en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Fer. Angela din Foligno, văduvă

 Liturghierul Roman

Vineri

Ant. la intrare
Domnul răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi:
el este blând, îndurător şi drept. Ps 111,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
De rugăm, Doamne,
luminează-i cu bunăvoinţă pe slujitorii tăi
şi aprinde mereu inimile lor cu strălucirea gloriei tale,
ca să-l recunoască neîncetat pe Mântuitorul lor
şi să-l înţeleagă cu adevărat.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic,
te rugăm ca naşterea Mântuitorului lumii,
arătată magilor prin steaua călăuzitoare,
să se dezvăluie tot mai deplin ochilor minţii noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său unicul născut,
ca să trăim prin el. 1In 4,9

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Când primim sfânta Împărtăşanie,
tu ne vii în întâmpinare, Dumnezeule;
fă ca puterea ei să lucreze în inimile noastre,
pentru ca ceea ce am primit
să ne pregătească pentru a primi din nou darul tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Adevăratul ucenic este acela care îl urmează pe Isus. Pentru acest ucenic, Isus este lumina (In 8,12), păstorul (10,4.11) şi poarta (10,9). În el găseşte un sens pentru viaţă (8,12) şi mântuire (10,9), adică o libertate care se orientează spre slujirea aproapelui; o slujire care va putea să ajungă, ca în cazul lui Isus, până la jertfa supremă a vieţii.

LECTURA I

Nu poate să păcătuiască, fiind născut din Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,7-10

7 Copiii mei, nimeni să nu vă amăgească. Cine trăieşte după dreptate este drept, precum el este drept. 8 Cine săvârşeşte păcatul este sub stăpânirea diavolului, pentru că diavolul de la început păcătuieşte. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să nimicească lucrările diavolului. 9 Cine este născut din Dumnezeu, nu săvârşeşte păcatul, deoarece cel născut din Dumnezeu rămâne în el şi nu poate păcătui, fiind născut din Dumnezeu. 10 Prin aceasta pot fi deosebiţi copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului; cine nu săvârşeşte dreptatea nu este din Dumnezeu, precum nu este nici cel care nu iubeşte pe fratele său.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.7-8.9 (R.: 3a)

R.: Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au venit în ajutor. R.

 

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,

lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa.

8 Toate râurile să bată din palme

şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului. R.

 

9 El vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

şi popoarele fără părtinire. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2

(Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri prin profeţi;

în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-am aflat pe Mesia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42

35 Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi. 36 Îndreptându-şi privirea spre Isus, care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. 37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi l-au urmat pe Isus. 38 Isus, întorcându-se şi văzându-i că merg după el, le-a zis: „Pe cine căutaţi?” Iar ei au răspuns: „Rabbi, ceea ce înseamnă Învăţătorule, unde locuieşti?” 39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la el în ziua aceea. Era pe la ora patru după-amiază. 40 Unul dintre cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi veniseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele său, Simon, căruia i-a zis: „L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos”. 42 Andrei l-a dus pe fratele său la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, adică Petru”.

Cuvântul Domnului