en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Gilbert, pr.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A IV-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru,
şi adună-ne dintre neamurile păgâne,
ca să preamărim numele tău cel sfânt
şi să ne mândrim lăudându-te pe tine! Ps 105,47

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeul nostru,
dă-ne, te rugăm, harul,
să te adorăm cu suflet neîmpărţit
şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

D
oamne, noi aducem pe altarul tău darurile slujirii noastre:
primeşte-le, te rugăm, cu bunătate
şi transformă-le în sacramentul răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău
şi mântuieşte-mă în îndurarea ta;
Doamne, să nu fiu făcut de ruşine, căci am strigat spre tine! Cf. Ps 30,17-18

sau:

Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul. Mt 5,3-4


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sacramentul răscumpărării noastre,
te rugăm, Doamne,
ca acest izvor de mântuire veşnică
să sporească necontenit în noi credinţa adevărată.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Un episod surprinzător, plin de simboluri. Într o regiune păgână Isus se luptă din nou cu cel rău şi l învinge. Se spune că duhurile necurate sunt multe. Suntem atât de divizaţi în interior, înlănţuiţi de multe sclavii şi mediocrităţi, când în schimb am voi să avem inima liberă pentru a iubi şi pentru a fi iubiţi.

LECTURA I

Prin credinţa lor au învins împărăţii. Dumnezeu a prevăzut pentru noi ceva mai bun.

Citire din Scrisoarea către Evrei 11,32-40

Fraţilor, 32 despre puterea credinţei, ce să vă mai spun? N-aş avea timp să vă povestesc cu de-amănuntul despre Ghedeon, Barac, Samson, Iefte, David, Samuel şi profeţi. 33 Prin credinţa lor, ei au învins împărăţii, au înfăptuit dreptatea, au obţinut ceea ce le-a promis Dumnezeu, au închis gura leilor, 34 au biruit puterea focului, au scăpat de tăişul sabiei, şi-au recăpătat puterile după boală, au dovedit curaj în luptă, au pus pe fugă armatele străine. 35 Unele femei au primit înapoi, înviaţi, pe copiii lor care muriseră. Alţii, apoi, au fost schingiuiţi şi n-au acceptat eliberarea, pentru că voiau să obţină un lucru mai bun: învierea. 36 Alţii, puşi la încercare, au îndurat batjocuri, lovituri de bici, lanţuri şi închisoare. 37 Au fost ucişi cu pietre, au fost arşi, au fost tăiaţi cu ferăstrăul, au fost ucişi de sabie; au pribegit îmbrăcaţi în piei de oaie şi de capră, ducând lipsă de toate, hărţuiţi şi maltrataţi, 38 şi aceasta pentru că lumea era nevrednică de ei. Au trăit prin deşerturi şi munţi, peşteri şi văgăuni. 39 Deşi toţi au primit de la Dumnezeu o strălucită mărturie datorită credinţei lor, ei n-au ajuns să vadă împlinirea promisiunii: 40 căci Dumnezeu prevăzuse mai înainte, pentru noi, ceva mai bun şi n-a voit ca ei să ajungă la perfecţiune fără noi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,20.21.22.23.24 (R.: 25)

R.: Fericiţi sunt cei care se încred în Domnul.

20 Cât de mari sunt binefacerile tale, Doamne,

pe care le pregăteşti pentru cei care se tem de tine

şi cu care îi copleşeşti pe cei care se încred în tine

înaintea ochilor tuturor. R.

 

21 Tu îi ascunzi într-un adăpost, aproape de faţa ta,

departe de intrigile oamenilor,

îi ocroteşti în cortul tău,

departe de limbile care îi clevetesc. R.

 

22 Binecuvântat să fie Domnul,

căci a făcut pentru mine lucruri minunate,

el a fost pentru mine o cetate întărită. R.

 

23 În neliniştea mea ziceam:

„Sunt izgonit dinaintea ta”,

dar tu ai auzit glasul rugăciunii mele,

când am strigat către tine. R.

 

24 Iubiţi, aşadar, pe Domnul, voi sfinţii lui!

Domnul păzeşte pe cei credincioşi

şi pedepseşte cu vârf şi îndesat pe cei mândri. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duh necurat, ieşi din omul acesta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 5,1-20

În acel timp, 1 Isus şi ucenicii săi au sosit pe celălalt mal al lacului, în ţinutul gherasenilor. 2 Îndată ce Isus a coborât din barcă, un om stăpânit de un duh necurat, ieşind dintr-un mormânt, i-a venit în întâmpinare. 3 El locuia în morminte şi nimeni nu-l putea lega, nici chiar cu lanţul. 4 Într-adevăr, de multe ori l-au pus în fiare, dar el a rupt lanţurile şi a sfărâmat cătuşele, încât nimeni nu-l putea stăpâni. 5 Fără încetare, zi şi noapte, stătea printre morminte şi pe coline, striga necontenit şi se rănea cu pietre. 6 Văzându-l pe Isus de departe, a alergat la el, s-a aruncat la pământ în faţa lui 7 şi a strigat cât îl ţineau puterile: „Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te implor pe Dumnezeu, nu mă chinui!” 8 Căci Isus îi spusese: „Duh necurat, ieşi din omul acesta!” 9 Şi l-a întrebat: „Care ţi-e numele?” I-a răspuns: „Numele meu este Legiune, căci suntem mulţi”. 10 Şi-l ruga pe Isus cu insistenţă să nu-l alunge în afara acelui ţinut. 11 Cum pe colina din apropiere păştea o mare turmă de porci, 12 duhurile necurate l-au rugat pe Isus: „Trimite-ne la aceşti porci şi vom intra în ei”. 13 Şi el le-a permis. Atunci ei au ieşit din omul acela şi au intrat în porci; apoi turma s-a aruncat în mare de pe ţărmul înalt; au fost aproximativ două mii de porci care s-au înecat în mare. 14 Cei care îi păzeau au luat-o la fugă, au dat de ştire în cetate şi în sate şi oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 S-au dus la Isus, l-au văzut pe cel stăpânit de diavol aşezat îmbrăcat şi cu mintea întreagă, el care avusese o legiune de diavoli, şi i-a cuprins frica. 16 Martorii le-au povestit întâmplarea cu cel posedat şi cazul cu porcii. 17 Atunci ei l-au rugat pe Isus să plece din ţinutul lor. 18 Când Isus s-a urcat în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat pe Isus să-i permită să rămână cu el. 19 Isus nu i-a permis, ci i-a spus: „Du-te acasă la ai tăi şi spune-le tot ce a făcut Domnul pentru tine, în îndurarea sa”. 20 Omul s-a dus şi a început să vestească în toată regiunea Decapole, tot ce a făcut Isus pentru el; şi toţi erau uimiţi.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 11,32-40; Ps 30; Mc 5,1-20

 

În evanghelia de astăzi, o relatare vie, pitorească, după stilul lui Marcu, ne oferă multe învăţături, dar mă opresc doar asupra uneia.

Avem un om într-o stare înspăimântătoare: „Posedat de un duh necuratY nimeni nu reuşea să-l îmblânzească; mereu, zi şi noapte, printre morminte şi stânci, striga şi se rănea cu pietre”. Apoi îl vedem eliberat, liniştit, sănătos la minte. Şi avem, de asemenea, o turmă de porci, numeroasă (circa două mii, spune Marcu), care se aruncau unul după altul în mare. Lumea vede şi una, şi alta şi, la urmă, „ei l-au rugat pe Isus să plece din ţinutul lor”. Ei sunt orbi de egoism, nu văd că eliberarea unui om e mult mai importantă decât o daună materială, nu înţeleg că vindecarea acestui posedat este şi pentru ei o promisiune de eliberare, de mântuire adusă de Isus. Fără credinţă este într-adevăr imposibil să înţelegi ceva în viaţă.

Şi Scrisoarea către Evrei ne vorbeşte despre credinţă, în două tablouri opuse pe care le-am putea numi: victoriile şi înfrângerile credinţei. Datorită credinţei, judecătorii, profeţii au făcut lucruri mari: „Au învins împărăţii, au înfăptuit dreptatea, au înfăptuit ceea ce le-a promis Dumnezeu, au închis gura leilor, au biruit puterea foculuiY„. Apoi vine un alt tablou: „Torturaţi, lapidaţi, tăiaţi cu ferăstrăul, ucişi de sabie”, de asemenea, datorită credinţei. Şi aceste „înfrângeri” sunt încă şi mai minunate, pentru că sunt încercarea unei credinţe mai puternice, care nu se lasă învinsă de evenimente, şi nici nu acceptă apostazia pentru a afla eliberarea. De asemenea, în Isus vedem două tablouri: Isus care face minuni şi trezeşte admiraţia mulţimii; Isus în pătimirea sa; condamnat, batjocorit, răstignit, mort.

Urmându-l în credinţă, trebuie realmente să trăim din credinţă. Chiar şi în viaţa noastră sunt succese şi insuccese, lucruri care ne consolează şi altele care ne produc dezolare şi numai credinţa e aceea care ne ajută să profităm şi de unele, şi de altele. Lucrurile pozitive ne ajută să vedem fecunditatea credinţei în lucrurile pământeşti, pe care trebuie însă să ştim să le depăşim; lucrurile negative ne ajută să ne îndreptăm spre cele cereşti, să căutăm adevăratele valori spirituale. Astfel, vom fi uniţi în misterul morţii şi învierii lui Cristos şi împreună cu el vom dobândi victoria asupra lumii: „Aveţi încredere, eu am învins lumea”.