en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **

 Liturghierul Roman

Ant. la intrare
Înţelepciunea sfinţilor o povestesc popoarele
şi lauda lor o vesteşte Biserica;
numele lor dăinuie din neam în neam. Cf. Sir 44,15.14


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai binevoit să luminezi Biserica ta
cu exemplul şi învăţătura
sfinţilor episcopi Vasile şi Grigore,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să învăţăm în umilinţă adevărul tău
şi să-l înfăptuim cu fidelitate, în iubire.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, te rugăm, această jertfă a poporului tău,
pe care ţi-o aducem
în sărbătoarea sfinţilor Vasile şi Grigore,
spre slava numelui tău.
Ea să ne dobândească şi nouă mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
pe Cristos, puterea lui Dumnezeu
şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Cf. 1Cor 1,23-24


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atoputernic, te rugăm
ca acest ospăţ ceresc
să întărească şi să sporească puterea dăruită de sus
tuturor acelora care celebrează
sărbătoarea sfinţilor Vasile şi Grigore,
ca să păstrăm neatins darul credinţei
şi să umblăm pe calea mântuirii arătată de ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Sfântul Vasile cel Mare (330 379) s a născut în Cezareea Capadociei (Asia Mică) într o familie care a dat mai mulţi sfinţi. Este autorul “Regulilor” care au jucat un rol considerabil în orientarea monahismului. Ca episcop de Cezareea, în Capadocia (370), se va arăta un adevărat păstor, luptând împotriva ereziei favorizate de împăratul Valens. A scris un important tratat despre Duhul Sfânt. Sfântul Grigore (330 390) a fost, mai întâi, episcop de Sasimes, apoi patriarh de Constantinopol. Din cauza intrigilor, pentru a fi pace, s a retras în localitatea sa natală, Nazianz. Acest mistic şi mare orator este autorul operelor care îi vor aduce supranumele de “Teologul”.

LECTURA I

Noi suntem acei care avem gândul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,10b-16

Fraţilor, 10b Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 11 Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, dacă nu duhul omului care este în el? Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim, nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, ci învăţate de la Duhul Sfânt, explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?” Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

ALELUIA Mt 5,16

(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,

ca văzând ei faptele voastre bune,

să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 2,22-28; Ps 97; In 1,19-28

Prima lectură de astăzi este o invitaţie repetată a apostolului Ioan să rămânem „în Fiul şi în Tatăl”. El compară această profundă relaţie cu ei unei „ungeri”. Ungerea străbate, penetrează ţesuturile, corpurile; la fel, cine crede în Fiul îl posedă, de asemenea, îl posedă pe Tatăl şi nu mai are nevoie de alţi maeştri, pentru că posedă un maestru interior care nu înşală.

Dar pentru a crede e necesar să fii umil ca Ioan Botezătorul care, la întrebarea preoţilor, răspunde: „Eu nu sunt Cristos”. Evanghelistul spune: „Nu”. Trebuia să aleagă: ori să se nege pe sine, ori pe Cristos. Şi Ioan Botezătorul nu-l negă pe Cristos, ci pe sine însuşi.

Cu dificultate îl negăm pe Cristos în mod direct, dar o facem atunci când ne afirmăm pe noi înşine. Să ne punem cu bucurie pe calea umilinţei, aşa cum a făcut-o Înaintemergătorul: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este acela pe care voi nu-l cunoaşteţiY acela căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. Pentru a da mărturie despre Cristos, el a negat până şi opera sa, care era atât de rodnică şi de apreciată: „Eu botez cu apă, el cu Duhul Sfânt”.

Nici noi nu trebuie să ne atribuim nimic: lucrarea noastră este doar umană, dacă nu intervine lucrarea lui Cristos. Să cerem harul umilinţei, care ne eliberează de ispita de a ne crede asemenea lui Dumnezeu şi de a putea face ceea ce doar Dumnezeu poate face.

Liturgia orelor

Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **