 Au ars casa lui Dumnezeu,
au dărâmat zidul Ierusalimului;
au ars în foc toate clădirile sale
şi a nimicit toate obiectele sale preţioase.
20 Pe cei care au scăpat de sabie,
Nabucodonosor i-a dus captivi în Babilon.
Ei i-au fost sclavi lui şi fiilor săi
până la stăpânirea regatului perşilor,
21 ca să se împlinească cuvântul Domnului
rostit prin gura lui Ieremia,
până când ţara îşi va ispăşi zilele sale de sabat;
în toate zilele dezolării ei,
se va odihni până se vor împlini şaptezeci de ani.
22 În primul an al lui Cirus, regele perşilor,
ca să se împlinească cuvântul Domnului
rostit prin gura lui Ieremia,
Domnul a mişcat duhul lui Cirus, regele perşilor,
care a pus să se transmită o veste în toată stăpânirea lui,
chiar şi în scris, zicând:
23 „Aşa vorbeşte Cirus, regele perşilor:
«Domnul Dumnezeul cerurilor
mi-a dat toate domniile pământului
şi m-a însărcinat să-i construiesc
o casă la Ierusalim, în Iuda.
Oricine dintre voi este din poporul său,
Domnul Dumnezeul său să fie cu el:
poate pleca acolo!»”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 136(137),1-2.3.4-5.6 (R.: 6a)

R
.: Să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, Doamne!

1 Pe malurile râurilor din Babilon
şedeam şi plângeam când ne aduceam aminte de Sion.
2 În sălciile din ţinutul acela
ne atârnasem harpele. R.

3 Căci acolo, cei care ne-au dus în robie
ne cereau cuvintele cântărilor
şi opresorii noştri ne cereau veselie:
„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului
pe un pământ străin?
5 Dacă te voi uita, Ierusalim,
să mi se usuce mâna dreaptă! R.

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacă nu voi face din Ierusalim
culmea bucuriei mele! R.

LECTURA A II-A
Noi eram morţi din cauza greşelilor noastre,
dar am fost mântuiţi prin har.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 2,4-10

4
 Fraţilor,
Dumnezeu, fiind bogat în îndurare,
pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit,
5 pe când noi eram morţi din cauza greşelilor noastre,
ne-a readus la viaţă împreună cu Cristos
– prin har aţi fost mântuiţi –
6 ne-a înviat şi ne-a aşezat în ceruri
în Cristos Isus,
7 ca să arate în veacurile care vin
bogăţia nesfârşită a harului său
prin bunătatea faţă de noi
în Cristos Isus.
8 Căci prin har aţi fost mântuiţi datorită credinţei
şi aceasta nu e de la voi,
ci este darul lui Dumnezeu,
9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10 Dar noi suntem opera lui, creaţi în Cristos Isus
în vederea faptelor bune
pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte
ca să umblăm în ele.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său
ca lumea să fie mântuită prin el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,14-21

14
 În acel timp,
Isus i-a spus lui Nicodim:
„După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,
tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
15 pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.
16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume
ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.
18 Cine crede în el nu este judecat,
însă cine nu crede a fost deja judecat
pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.
19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume,
dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina,
pentru că faptele lor erau rele.
20 Căci oricine face fapte rele urăşte lumina
şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele.
21 Însă oricine face adevărul vine la lumină,
ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 162.