en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Sabin, m.

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna a IV-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, spune Domnul;
chiar dacă nu aveţi cu ce plăti,
veniţi şi beţi cu bucurie!    
Cf. Is 55,1

RUGĂCIUNEA ZILEI
Acest timp sfânt de pocăinţă şi de rugăciune
să pregătească, Doamne, inimile credincioşilor tăi,
pentru a primi cum se cuvine misterul pascal
şi a vesti lumii bucuria mântuirii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Doamne, noi îţi oferim
darurile pe care le-am primit de la tine;
ele să fie semn de recunoştinţă 
pentru tot ce ai creat în folosul vieţii noastre pieritoare 
şi să devină pentru noi tămăduire 
spre viaţa fără de moarte.
 Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă.               
Ps 22,1-2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca aceste taine cereşti
să ne purifice şi să ne reînnoiască inima şi mintea, 
ca, astfel, şi trupurile noastre să primească întărire 
pentru viaţa de acum şi pentru cea viitoare.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În istoria poporului lui Israel au existat douã semne importante: apa, simbol al vieții prospere pe care o promitea Dumnezeu, și legea, garanție a alianței lui Dumnezeu cu poporul. Acum Ioan ne descoperã cã însuși Isus este apa cea nouã și alianța nouã. Piscina din Betsaida și legea sabatului nu pot sã aducã remediu bolilor mulțimii. El este adevãrata viațã. Botezul ne va introduce în ea.

LECTURA I
Am văzut apă izvorând din partea dreaptă a templului,
şi toţi aceia la care a ajuns această apă s-au mântuit.
Citire din cartea profetului Ezechiel 47,1-9.12

1
 În zilele acelea,
în timpul unei viziuni,
trimisul Domnului
m-a făcut să mă întorc la intrarea templului
şi, iată, o apă ieşea de sub pragul casei, dinspre răsărit,
pentru că faţa templului era spre răsărit.
Apa cobora de sub partea dreaptă a templului,
dinspre sud de altar.
2 M-a făcut să ies pe drumul porţii de nord
şi m-a făcut să înconjur pe drumul de dinafară,
lângă poarta de dinafară, care dădea spre răsărit.
Şi iată, apa curgea din partea dreaptă!
3 Când omul a ieşit spre răsărit, avea o funie în mână;
a măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec prin apă:
apa era până la glezne.
4 A mai măsurat o mie şi m-a făcut să trec prin apă:
apa era până la genunchi;
a mai măsurat o mie şi m-a făcut să trec:
apa era până la coapse.
5 A mai măsurat o mie
şi era un râu prin care nu puteam să trec.
Pentru că apele crescuseră, erau ape de înotat,
un râu care nu se putea trece.
6 Şi mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?”
Apoi m-a făcut să merg să mă întorc pe malul râului.
7 Când m-am întors, iată,
pe malul râului erau foarte mulţi copaci,
de o parte şi de alta!
8 Şi mi-a zis:
„Apele acestea care ies spre regiunea din răsărit
coboară în Arabah şi ajung în mare.
Ieşite spre mare, vindecă apele.
9 Orice fiinţă care mişună,
toate cele la care ajung apele râurilor, vor trăi:
vor fi foarte mulţi peşti,
căci au ajuns acolo apele acestea
şi au vindecat:
toate la care va ajunge râul vor trăi.
12 Lângă râu, pe malurile lui, de o parte şi de alta,
vor creşte tot felul de pomi pentru hrană.
Frunza lor nu se va veşteji
şi rodul lor nu se va termina;
vor da rod în fiecare lună,
pentru că apele lui ies din sanctuar:
rodul lui va fi pentru hrană
şi frunzele lui, pentru vindecare”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 45(46),2-3.5-6.8-9 (R.: 8)

R
.: Domnul Sabaot este în mijlocul nostru,
Dumnezeul lui Iacob este refugiu pentru noi.

2 Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu şi putere,
ajutor uşor de găsit în timp de strâmtorare.
3 De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul
şi dacă ar cădea munţii în mijlocul mării. R.

5 Un râu cu braţele sale înveseleşte cetatea lui Dumnezeu,
locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;
Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaţă. R.

8 Domnul Sabaot este cu noi,
Dumnezeul lui Iacob este refugiu pentru noi.
9 Veniţi şi vedeţi lucrările minunate ale Domnului,
faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 50(51),12a.14a
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale!

EVANGHELIA
Îndată, omul s-a vindecat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 5,1-3.5-16

1
 În acel timp,
era o sărbătoare a iudeilor,
iar Isus a urcat la Ierusalim.
2 În Ierusalim, lângă Poarta Oilor,
era o piscină numită în evreieşte Betesda,
care avea cinci porticuri.
3 Sub acestea zăceau o mulţime de bolnavi:
orbi, şchiopi, paralizaţi.
5 Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani.
6 Văzându-l zăcând şi ştiind că suferă de mult timp,
Isus i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”
7 Bolnavul i-a răspuns:
„Doamne, nu am niciun om
ca să mă facă să cobor în piscină
când apa este agitată.
Până când vin eu, coboară altul înaintea mea”.
8 Isus i-a zis:
„Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!”
9 Şi, îndată, omul s-a vindecat, şi-a luat targa şi umbla.
Dar ziua aceea era sâmbăta.
10 Aşadar, iudeii i-au spus celui vindecat:
„Este sâmbătă şi nu-ţi este permis să-ţi duci targa”.
11 Dar el le-a răspuns:
„Cel care m-a vindecat, acela mi-a zis:
«Ia-ţi targa şi umblă!»”
12 Ei l-au întrebat:
„Cine este omul care ţi-a zis: «Ia-o şi umblă!»?”
13 Dar cel vindecat nu ştia cine este,
căci Isus se îndepărtase,
iar în locul acela era o mare mulţime.
14 După aceea, Isus l-a găsit în templu şi i-a zis:
„Iată, te-ai făcut sănătos!
Să nu mai păcătuieşti niciodată,
ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău!”
15 Omul a plecat şi le-a făcut cunoscut iudeilor
că Isus este cel care l-a vindecat.
16 De aceea, iudeii îl urmăreau pe Isus
pentru că făcuse acestea sâmbăta.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ez 47,1-9.12; Ps 45; In 5,1-3.5-16

Aş vrea să comentez prima lectură, care este foarte sugestivă. Şi evanghelia de astăzi vorbeşte despre apa care vindecă şi ne face să înţelegem că Isus e acela care face vindecarea şi că apa e numai un simbol al harului său.

Ezechiel ne vorbeşte despre o viziune în care el vede noul templu şi vede izvorând, din partea dreaptă a templului, o apă minunată care duce cu sine pretutindeni sănătate, rodnicie, viaţă. Părinţii Bisericii au recunoscut, în acest templu, adevăratul Templu, pe Isus: rana coastei sale e aceea din care vor ieşi sânge şi apă.

Ezechiel vede, deci, templul şi apa care izvorăşte din partea dreaptă şi curgând spre Marea Moartă, care se găseşte la 20 de kilometri, pe aceeaşi latitudine cu Ierusalimul, dar nu şi la aceeaşi altitudine: Marea Moartă este la circa o mie de metri mai în jos şi, deci, apa poate să coboare în această direcţie. Chiar în Marea Moartă există apă, dar este aproape o apă moartă, care nu are în sine viaţă, pentru că are o densitate foarte mare de sare. În schimb, apa care coboară dinspre templu este apă bună, curată, foarte curată şi însănătoşeşte apa din Marea Moartă: „Va fi foarte mult peşte, pentru că va intra acolo apa aceasta şi apele din mare vor deveni sănătoase B spune îngerul Domnului B şi acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă”.

Este transformarea pe care harul lui Dumnezeu o realizează în noi şi în comunităţile noastre. Trebuie să mărturisim că în fiecare dintre noi şi în fiecare dintre comunităţile noastre există o „Mare Moartă”, adică un spaţiu de amărăciune, de opoziţie, de egoism, care face dificile raporturile, steril apostolatul şi că singur harul lui Dumnezeu ne poate transforma. Noi ştim că apa care vine de la Domnul la început este un izvor foarte mic B pare aşa de neînsemnată apa Botezului! B şi totuşi, ea devine un torent mereu mai adânc, capabil să transforme totul în viaţă dacă avem încredere, dacă avem sufletul cât de puţin deschis.

Ne apropiem de Paşti şi Botezul este participarea la misterul pascal: apa de Botez este sensul acţiunii lui Cristos mort şi înviat care ne dă o viaţă nouă, ne purifică de orice păcat şi ne dă rodnicia vieţii creştine. Trebuie să ne bucurăm, ştiind că întreaga viaţă putem sorbi apa mântuirii, că dacă ne este sete, putem să ne-o potolim în ea, şi că această apă mântuitoare devine în noi, cei care credem, izvor care ţâşneşte pentru viaţa veşnică.