en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Abitina

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A V-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Veniţi să ne închinăm lui Dumnezeu
şi să ne plecăm în faţa Domnului, creatorul nostru;
căci el este Domnul, Dumnezeul nostru! Ps 94,6-7

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să veghezi cu grijă neobosită asupra familiei tale;
păstreaz-o sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura ei speranţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Doamne, Dumnezeul nostru,
tu ai creat pâinea şi vinul,
ca, în slăbiciunea noastră, să ne fie întărire:
te rugăm, ca ele să devină pentru noi sacrament de viaţă veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Să-l lăudăm pe Domnul pentru îndurarea lui,
pentru faptele lui minunate în folosul oamenilor,
căci el a potolit setea sufletului însetat
şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând. Cf. Ps 106,8-9

sau:

Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi;
fericiţi cei cărora le e foame şi sete de dreptate,
căci ei se vor sătura. Mt 5,5-6

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, tu ai voit să ne împărtăşim cu toţii
din aceeaşi pâine şi din acelaşi potir.
Dă-ne, te rugăm, harul, să trăim astfel încât, uniţi în Cristos,
să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Isus luptă împotriva atitudinii fariseice care pretinde să l înlocuiască pe Dumnezeu în cunoaşterea binelui şi a răului, pe baza căreia să edifice apoi sfinţenia personală şi a aproapelui. În loc de a se concentra asupra cunoaşterii binelui şi a răului şi asupra judecării acţiunilor omului, este suficient de a l cunoaşte şi a l iubi pe Dumnezeu şi de a se lăsa cunoscuţi şi iubiţi de el.

LECTURA I

Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră.

Citire din cartea Genezei 1,20–2,4

20 La început, când a creat cerul şi pământul, Dumnezeu a zis: „Să mişune în ape vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului”. 21 Dumnezeu a făcut reptilele cele mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi care mişună în ape, după soiul lor, de asemenea a făcut toate păsările care zboară, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 22 Dumnezeu le-a binecuvântat cu aceste cuvinte: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ”. 23 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a cincea. 24 Dumnezeu a zis: „Să producă pământul vieţuitoare după soiul lor: vite, târâtoare şi fiare sălbatice, după soiul lor”. Şi aşa a fost. 25 Dumnezeu a făcut fiarele sălbatice după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 26 Dumnezeu a zis: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”. 27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu; el a creat bărbatul şi femeia. 28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”. 29 Apoi, a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă, de pe toată faţa pământului şi tot pomul, ce are rod cu sămânţă într-însul. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor, care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31 Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune. A fost o seară, apoi o dimineaţă; aceasta a fost ziua a şasea. 2,1 Astfel au fost făcute cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele. 2 În ziua a şaptea Dumnezeu şi-a încheiat lucrarea pe care o făcuse. El s-a odihnit în ziua a şaptea, după toată lucrarea pe care o făcuse. 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a declarat-o sfântă, pentru că în această zi s-a odihnit după toată lucrarea pe care o făcuse. 4 Astfel, au luat fiinţă cerul şi pământul, atunci când au fost create.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)

R.: Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne.

4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale,

luna şi stelele pe care le-ai făcut,

5 mă întreb: Ce este omul că te gândeşti la el,

sau fiul omului că îl iei în seamă? R.

 

6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri

şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.

7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,

toate le-ai pus la picioarele sale. R.

 

8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă

precum şi fiarele câmpului,

9 păsările cerului şi peştii mării,

tot ce străbate căile apelor. R.ALELUIA Ps 118,36a.29b

(Aleluia) Atrage-mi, Doamne, inima spre învăţăturile tale şi ajută-mă să merg pe calea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi desfiinţaţi porunca lui Dumnezeu, ca să respectaţi tradiţia voastră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,1-13

În acel timp, 1 câţiva farisei şi cărturari, veniţi de la Ierusalim, s-au strâns în jurul lui Isus. 2 Şi au văzut pe unii dintre ucenicii lui că mâncau cu mâinile necurăţate, adică nespălate, 3 căci fariseii, ca de altfel toţi iudeii, îşi spală întotdeauna mâinile cu grijă înainte de a mânca, respectând tradiţia bătrânilor. 4 Şi atunci când se întorc de la piaţă, nu mănâncă înainte de a se fi spălat cu apă; ţin o mulţime de alte practici moştenite prin tradiţie, ca de pildă: spălarea paharelor, a oalelor şi a celorlalte vase. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat pe Isus: „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă tradiţia bătrânilor şi mănâncă cu mâinile nespălate?” 6 Isus le-a răspuns: „A avut dreptate Isaia, când a spus despre voi, făţarnicilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de mine. 7 Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnică, învăţăturile lor nu sunt decât nişte prescripţii omeneşti». 8 Nesocotiţi porunca lui Dumnezeu, pentru a respecta tradiţia oamenilor. 9 Şi a adăugat: Voi desfiinţaţi frumos porunca lui Dumnezeu, ca să respectaţi tradiţia voastră. 10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta», şi încă: «Cine va ofensa pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea». 11 Iar voi ziceţi: «Să presupunem că un om declară tatălui său sau mamei sale: Bunurile cu care te-aş putea ajuta sunt corban, adică oferite lui Dumnezeu», 12 voi nu mai permiteţi acestui om să mai facă ceva pentru tatăl său ori pentru mama sa. 13 Astfel nesocotiţi cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră pe care voi v-aţi dat-o. Şi faceţi multe lucruri de acest fel”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 1,20B2,4; Ps 8; Mc 7,1-13

Ce imagine splendidă a omului ne dă relatarea din Cartea Genezei! Omul creat stăpân al întregului pământ, omul căruia Dumnezeu îi dă stăpânirea, pe care Dumnezeu îl încurajează să fie fecund, să se înmulţească, să umple pământul şi să-l supună. Cât respect pentru om, câtă mândrie se degajă din aceste pagini! Psalmul responsorial spune acelaşi lucru: „L-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus la picioarele sale”.

E bine să revenim la aceste splendide pagini ale Bibliei, pentru că de prea multe ori suntem tentaţi să desconsiderăm omul, într-un mod sau altul. Dumnezeu, în schimb, are dorinţe mari cu omul, îl vrea mare, glorios. Dumnezeu nu este un stăpân meschin, invidios, nu vrea să-şi ţină pentru sine puterea sa: Dumnezeu vrea să dea, şi să dea mult. „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră”; cum este posibilă o participare atât de amplă? „Ca să stăpânească peste peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”. „Omul să stăpânească!”, spune Dumnezeu. Trebuie să avem această idee despre Dumnezeu: Dumnezeu dă cu generozitate, vrea să dea întotdeauna mai mult, are mari planuri cu omul, nu vrea ca el să se împotmolească în lucrurile mărunte.

Vedem aceasta şi în evanghelie. Isus se opune tentativei de înjosire a omului constrângându-l într-un formalism, într-un legalism mărunt, mediocru, care dă importanţă lucrurilor care n-o au, care sunt indiferenţi, transformând religia în ceva extern, lipsit de valoare înaintea lui Dumnezeu.

Orice lucru trebuie să fie la locul potrivit. Dacă un lucru mic are o mică importanţă, nu este necesar să dramatizăm; nu trebuie să vedem scandal într-un lucru în sine mic. Este mic şi trebuie să rămână mic.

Sunt lucruri importante care fac omul mare, în fidelitate, desigur, faţă de poruncile lui Dumnezeu care nu vrea ca omul să fie frustrat, ci să fie cu adevărat un om conştient, liber, iubitor de bine. Isus insistă asupra poruncilor importante pentru om. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”, aceasta este o poruncă importantă, tocmai pentru că onorează omul: dă cinste tatălui şi mamei, dă cinste şi fiului care se comportă la fel faţă de părinţii săi. Lucrurile mici sunt tradiţii umane, care se pot schimba o dată cu schimbarea vremurilor, ele nu se pot suprapune peste poruncile lui Dumnezeu. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” înseamnă a fi un om care respectă omul în toate relaţiile umane. Egoismul uman este acela care caută pretexte pentru a fi infidel faţă de cuvântul lui Dumnezeu şi infidel faţă de marea vocaţie a omului. Să-i cerem Domnului să ne dea harul să fim mândri de vocaţia umană şi să ne comunice sentimentul profund al măreţiei noastre şi al dorinţelor pe care el le are cu noi.