en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

† SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou); Fer. Marian, pr. m.

 Liturghierul Roman

 

1 ianuarie

OCTAVA NAŞTERII DOMNULUI

SFÂNTA MARIA,

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

 

SOLEMNITATE

Ant. la intrare
Bucură-te, sfântă Născătoare:
tu l-ai născut pe Regele
care stăpâneşte cerul şi pământul în veac de veac. Sedulius

Sedulius

Sedulius

sau:
O lumină va străfulgera astăzi asupra noastră,
căci ni s-a născut Domnul;
Numele lui va fi Cel Minunat,
Dumnezeu, Principele păcii,
Părintele veacului ce va să vină,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Cf. Is 9,2.6 Lc 1,33

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI

 

Dumnezeule, care, prin fecioria roditoare a Mariei,
ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veşnice,
dă-ne, te rugăm, harul
să simţim şi noi mijlocirea aceleia
prin care l-am primit pe Dătătorul vieţii,
pe Isus Cristos, Fiul tău.
El, care, fiind Dumnezeu.

Se spune Crezul.
Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1586.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule,
tu eşti izvorul şi desăvârşirea oricărui bine;
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei care,
în solemnitatea sfintei Născătoare de Dumnezeu,
sărbătorim începutul revărsării harului,
să ne putem bucura de plinătatea roadelor sale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

PREFAŢA:
Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu

Ant. la Împărtăşanie
Isus Cristos, cel de ieri şi de astăzi,
este acelaşi în vecii vecilor. Evr 13,8

13,8

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Am primit cu bucurie, Doamne, tainele cereşti;
dă-ne, te rugăm, harul
ca ele să ne fie de folos spre viaţa veşnică,
nouă, care o cinstim cu drag pe fericita pururea Fecioară Maria,
ca Născătoare a Fiului tău şi Mamă a Bisericii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

Ziua Mondială a Păcii (a XLVI a). În predică se va aminti de semnificaţia acestei zile, iar la rugăciunea credincioşilor se vor introduce intenţii în legătură cu aceasta.
Maria, Născătoare de Dumnezeu. Acesta a fost primul titlu pe care creştinii l au dat Mariei şi pe care Biserica îl celebrează cu bucurie. Aceasta deoarece Maria l a zămislit pe Dumnezeu în credinţă şi l a născut în iubire totală. Pentru aceasta ea, ca prima creştină, luminează şi drumul noului an. Dacă l parcurgem cu credinţă şi cu iubire, Dumnezeu poate face lucruri mari (cum a făcut cu Maria) în noi şi în lumea noastră.

LECTURA I

Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel şi eu îi voi binecuvânta.

Citire din cartea Numerilor 6,22-27

22 Domnul i-a zis lui Moise: 23 „Aron şi urmaşii lui să-i binecuvânteze pe fiii lui Israel cu aceste cuvinte: 24 «Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. 26 Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta şi să se îndure de tine. Domnul să-şi îndrepte faţa către tine şi să-ţi dăruiască pacea». 27 Astfel să chemaţi numele meu asupra fiilor lui Israel şi eu Domnul îi voi binecuvânta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a)

R.: Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,

să-şi întoarcă faţa senină spre noi;

3 ca să se cunoască pe pământ calea ta

şi mântuirea ta la toate popoarele. R.

 

5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte

pentru că judeci popoarele cu dreptate

şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

 

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele să-ţi mulţumească.

8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;

toate marginile pământului să-l cinstească pe el. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său născut din femeie.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 4,4-7

Fraţilor, 4 când a venit plinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din femeie, supus Legii, 5 pentru ca să-i răscumpere pe cei supuşi Legii şi pentru ca să dobândim înfierea. 6 Iată după ce puteţi cunoaşte că sunteţi fii: Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său, care strigă: „Abba, Tată!” 7 Aşadar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin harul lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2

(Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri prin profeţi;

în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Au găsit pe Maria, pe Iosif şi pruncul... După opt zile i-au pus numele de Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,16-21

16 Păstorii s-au dus în grabă şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul care era culcat în iesle. 17 După ce l-au văzut, au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 20 Păstorii s-au întors slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră şi văzuseră, precum li se spusese. 21 Când a sosit ziua a opta, ziua tăierii împrejur, i-au pus copilului numele Isus, nume pe care i-l dăduse îngerul înainte de a fi fost zămislit.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Astăzi începem un an nou şi ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu pentru a-l începe bine, uniţi cu preasfânta Fecioară Maria, mama lui Isus şi mama noastră, şi uniţi cu Isus, fiul Mariei, Fiul lui Dumnezeu.

Celebrăm solemnitatea Sfintei Fecioare Maria Născătoare de Dumnezeu, dar este clar că prima lectură de la Liturghie nu a fost aleasă pentru acest motiv, ci pentru că e Anul Nou: e binecuvântarea Domnului pentru tot anul, cum este exprimată în Vechiul Testament: ea este pentru noi o ocazie de a ne simţi întăriţi. Putem vedea un progres în cele trei lecturi: de la Cartea Numerilor, la evanghelie, la lectura din Scrisoarea către Galateni.

Binecuvântarea Vechiului Testament, pronunţată de preoţi, deşi atât de frumoasă, nu spune totul, dar ceea ce ne spune este valabil şi astăzi: „Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta şi să se îndure de tine. Domnul să-şi îndrepte faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pacea”. În Vechiul Testament, această binecuvântare era făcută în numele lui Dumnezeu. În traducere se spune „Domnul”, dar în ebraică se spune numele revelat: Iahve, care este repetat de trei ori. Israeliţii aveau o veneraţie foarte mare pentru acest nume, căci era un privilegiu al lor să-l cunoască, pe care nu îndrăzneau să-l pronunţe şi îl substituiau cu Adonai, Domnul.

Acum B şi aceasta este a doua etapă B avem un alt nume: Isus. Dar nu e numai un nume, e o persoană, care duce la plenitudine binecuvântarea lui Dumnezeu, care e făcută acum nu cu un simplu nume, ci cu prezenţa Fiului lui Dumnezeu. E o diferenţă enormă: în loc de a avea un simplu nume, avem o persoană care este în mijlocul nostru, care în mod real este pentru noi chipul lui Dumnezeu.

Urarea care se făcea, „Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta”, rămânea puţin goală, pentru că chipul lui Dumnezeu nu fusese revelat: Isus este imaginea vizibilă a Dumnezeului celui invizibil şi acum putem contempla chipul lui Dumnezeu: „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”. Chipul lui Dumnezeu ni s-a revelat acum în mod real, nu numai într-un nume care exprimă bunătatea şi fidelitatea lui Dumnezeu, ci în chipul uman al unei persoane care a trăit între noi şi care trăieşte încă cu noi, pe care o cunoaştem din cuvintele şi faptele sale.

„Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta”: avem norocul să-l putem contempla, datorită Mariei, pe Fiul lui Dumnezeu, şi să-l avem prezent cu noi, „Emanuel”. Şi putem să-l lăudăm şi să-l preamărim pe Dumnezeu asemenea păstorilor care se întorceau cu un cântec de mulţumire în inimile lor. A doua etapă minunată e aceea că trebuie să trezim în noi cea mai mare recunoştinţă şi încredere pentru acest an pe care îl începem în compania lui Isus.


Dar există o a treia etapă în care nu îl avem numai pe Isus „cu noi”, ci pe Isus „în noi”, adică îl avem pe Dumnezeu în noi prin intermediul Spiritului Fiului care strigă în noi: „Abba, Tată!”

Aceasta este binecuvântarea cea mai profundă. Maria ne oferă prezenţa lui Isus, pe care ni-l pune alături, dar Isus ni se dă nouă într-un mod mult mai profund, mai intim, dăruindu-ni-l pe Duhul Sfânt.

A doua etapă era necesară pentru acest dar al Duhului: era necesar ca Fiul lui Dumnezeu nu numai să se reveleze, ci şi să se jertfească pentru noi. El, „născut din femeie, născut sub lege, a venit pentru a-i mântui pe aceia care erau supuşi legii”, şi astfel, putem primi adopţiunea de fii, nu numai să-l avem cu noi pe Fiul lui Dumnezeu, dar să devenim fii ai lui Dumnezeu, fii iubiţi, preaiubiţi.

Duhul Sfânt: aceasta este, în sfârşit, binecuvântarea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Duhul Fiului său care vine în noi şi ne transformă punându-ne în relaţie filială cu Dumnezeu. „Şi nu mai eşti sclav, ci fiu!” Ce exaltare în acest strigăt al lui Paul! „Şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin voinţa lui Dumnezeu”. Sfântul Paul trezeşte în noi, la începutul acestui an, simţământul unei bogăţii interioare: să ştim că suntem fii ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu a avut bunătatea să ne adopte ca fii ai săi.

Şi astfel, ştim că binecuvântarea lui Dumnezeu este un lucru foarte concret, foarte profund: nu numai un nume, o persoană alături de noi, ci viaţa divină în noi. Aţi reţinut: prima lectură ne vorbeşte despre Tatăl, evanghelia despre Fiul lui Dumnezeu, lectura din Scrisoarea către Galateni despre Duhul Sfânt, arătându-ne plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.

Să ne deschidem, deci, larg inima în această primă zi a anului, nu numai pentru noi înşine, ci şi pentru toată lumea care aşteaptă darul lui Dumnezeu.

Liturgia orelor

† SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou)