en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Honorata, fc.; Teodosie, călug.

 Liturghierul Roman

Vineri

Ant. la intrare
Domnul răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi:
el este blând, îndurător şi drept. Ps 111,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
De rugăm, Doamne,
luminează-i cu bunăvoinţă pe slujitorii tăi
şi aprinde mereu inimile lor cu strălucirea gloriei tale,
ca să-l recunoască neîncetat pe Mântuitorul lor
şi să-l înţeleagă cu adevărat.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic,
te rugăm ca naşterea Mântuitorului lumii,
arătată magilor prin steaua călăuzitoare,
să se dezvăluie tot mai deplin ochilor minţii noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său unicul născut,
ca să trăim prin el. 1In 4,9

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Când primim sfânta Împărtăşanie,
tu ne vii în întâmpinare, Dumnezeule;
fă ca puterea ei să lucreze în inimile noastre,
pentru ca ceea ce am primit
să ne pregătească pentru a primi din nou darul tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

Isus vindecă pe un om bolnav de lepră arătând astfel că timpurile mesianice ale eliberării şi ale harului tocmai au venit. Acest lepros e un model de rugăciune; şi noi putem cere ajutor de la Dumnezeu, dar cu condiţia ca rugăciunile să fie conform voinţei sale.

LECTURA I

Duhul, apa şi sângele.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,5-6.8-13

Preaiubiţilor, 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă şi sânge: nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge, şi Duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 8 Trei sunt care dau mărturie: Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său. 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi. Cine nu dă crezare lui Dumnezeu îl face mincinos, pentru că nu crede în mărturia pe care Dumnezeu o încredinţează Fiului său. 11 Iar mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul său. 12 Cine îl are pe Fiul are viaţa; cine nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri vouă care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)

R.: Laudă, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău.

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

 

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile lui. R.

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23

(Aleluia) Isus propovăduia evanghelia împărăţiei

şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Şi îndată lepra a dispărut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,12-16

12 Isus era într-una dintre cetăţi, când iată veni la el un om plin de lepră; văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ şi i s-a rugat zicându-i: „Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţi”. 13 Isus, întinzând mâna, l-a atins pe lepros zicându-i: „Vreau, curăţă-te!” Şi îndată lepra a dispărut. 14 Isus i-a poruncit să nu spună nimănui. „Mergi, i-a spus el, arată-te preotului şi du-i pentru curăţirea ta ce a orânduit Moise; vindecarea ta va fi pentru oameni o mărturie”. 15 Vestea despre el se răspândea tot mai mult. Mulţimi numeroase se adunau ca să-l asculte şi să se vindece de bolile lor. 16 Dar el se retrăgea în locuri pustii şi se ruga.

Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1In 5,5-13; Ps 147; Lc 5,12-16

Evanghelistul Ioan, în scrisoarea sa, insistă asupra explicaţiei raportului dintre credinţă şi viaţă: „V-am scris aceste lucruri vouă, celor care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică”. La fel, în concluzia evangheliei sale: „Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristos şi pentru ca voi, crezând, să aveţi viaţă în numele său”. Pentru a avea viaţă, e necesar să aderi la Isus, care este viaţa: „Cine îl are pe Fiul are viaţa”, scrie sfântul Ioan.

Şi în evanghelie desprindem acest adevăr: „În el era viaţa”, care străluceşte în toată splendoarea sa.

Un lepros se prezintă la Isus pentru a fi vindecat şi „Isus, întinzând mâna, l-a atins”. Este un gest impresionant, deoarece contactul era foarte periculos. Dar Isus poate să o facă, el a venit pentru aceasta: întruparea s-a realizat tocmai pentru ca Isus să poată „atinge” bolile şi mizeria noastră. Este, deci, un gest simplu, dar bogat în semnificaţie. Minunea vindecării leprosului, prin atingerea mâinii lui Isus, rezumă în sine toată viaţa şi misiunea sa. Isus atinge fără să se contamineze; dar într-un alt moment va accepta chiar şi contaminarea, până la a se face lepră, „păcat”, pentru noi, pe cruce. A voit să sufere toate consecinţele păcatului, pentru ca noi să avem victoria asupra morţii şi a păcatului.

De câte ori Isus ne atinge bolile noastre, ca să ne dea plinătatea vieţii!