en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DE PESTE AN


Ant. la intrare
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt! Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe. Cf. Ps 22,5

sau:
Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi.
1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Pentru Isus sâmbăta are sens numai dacă este în slujba omului. Pentru aceasta, el vindecă în zi de sâmbătă. Fariseii şi irodienii reacţionează cu planuri de moarte. Şi istoria continuă. A crede în Dumnezeul vieţii, a opta pentru viaţă şi pentru eliberarea de orice sclavie şi moarte, trezeşte ura şi dorinţa de persecuţie în cei care continuă să creadă că omul a fost creat pentru sâmbătă şi nu sâmbăta pentru om.

LECTURA I

Tu eşti preot în veci, asemenea lui Melchisedec.

Citire din Scrisoarea către Evrei 7,1-3.15-17

Fraţilor, 1 acest Melchisedec, regele Salemului, preotul Dumnezeului celui Preaînalt, a ieşit în întâmpinarea lui Abraham, când acesta se întorcea din incursiunea în care i-a înfrânt pe regi, l-a binecuvântat, 2 iar Abraham i-a dat a zecea parte din tot ce luase. Or, acest nume în traducere înseamnă „rege al dreptăţii”; în plus, el era şi regele Salemului, adică rege al păcii. 3 Şi apoi nu se aminteşte nimic de tatăl său, nici de mama sa, nici de strămoşii săi, nici de începutul existenţei sale, nici de sfârşitul vieţii lui: prin toate acestea se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu şi rămâne preot pentru totdeauna. 15 Acest lucru apare şi mai evident prin faptul că, asemenea lui Melchisedec, se ridică un alt preot. 16 El a devenit preot nu după prescrierile unei legi omeneşti, ci în puterea unei vieţi nepieritoare. 17 Căci iată mărturia Scripturii: „Tu eşti preot în veci, asemenea lui Melchisedec”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4b)

R.: Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.

1 Aşa vorbeşte Domnul către stăpânul meu:

„Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi

aşternut picioarelor tale”. R.

 

2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale,

spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

 

3 În ziua puterii tale

tu domneşti strălucind de sfinţenie;

înainte de luceafărul dimineţii,

ca roua te-am născut. R.

 

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

În zi de sâmbătă, e permis să salvezi o viaţă, sau s-o laşi să se piardă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,1-6

În acel timp, 1 Isus a intrat în sinagogă; acolo era un om care avea o mână paralizată. 2 Fariseii îl pândeau pe Isus, să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă şi astfel să îl poată acuza. 3 Isus a spus omului care avea mâna paralizată: „Vino şi stai în mijloc”. 4 Apoi s-a adresat celorlalţi: „În zi de sâmbătă este permis să faci bine, sau să faci rău? Să salvezi o viaţă, sau să o laşi să se piardă?” Dar ei tăceau. 5 Atunci, privindu-i cu mânie, rând pe rând pe cei din jur, mâhnit din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: „Întinde-ţi mâna!” Omul şi-a întins mâna şi ea s-a vindecat. 6 După ce au ieşit, farisei s-au întrunit cu adepţii lui Irod şi s-au sfătuit cum să-l dea la moarte pe Isus.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 7,1-3.15-17; Ps 109; Mc 3,1-6

Prima lectură ne prezintă figura misterioasă a lui Melchisedec, şi putem să ne întrebăm dacă Isus, care este preot, este după asemănarea lui Melchisedec, sau Melchisedec este făcut după modelul lui Isus. În realitate, în text există amândouă perspectivele. Se spune că un alt preot, adică Cristos, a apărut conform asemănării cu Melchisedec, şi psalmul citat spune textual: „Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec”, însă comentând acest text, autorul scrie că Melchisedec a fost făcut după asemănarea Fiului lui Dumnezeu.

Citind Biblia, se poate recunoaşte o prefigurare a lui Cristos înviat în Melchisedec, care se prezintă fără tată, fără mamă. Cel puţin putem spune: Scriptura nu vorbeşte despre ei, şi aceasta este foarte straniu pentru un preot, deoarece, în Vechiul Testament, pentru a fi preot, era necesar să aparţii unei familii sacerdotale şi, deci, era important să se vorbească şi despre părinţi. Dar despre Melchisedec nu se spune nimic: nu sunt numiţi nici tatăl, nici mama, nu se dă nici o genealogie, nu se spune când s-a născut, nici când a murit.

În această misterioasă figură autorul vede cu admiraţie o imagine a lui Cristos înviat, care nu are nici tată, nici mamă pământeşti: noutatea de viaţă a Celui Înviat nu are origine pământească. Isus înviat este Fiul lui Dumnezeu chiar în natura sa umană şi rămâne, astfel, preot în veci.

Vedem în această descriere atitudinea primilor creştini care au citit Vechiul Testament. Cu bucurie, uneori chiar cu stupoare, vedeau delimitată în el figura lui Cristos, şi era pentru ei motivul unei mari bucurii dându-şi seama că Dumnezeu pregătise revelarea lui Cristos deja de mult timp. „Cel nou este ascuns în cel vechi”, va spune sfântul Augustin, şi Cristos venind luminează întreg Vechiul Testament. Lucrurile care păreau misterioase şi aproape inexplicabile devin clare pentru că se descoperă ca fiind o profeţie a lui Cristos.

Şi noi suntem chemaţi să citim Vechiul Testament în această lumină creştină şi să găsim în el un izvor de mare consolare spirituală, deoarece credinţa noastră prin el se aprofundează şi ne dăm seama cu bucurie că Dumnezeu dintotdeauna a dispus toate lucrurile şi toate evenimentele pentru a-l preamări pe Isus Fiul său.

Albert Vanhoye, Pâinea zilnică a cuvântului. Comentariu la lecturile feriale ale Liturghiei, ciclul I şi II, Sapientia, Iaşi 2003.