en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Scolastica, fc.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A V-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Veniţi să ne închinăm lui Dumnezeu
şi să ne plecăm în faţa Domnului, creatorul nostru;
căci el este Domnul, Dumnezeul nostru! Ps 94,6-7

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să veghezi cu grijă neobosită asupra familiei tale;
păstreaz-o sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura ei speranţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Doamne, Dumnezeul nostru,
tu ai creat pâinea şi vinul,
ca, în slăbiciunea noastră, să ne fie întărire:
te rugăm, ca ele să devină pentru noi sacrament de viaţă veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Să-l lăudăm pe Domnul pentru îndurarea lui,
pentru faptele lui minunate în folosul oamenilor,
căci el a potolit setea sufletului însetat
şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând. Cf. Ps 106,8-9

sau:

Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi;
fericiţi cei cărora le e foame şi sete de dreptate,
căci ei se vor sătura. Mt 5,5-6

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, tu ai voit să ne împărtăşim cu toţii
din aceeaşi pâine şi din acelaşi potir.
Dă-ne, te rugăm, harul, să trăim astfel încât, uniţi în Cristos,
să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Profetul Isaia ne relatează cum a fost chemat de Dumnezeu, pentru a fi trimisul său. Acest lucru ne face să înţelegem mai bine chemarea lui Petru, Iacob şi Ioan, pe care Isus i a trimis să pescuiască oameni; ei au înţeles pe deplin situaţia sufletească a profeţilor de altădată. Sfântul Paul, continuându şi şirul învăţăturilor propuse corintenilor, le explică natura misiunii apostolului: să vestească învierea lui Cristos, la care a fost martor. Astfel, îi va pescui pe cei pierduţi în vâltoarea lumii şi i va duce la Dumnezeu.

LECTURA I

Iată-mă, trimite-mă pe mine!

Citire din cartea profetului Isaia 6,1-8

În anul morţii regelui Ozia, 1 l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt şi măreţ; poalele mantiei lui umpleau templul. 2 Înaintea lui stăteau serafimi, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau. 3 Ei strigau unul către altul, spunând: „Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oştirilor, tot pământul e plin de mărirea lui!” 4 Când Domnul vorbea, uşorii uşilor au început să se zguduie, iar templul s-a umplut de fum. 5 Atunci am spus: „Vai mie, căci sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite. Şi ochii mei l-au văzut pe regele, pe stăpânul universului!” 6 Atunci a zburat spre mine unul dintre serafimi, purtând în mână un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleştele de pe altar. 7 El mi-a atins gura cu cărbunele şi mi-a zis: „Iată, ţi-am atins buzele, de aceea ţi s-au şters toate păcatele şi fărădelegea ţi-a fost iertată”. 8 După aceea am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (R.: 1c)

R.: Îţi voi cânta, Doamne, înaintea îngerilor tăi!

1 Te laud, Doamne, din toată inima,

pentru că ai ascultat cuvintele mele.

2a Îţi cânt înaintea îngerilor,

mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

 

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,

căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.

3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

 

4 Toţi împăraţii pământului te vor lăuda, Doamne,

când vor auzi cuvintele tale.

5 Ei vor cânta pe căile Domnului,

căci mare este mărirea lui. R.

 

7c Dreapta ta mă mântuieşte.

8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine.

Doamne, bunătatea ta este veşnică.

Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R.

LECTURA A II-A

Acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,1-11

Fraţilor, 1 vă reamintesc evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care voi aţi primit-o şi în care rămâneţi neclintiţi. 2 Prin ea veţi fi mântuiţi, dacă o veţi păstra aşa cum aţi primit-o. Altfel degeaba aţi crezut. 3 Înainte de toate v-am transmis ceea ce am primit eu însumi, şi anume: Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, 4 şi a fost îngropat; a înviat a treia zi după cum spun Scripturile 5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece. 6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă, iar unii au murit. 7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi mie. 9 Eu sunt cel mai mic dintre apostoli. Eu nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol, deoarece am persecutat Biserica lui Dumnezeu. 10 Însă ceea ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu, şi harul cu care el m-a copleşit, n-a rămas fără rod, căci am trudit mai mult decât toţi ceilalţi: ca să spun adevărul, nu eu, ci harul lui Dumnezeu a lucrat împreună cu mine. 11 Aşadar, fie că e vorba de mine, fie că e vorba de ceilalţi, acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,3-8.11

Fraţilor, 3 înainte de toate v-am transmis ceea ce am primit eu însumi, şi anume: Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, 4 şi a fost îngropat; a înviat a treia zi după cum spun Scripturile 5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece. 6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă, iar unii au murit. 7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi mie. 11 Aşadar, fie că e vorba de mine, fie că e vorba de ceilalţi, acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,19

(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul, şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,1-11

În acel timp, 1 Isus se afla pe malul lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele. 3 Isus s-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm. S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile. 4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”. 5 Simon i-a răspuns: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic; dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”. 6 Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti, încât li se rupeau mrejele. 7 Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă să vină şi să-i ajute. Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât încât erau să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!” 9 Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră; 10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!” 11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Cuvântul Domnului