en-USro-RO

| Login
1 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Arcadie, m.; Cezara, călug.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă

Ant. la intrare
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său, născut din femeie,
ca să primim înfierea.
Gal 4,4-5

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
prin venirea Fiului tău unul-născut,
ai revărsat asupra lumii lumină nouă;
după cum, prin naşterea lui din Fecioara Maria,
ne-am învrednicit a-l avea părtaş de firea noastră omenească,
fă-ne, te rugăm, să ne învrednicim a avea parte
şi de împărăţia harului său.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
prin Fiul tău unul-născut,
ne-ai făcut făptură nouă pentru tine;
dă-ne, te rugăm, harul
să devenim asemenea Fiului tău,
care a înălţat la tine firea noastră omenească.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii,
dă-ne, te rugăm, harul,
să aducem prin această jertfă
cinstea cuvenită maiestăţii tale
şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Noi toţi am primit, din plinătatea lui,
har după har. In 1,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne,
poporul tău este călăuzit în drumul său
de feluritele ajutoare ale Providenţei tale;
dăruieşte-ni-le cu bunătate şi acum, şi în viitor,
pentru ca, bucurându-ne de bunurile trecătoare
de care avem nevoie,
să căutăm cu mai multă încredere bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

La fel ca Ioan Botezătorul, predicatorii evangheliei lucrează pentru a conduce pe oameni la Cristos. Când au obţinut aceasta, trebuie să se dea la o parte, fără să aştepte vreo recompensă de la oameni. Şi ei sunt, într un oarecare mod, precursori ai lui Cristos.

LECTURA I

El ne ascultă dacă îi cerem ceva.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,14-21

Preaiubiţilor, 14 noi avem această încredere în Dumnezeu că, dacă îi cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă. 15 Şi, fiindcă ştim că el ascultă cererile noastre, ştim de asemenea că avem deja ceea ce i-am cerut. 16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage şi Dumnezeu va da viaţă acelui păcătos, pentru că păcatul lui nu duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte: pentru acesta nu cer să vă rugaţi. 17 Orice faptă prin care ne împotrivim lui Dumnezeu este păcat, dar sunt păcate care nu duc la moarte. 18 Ştim că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuieşte. Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi Cel Rău nu se atinge de el. 19 Noi ştim că suntem din Dumnezeu, în timp ce lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău. 20 Ştim iarăşi, că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere, ca să-l cunoaştem pe Dumnezeu cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul său, Isus Cristos. El este Dumnezeu adevărat şi viaţa veşnică. 21 Fiilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6 Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9 aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,16

(Aleluia) Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare

şi peste cei ce stăteau în ţinutul şi umbra morţii a răsărit lumina. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Prietenul mirelui se bucură foarte mult de glasul lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,22-30

În acel timp, 22 Isus a venit împreună cu ucenicii săi în pământul Iudeii; el stătea acolo împreună cu ei şi boteza. 23 Boteza şi Ioan în Enon, aproape de Salim, căci erau acolo ape multe şi oamenii veneau să se boteze. 24 Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. 25 Între ucenicii lui Ioan şi un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu privire la botezul curăţirii. 26 Au venit deci la Ioan şi i-au zis: „Învăţătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan şi despre care tu dai mărturie, iată că botează şi toţi se duc la el”. 27 Drept răspuns Ioan a zis: „Nimeni nu poate să ia nimic decât ce-i este dat din cer. 28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui”. 29 Cel care are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă şi îl ascultă, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Iată bucuria mea, ea este deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”.

Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1In 5,14-21; Ps 149; In 3,22-30

În evanghelia de astăzi, Ioan Botezătorul îşi manifestă bucuria sa în circumstanţe în care, în mod normal, ar exista motive de suferinţă: Isus avea mult succes şi discipolii lui Ioan se preocupau: „Învăţătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan şi despre care tu dai mărturie iată că botează şi toţi se duc la el”.

Cariera lui Ioan este la sfârşit. Şi el recunoaşte că aceasta este vocaţia lui: „Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea luiY Cel care are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă şi îl ascultă, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Iată bucuria mea, ea este deplină. El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”.

Avem o admiraţie deplină ascultând aceste cuvinte, care sunt un exemplu privind modul în care putem fi întotdeauna plini de bucurie. Chiar şi atunci când se întâmplă lucruri care ne contrariază, noi luptăm şi suferim; dacă, în schimb, ne gândim că tocmai aceste lucruri ne fac asemenea lui Isus, noi vom fi fericiţi şi plini de bucurie. Astfel, suferinţele şi umilirile trebuie să le recunoaştem ca fiind voinţa lui. Şi atunci cu adevărat bucuria sa va fi cu noi şi bucuria noastră va fi deplină.