en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic

 Liturghierul Roman

Joi

Ant. la intrare
La început şi înaintea veacurilor,
Cuvântul era Dumnezeu,
şi el a binevoit să se nască Mântuitor al lumii.
Cf. In 1,1

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule,
prin naşterea Fiului tău unul-născut,
tu ai început pentru poporul tău
lucrarea minunată a mântuirii.
Te rugăm, întăreşte-i în credinţă pe slujitorii tăi,
pentru ca, sub călăuzirea lui,
să ajungă la răsplata făgăduită, în slava cea veşnică.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule, care, prin Fiul tău,
ai luminat toate neamurile
cu lumina veşniciei tale,
dă poporului creştin cunoaşterea deplină
a strălucirii Răscumpărătorului său,
ca, prin harul lui, să ajungă la slava fără de sfârşit.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre,
prin care se săvârşeşte un schimb minunat,
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit,
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară,
ci să aibă viaţă veşnică. In 3,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul,
ca viaţa noastră să fie mereu întărită,
prin puterea sfintelor taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Isus se descoperă concitadinilor din Nazaret ca fiind Mesia cel aşteptat de popor. Într adevăr, el împlineşte exact ceea ce, după profeţia lui Isaia, ar fi făcut Mesia promis: vesteşte celor săraci bucuria mântuirii, prizonierilor eliberarea, orbilor vederea.

LECTURA I

Cine iubeşte pe Dumnezeu, acela să iubească şi pe fratele său.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,19-5,4

Preaiubiţilor, 19 noi îl iubim pe Dumnezeu fiindcă el ne-a iubit cel dintâi. 20 Dacă spune cineva: «Îl iubesc pe Dumnezeu», iar pe fratele său îl urăşte, este un mincinos! Pentru că cine nu iubeşte pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu, pe care nu-l vede? 21 Aceasta este porunca pe care am primit-o de la el: „Cine îl iubeşte pe Dumnezeu, să-l iubească şi pe fratele său”. 5,1 Oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.14 şi 15bc.17 (R.: cf. 11)

R.: Doamne, te vor adora toate neamurile pământului.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

14 Îi va scăpa de asuprire şi silnicie

şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

15 Să i se înalţe rugăciuni

şi să-l binecuvânteze în fiecare zi. R.

 

17 Numele lui va dăinui în veci,

cât va fi soarele.

În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului

şi toate popoarele îl vor preamări. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19

(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;

să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Astăzi s-a împlinit această Scriptură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,14-22a

În acel timp, 14 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea şi s-a dus vestea despre el în tot ţinutul dimprejur. 15 Învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. 16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a ridicat să citească. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum s-au împlinit astăzi”. 22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura lui.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 4,19B5,4; Ps 71; Lc 4,14-22

Putem să gustăm acest moment al predicii lui Isus din Nazaret: „Aceste cuvinte ale Scripturii, pe care voi le-aţi auzit acum, s-au împlinit astăziY Duhul Domnului este asupra mea”.

Ne putem gândi că trăim timpul împlinirii încă mai mult decât locuitorii din Nazaret, chiar dacă nu-l vedem pe Isus cu ochii noştri şi nu-l ascultăm cu urechile noastre. Atunci eram numai la începutul transformării omului, apoi, prin pătimire şi înviere, toată Scriptura s-a împlinit: nu numai aceea care anunţă misterul lui Cristos, ci în întregime: şi noi trăim acest timp.

Liturghia ne face conştienţi de această situaţie privilegiată, mai ales în timpul marilor sărbători: misterul lui Cristos s-a împlinit cu adevărat, şi aceasta este bucuria noastră şi privilegiul nostru.

În scrisoarea sa, sfântul Ioan continuă să insiste asupra unirii între iubirea lui Dumnezeu şi iubirea fraţilor, care este caracteristica Noului Testament: „Dacă spune cineva: îl iubesc pe Dumnezeu, şi pe fratele său îl urăşte, este un mincinos”; este imposibil să-l iubeşti pe Dumnezeu fără să-i iubeşti pe fraţi. Pe de altă parte, este imposibil să-i iubeşti pe fraţi fără să-l iubeşti pe Dumnezeu, fără să iubeşti voinţa lui: „Noi cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile luiY Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe cel care a născut îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el”. Aceeaşi învăţătură se găseşte în Scrisoarea întâi a lui Petru, care ne invită să iubim intens, din inimă, „fiind născuţiY dintr-o sămânţă nemuritoare, aceea a cuvântului lui Dumnezeu”.

În această lumină trebuie să-i privim pe alţii, pentru a-i iubi cum ne iubeşte Isus până la sfârşit, în voinţa Tatălui.