en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Ieronim Emiliani, călug. *; Iosefina Bakhita, fc. *

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A IV-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru,
şi adună-ne dintre neamurile păgâne,
ca să preamărim numele tău cel sfânt
şi să ne mândrim lăudându-te pe tine! Ps 105,47

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeul nostru,
dă-ne, te rugăm, harul,
să te adorăm cu suflet neîmpărţit
şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

D
oamne, noi aducem pe altarul tău darurile slujirii noastre:
primeşte-le, te rugăm, cu bunătate
şi transformă-le în sacramentul răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău
şi mântuieşte-mă în îndurarea ta;
Doamne, să nu fiu făcut de ruşine, căci am strigat spre tine! Cf. Ps 30,17-18

sau:

Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul. Mt 5,3-4


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sacramentul răscumpărării noastre,
te rugăm, Doamne,
ca acest izvor de mântuire veşnică
să sporească necontenit în noi credinţa adevărată.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Ioan Botezătorul este înainte mergătorul lui Isus, până acolo încât împărtăşeşte cu el datoria şi misiunea “slujitorului suferind”. Glasul său care cheamă la convertire nu putea fi tolerat. Este misiunea şi soarta profeţilor. Ioan este simbolul coerenţei între profetism şi martiriu.

LECTURA I

Isus Cristos – cel de ieri şi cel de azi – este acelaşi şi rămâne acelaşi pentru veşnicie.

Citire din Scrisoarea către Evrei 13,1-8

Fraţilor, 1 fiţi statornici în dragostea faţă de aproapele; 2 să nu uitaţi să fiţi ospitalieri, căci astfel unii, fără să ştie, au oferit găzduire îngerilor. 3 Amintiţi-vă de cei care sunt în închisoare ca şi când aţi fi împreună cu ei, amintiţi-vă de cei maltrataţi, căci şi voi aveţi un trup. 4 Căsătoria să fie respectată de toţi, unirea conjugală să nu fie profanată, căci cei desfrânaţi şi adulteri vor fi judecaţi de Dumnezeu. 5 Viaţa voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani. Mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a spus: „Niciodată nu te voi neglija, niciodată nu te voi părăsi”. 6 De aceea, putem spune cu toată încrederea: „Domnul este ajutorul meu; de nimic nu mă voi teme; ce-mi pot face oamenii?” 7 Amintiţi-vă de conducătorii voştri sufleteşti; ei v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Meditaţi asupra realizărilor obţinute prin viaţa lor şi imitaţi-le credinţa. 8 Isus Cristos – cel de ieri şi cel de azi – este acelaşi şi rămâne acelaşi pentru veşnicie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.3.5.8b-9 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

de cine mă voi înfricoşa? R.

 

3 Chiar dacă ar sta o armată împotriva mea,

inima mea tot nu s-ar teme;

chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea,

şi atunci mi-aş păstra încrederea. R.

 

5 El mă va adăposti în casa lui în ziua necazului,

mă va ascunde înăuntrul cortului său,

mă va înălţa pe o stâncă. R.

 

8b Doamne, eu caut faţa ta.

9 Nu-ţi întoarce faţa de la mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge!

Dumnezeule, mântuitorul meu, nu mă părăsi! R.

ALELUIA cf. Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă curată şi generoasă, şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,14-29

În acel timp, 14 regele Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, căci numele lui devenise foarte cunoscut. Se spunea: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi; iată pentru ce are puterea de a face minuni”. 15 Unii spuneau: „Este profetul Ilie”. Alţii spuneau: „Este un profet, ca cei de odinioară”. 16 Irod auzea aceste zvonuri şi spunea: „Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi”. 17 Aceasta, pentru că regele Irod îl arestase pe Ioan şi-l aruncase în închisoare din pricina Irodiadei, soţia fratelui său Filip, pe care o luase în căsătorie. 18 Căci Ioan îi spusese lui Irod: „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău”. 19 De aceea, Irodiada îi purta duşmănie şi ar fi voit să-l ucidă, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan; îl ştia om drept şi sfânt şi-l ocrotea. De câte ori îl auzea, stătea descumpănit, neştiind ce să facă. Cu toate acestea îl asculta cu plăcere. 21 Dar s-a ivit un prilej bun pentru Irodiada, când cu ocazia aniversării Irod a dat un ospăţ, la care i-a invitat şi pe dregătorii de la curtea sa şi pe comandanţii armatei, împreună cu căpeteniile din Galileea. 22 Fiica Irodiadei a intrat la ospăţ, a dansat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor săi aşa de mult, încât regele i-a spus fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi voi da!” 23 Şi a adăugat cu jurământ: „Orice îmi vei cere îţi voi da, chiar şi jumătate din regatul meu”. 24 Fata a ieşit afară la mama sa şi a întrebat-o: „Ce să cer?” Irodiada i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul!” 25 Copila a intrat în grabă la rege şi i-a spus: „Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul”. 26 Atunci regele s-a întristat, dar n-a voit s-o refuze, din pricina jurământului făcut în faţa oaspeţilor. 27 De aceea, a trimis imediat un soldat cu porunca de a-i aduce capul lui Ioan. Soldatul s-a dus la închisoare şi i-a tăiat capul lui Ioan. 28 Apoi a adus capul pe o tipsie, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceasta, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus într-un mormânt.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 13,1-8; Ps 26; Mc 6,14-29

 

Prima lectură ne prezintă idealul creştin: a trăi în caritate, castitate, sărăcie, ascultare. Idealul creştin nu e numai pentru cine e chemat să trăiască viaţa călugărească. Viaţa călugărească radicalizează aceste îndemnuri; însă Cristos îi cheamă pe toţi pentru a le realiza.

Caritatea. „Perseveraţi în iubirea fraternă. Amintiţi-vă de cei închişi, ca şi cum aţi fi tovarăşi de carceră, de cei care suferă, fiind şi voi într-un trup muritor”.

O caritate care este expresia iubirii divine primite şi comunicate, o iubire generoasă, care se face părtaşă, o iubire constantă.

Castitatea. Autorul vorbeşte despre aceasta oamenilor căsătoriţi: „Căsătoria să fie respectată de toţi, iubirea conjugală să nu fie profanată, căci cei desfrânaţi şi adulteri vor fi judecaţi de Dumnezeu”.

Şi castitatea călugărilor este semn, ajutor, putere pentru alţii.

Sărăcia. „Viaţa voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani: mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţiY„. Un duh al sărăciei care exprimă încrederea noastră în Dumnezeu: „De aceea, putem spune cu toată încrederea: *Domnul este ajutorul meu; de nimic nu mă voi teme+”.

În sfârşit, ascultarea. „Amintiţi-vă de conducătorii voştri sufleteştiY„. Şi mai înainte se citeşte: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri şi fiţi supuşi lor, pentru ca aceasta să fie bucurie pentru ei şi beneficiu pentru voi”.

Să-i cerem Domnului harul de a trăi în plinătatea acestui ideal de viaţă creştină şi să ajutăm persoanele pe care le avem aproape să-l trăiască cu bucurie şi curaj.