en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Severin, abate

 Liturghierul Roman

Marţi

Ant. la intrare
Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;
Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Ps 117,26-27

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Atotputernice Dumnezeule,
prin naşterea din Sfânta Fecioară,
Fiul tău a devenit asemenea nouă în toate,
în afară de păcat;
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, lepădând faptele omului vechi,
să devenim făptură nouă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule, al cărui Fiu unul-născut
s-a arătat în trup omenesc,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei ce recunoaştem în el chipul firii noastre,
să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul lui.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit,
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său
în trup asemănător cu cel al păcatului.
Ef 2,4; Rom 8,3

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Când primim sfânta Împărtăşanie,
tu ne vii în întâmpinare, Dumnezeule;
fă ca puterea ei să lucreze în inimile noastre,
pentru ca ceea ce am primit
să ne pregătească pentru a primi din nou darul tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Isus simte compasiune pentru aceia care l urmează “pentru că erau ca nişte oi fără păstor” şi le dă o pâine miraculoasă. Cine caută sincer darurile spirituale, le va primi de la Dumnezeu şi pe cele materiale. Mulţimile, care îl urmau pe Isus pentru a i asculta cuvântul, au primit şi pâinea pe care nu au cerut o.

LECTURA I

Dumnezeu este iubire.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-10

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cel care nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume, ca să avem viaţă prin el. 10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.3-4ab.7-8 (R.: cf. 11)

R.: Doamne, te vor adora toate neamurile pământului.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

3 Din munţi va veni pacea pentru popor

şi din înălţimi va veni dreptatea.

4 Domnul va face dreptate celor asupriţi din popor

şi-i va mântui pe cei sărmani. R.

 

7 În zilele lui va înflori dreptatea,

şi belşug de pace veşnică.

8 El va domni de la o mare la alta,

de la Râu până la marginile pământului. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19

(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;

să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Înmulţind pâinile, Isus s-a arătat ca profet.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,34-44

34 Isus a văzut mulţime mare de oameni pe ţărmul mării şi i s-a făcut milă de ei, căci erau ca nişte oi fără păstor şi a început să-i înveţe multe. 35 Dar făcându-se târziu, ucenicii lui s-au apropiat şi i-au zis: „Locul este pustiu şi ziua pe sfârşite; 36 dă-le drumul să meargă în cătunele şi satele dimprejur, să-şi cumpere de mâncare”. 37 El le-a răspuns: „Daţi-le voi să mănânce”. Ei i-au zis: „Să mergem noi să cumpărăm pâine de două sute de dinari şi să le dăm să mănânce?” 38 Isus i-a întrebat: „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi”. S-au dus să vadă câte pâini au şi i-au răspuns: „Cinci pâini şi doi peşti”. 39 El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi cete-cete pe iarba verde. 40 Ei s-au aşezat în grupuri de câte o sută şi câte cincizeci. 41 Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti şi, ridicând ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă poporului; de asemenea, şi cei doi peşti i-au împărţit la toţi. 42 Au mâncat toţi şi s-au săturat. 43 Au strâns douăsprezece coşuri pline cu firimituri de pâine şi cu ce a rămas din peşti. 44 Printre cei ce mâncaseră pâinile, erau cinci mii de bărbaţi.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 4,7-10; Ps 71; Mc 6,34-44

Evanghelia de astăzi ne ajută să vedem iubirea, bunătatea, generozitatea Domnului. Isus îşi arată mila în faţa mulţimii care l-a urmat, „pentru că erau ca oile fără păstor”, şi le dă lor pâine; mai întâi pâinea cuvântului: „A început să-i înveţe multe”, şi apoi pâinea materială, care este, înainte de toate, prefigurarea voinţei sale de a-i hrăni cu trupul şi sângele său: adevărata pâine este el însuşi.
Prima lectură ne spune că bunătatea şi generozitatea lui Isus sunt manifestarea iubirii Tatălui, a lui Dumnezeu care este iubire, „care l-a trimis pe Fiul său în lume pentru ca noi să avem viaţă prin el”. Trebuie să contemplăm iubirea Tatălui şi a Fiului pentru noi, dar Ioan merge mai departe: trebuie să împărtăşim iubirea, să ne iubim unii pe alţii, să iubim cu el, să iubim ca el. Primind trupul şi sângele său, să avem în noi puterea de a iubi, depăşind egoismul nostru şi reînnoind în iubire toată viaţa noastră.