en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Emiliana, fc.; Eduard al III lea, rege

 Liturghierul Roman

 

Sâmbătă

Ant. la intrare
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său, născut din femeie,
ca să primim înfierea.
Gal 4,4-5

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
prin venirea Fiului tău unul-născut,
ai revărsat asupra lumii lumină nouă;
după cum, prin naşterea lui din Fecioara Maria,
ne-am învrednicit a-l avea părtaş de firea noastră omenească,
fă-ne, te rugăm, să ne învrednicim a avea parte
şi de împărăţia harului său.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
prin Fiul tău unul-născut,
ne-ai făcut făptură nouă pentru tine;
dă-ne, te rugăm, harul
să devenim asemenea Fiului tău,
care a înălţat la tine firea noastră omenească.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii,
dă-ne, te rugăm, harul,
să aducem prin această jertfă
cinstea cuvenită maiestăţii tale
şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Noi toţi am primit, din plinătatea lui,
har după har. In 1,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne,
poporul tău este călăuzit în drumul său
de feluritele ajutoare ale Providenţei tale;
dăruieşte-ni-le cu bunătate şi acum, şi în viitor,
pentru ca, bucurându-ne de bunurile trecătoare
de care avem nevoie,
să căutăm cu mai multă încredere bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

Filip de abia îl urmează pe Isus şi începe să facă apostolat chemându l pe Natanael. Isus se face cunoscut primilor săi discipoli prin fapte (v. 46). După modelul său, creştinul ştie că nu are dreptul să fie recunoscut ca atare dacă viaţa sa nu este o continuă profesiune de credinţă.

LECTURA I

Noi am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim pe fraţii noştri.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,11-21

Preaiubiţilor, 11 vestea pe care aţi auzit-o de la început aceasta este: să ne iubim unul pe altul, 12 nu cum a făcut Cain, care era sub stăpânirea Celui Rău şi l-a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau bune. 13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte. 14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţii noştri; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 16 Prin aceea am cunoscut iubirea: că el şi-a dat viaţa pentru noi. Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, îl vede pe fratele său ducând lipsă şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, ci într-adevăr, prin fapte. 19 Astfel făcând, vom cunoaşte că suntem din adevăr şi vom afla în faţa lui Dumnezeu odihna inimilor noastre; 20 în zadar ne-ar osândi inima noastră; Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate. 21 Preaiubiţilor, dacă inima noastră nu ne osândeşte, ne aflăm în siguranţă înaintea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,1-2.3.4.5 (R.: 2a)

R.: Strigaţi de bucurie către Domnul toţi locuitorii pământului.

1 Strigaţi de bucurie către Domnul

toţi locuitorii pământului.

2 Slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu;

el ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma păşunii sale. R.

 

4 Intraţi cu laude pe porţile lui,

intraţi cu cântări în curţile lui,

lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun;

milostivirea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul!

Astăzi a coborât pe pământ o lumină nouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,43-51

43 În acel timp, Isus a voit să meargă în Galileea. El l-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-mă”. 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „L-am aflat pe acela despre care au scris Moise în Lege şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 I-a răspuns Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1In 3,11-21; Ps 99; In 1,43-51

Sunt atâtea lucruri interesante şi instructive în liturgia din aceste zile. În Scrisoarea întâi a lui Ioan vedem revelarea iubirii Domnului pentru noi şi dorinţa sa cu privire la noi. Prin aceasta am cunoscut iubirea: „El şi-a dat viaţa pentru noi”. Urmarea este puţin neaşteptată pentru noi, dar este logica lui Dumnezeu. Noi ne-am gândi: dacă el şi-a dat viaţa pentru noi, şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru el. Şi este drept. Dar apostolul, inspirat de Duhul Sfânt, spune altfel: „Deci şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri”.

Aceasta este caracteristica Noului Testament: insistenţa asupra dinamicii iubirii, nu limitând-o şi nici oprind-o la noi înşine într-un fel de complăcere intimă. Dumnezeu ne iubeşte pentru că îl comunicăm, pentru că îl însoţim în dinamismul iubirii sale. Şi cine se închide în inima sa nu intră în acest dinamism.

Un alt punct de înălţare sunt reflecţiile asupra lui Cain, ucigaş de sine, într-un oarecare sens, înainte de a fi ucigaşul lui Abel. Cain da, l-a ucis pe Abel, dar nu a putut să-l lipsească de iubirea faţă de Dumnezeu; în schimb, Cain, a ucis, a distrus viaţa divină din el însuşi: este ucigaşul vieţii sale de iubire. „Cine îl urăşte pe fratele său este un ucigaş, şi voi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţă veşnică în el”.

Noi suntem vii pentru că viaţa lui Dumnezeu pătrunde în noi, şi iubirea pe care noi o transmitem fraţilor e făcută mai generoasă prin darul însuşi al lui Dumnezeu, în care este plinătate de viaţă şi de bucurie.