en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Agneza, fc. m. **

 Liturghierul Roman

21 ianuarie
Sfânta Agneza

Ant. la intrare
Iată, fecioara puternică, jertfa nepătată, victima castităţii,
l-a urmat pe Mielul răstignit pentru noi (T.P. aleluia).

sau:
Fericită e fecioara
care, lepădându-se de sine şi luându-şi crucea,
l-a urmat pe Domnul,
mirele fecioarelor şi regele martirilor (T.P. aleluia).


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu alegi făpturile cele mai slabe
pentru a-i face de ruşine pe cei puternici ai lumii;
te rugăm, dăruieşte-ne nouă,
celor care sărbătorim naşterea pentru cer
a sfintei Agneza, martira ta, harul
să urmăm exemplul ei de statornicie în credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
T
e rugăm, Doamne,
ca darurile pe care ţi le aducem în sărbătoarea sfintei Agneza
să-ţi fie bineplăcute,
aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Mielul care este în mijlocul tronului
îi va conduce la izvoarele apelor vieţii (T.P. aleluia). Ap 7,17


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule,
care pe sfânta Agneza ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul,
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

În prigoana iniţiată de împăratul Diocleţian, la Roma, la începutul secolului al IV lea, Agneza, o tânără de 12 ani, a înfruntat fără teamă moartea, decât să l nege pe Cristos, pe care l iubea mai presus de toate. Întărită de Dumnezeu, această copilă a rezistat ameninţărilor, torturilor şi a reuşit să şi apere fecioria. Aceasta a fost sfânta Agneza, al cărei nume, de origine greacă, înseamnă “cea curată”. Dar Agneza mai înseamnă şi “miel”. Prin martiriul ei, Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a continuat să triumfe asupra răului. Papa Damasus i a împodobit mormântul cu o inscripţie în versuri şi mulţi părinţi ai Bisericii i au cântat laude.

LECTURA I

Nici moartea, nici viaţa nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-39

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 36 Aşa cum spune Scriptura: Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

ne e plină inima de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu veselie. R.

 

6 Cel care merge plângând

când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie

când îşi strânge snopii. R.

 

ALELUIA In 15,9b.5b

(Aleluia) Rămâneţi în dragostea mea, spune Domnul;

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-46

În acel timp, Isus a spus mulţimilor: 44 „Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 8,31-39; Ps 125; Mt 13,44-46

 

Comoara pentru care un creştin trebuie să fie dispus să vândă totul este iubirea lui Dumnezeu: asemenea sfântului Paul, şi noi suntem siguri că nimic nu ne va putea despărţi de ea. Sfânta Agneza ne arată astăzi victoria iubirii. Dar care este această victorie? Iubirea lui Dumnezeu, după sfântul Paul, este iubirea creştină niciodată separată de iubirea aproapelui, şi această iubire o contemplăm cu atâta plăcere la martiri. În ciuda persecuţiilor, ei nu au permis niciodată ca ura să învingă iubirea. Ei au făcut ca iubirea să învingă ura, nerenunţând niciodată să-i iubească pe persecutori.

În perioada în care războiul se înteţea în Liban, am avut posibilitatea să citesc o scrisoare a unui tânăr creştin de 22 de ani scrisă cu aproximativ o lună mai înainte să fi fost ucis. Se pregătea pentru preoţie şi, datorită previziunii că ar fi putut muri, a scris familiei sale: „Doar un singur lucru vă cer: să-i iertaţi din inimă pe cei care mă vor fi ucis; cereţi împreună cu mine ca sângele meu să fie răscumpărare pentru Liban, să fie ofertă de pace, pentru iubirea care a dispărut în ţara noastră şi în lume; moartea mea să-i înveţe pe oameni iubirea. Domnul să vă consoleze. În felul acesta, eu nu vreau să mă plâng, ci mă întristează gândul durerii voastre. Rugaţi-vă, rugaţi-vă şi iubiţi-i pe duşmanii voştri”.

Aceasta este o mărturie vie a victoriei iubirii creştine. Să-i mulţumim Domnului pentru că ne face cunoscut faptul că şi astăzi creştinii mor asemenea lui Isus, iertându-i pe cei care-i ucid; să ne rugăm, înainte de toate, pentru creştinii care sunt persecutaţi şi să-i cerem să fim cu toţii promotori ai unităţii prin caritatea ce învinge ura.