en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă

 Liturghierul Roman

31 ianuarie
Sf. Ioan Bosco, pr. **

 

Ant. la intrare
Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi,
căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu,
spune Domnul (T.P. aleluia). Cf. Mc 10,14

sau:
Cine împlineşte poruncile mele
şi-i învaţă şi pe alţii,
acela va fi numit mare în împărăţia cerurilor,
spune Domnul (T.P. aleluia). Cf. Mt 5,19


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care l-ai chemat pe sfântul Ioan Bosco, preot,
să fie pentru tineri învăţător şi părinte,
dă-ne şi nouă focul iubirii de care era înflăcărat el,
ca să căutăm mântuirea fraţilor noştri şi să-ţi slujim numai ţie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne,
jertfa pe care poporul consacrat ţie
o aduce în amintirea sfântului Ioan Bosco
şi dă-ne, te rugăm, harul, ca, luând parte la aceste taine,
să putem da mărturie iubirii tale prin viaţa noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul (T.P. aleluia). Mt 18,3

sau:
Cine mă urmează nu umblă în întuneric,
ci va avea lumina vieţii, spune Domnul (T.P. aleluia). In 8,12


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Aceasta hrană,
primită la masa ta sfântă,
să ne întărească, Dumnezeule atotputernic,
pentru ca, după exemplul sfântului Ioan Bosco,
să putem arăta în gândurile şi faptele noastre
lumina adevărului şi iubirea frăţească.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

Ioan Bosco (1815 1888) s a născut la Castelnuovo (Dieceza de Torino). A avut o copilărie grea: mama Margareta Occhiena, rămasă văduvă cu trei copii, le a dat o solidă educaţie umană şi creştină. Ca preot a întemeiat congregaţii (Salezienii şi Fiicele Mariei Ajutătoare) pentru a i învăţa pe tinerii săraci o meserie şi a i forma la viaţa creştină. A scris lucrări pentru apărarea religiei. A fost prieten cu protestanţii şi evreii binevoitori. “Să dezaprobăm greşelile, scria el în Catolicul în viaţă..., dar să respectăm totdeauna persoanele”. Victor Hugo, după o îndelungată conversaţie cu el, mărturisea că a întâlnit omul cu adevărat om. A murit la 31 ianuarie 1888 şi a fost canonizat de papa Pius al XI lea în anul 1934.

LECTURA I

Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,4-9

Fraţilor, 4 bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: Domnul este aproape! 6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus. 8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi sfânt, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi, cât de bun este Domnul.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde
şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

ALELUIA Cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)


EVANGHELIA

Cine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5

În ceasul acela, 1 ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: "Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?" 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 "Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte.

 Meditatia zilei

Fil 4,4-9; Ps 33; Mt 18,1-5

Sărbătoarea sfântului Ioan Bosco este un suflu de aer curat şi de elan apostolic, deoarece ea inspiră şi comunică bucuria.

Deja de mic copil fondase o „societate” cu deviza „Război păcatului”; bucuria vine din victoria asupra păcatului.

„Bucuraţi-vă întotdeauna în DomnulY„. Dumnezeu este mare, şi noi suntem ca şi copiii care au nevoie, înainte de toate, de un Tată atotputernic ce se îngrijeşte cu iubire de ei.

Încrederea în el e aceea care aduce bucuria: încrederea şi recunoştinţa pentru că toate le primim de la Dumnezeu.

Cum pot să fie trişti copiii când ei sunt copleşiţi cu daruri?

Încrederea şi recunoştinţa ne conduc la convertirea pe care Isus o cere drept condiţie pentru a putea intra în împărăţia cerurilor: să devenim asemenea copiilor.

În timp ce Paul, în prima lectură, invită educatorii să devină modele pentru copii aşa încât să poată spune: „Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, acelea să le faceţi”, pagina din evanghelie ne îndeamnă să învăţăm de la copii, să primim de la ei.

Sunt două aspecte ale educaţiei.

Un mare educator, Antonio Rosmini, le spunea confraţilor săi: „Amintiţi-vă că ceea ce primiţi de la copii este cu mult mai mult decât ceea ce daţi”; şi această învăţătură este evanghelică.

Să primim această lecţie de bucurie şi de simplitate încrezătoare, ca să putem transmite şi primi reciproc darurile lui Dumnezeu.