en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Pamfil şi îns., m.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă după Miercurea Cenuşii

Ant. la intrare
Ascultă-ne, Doamne,
căci îndurarea ta este plină de bunătate;
în iubirea ta cea mare,
întoarce-ţi privirea spre noi, Doamne.
Ps 68,17

RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
priveşte cu îndurare la slăbiciunea noastră
şi ocroteşte-ne, întinzând peste noi dreapta maiestăţii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte această jertfă de împăcare şi de laudă
şi dăruieşte-ne harul, ca, fiind curăţaţi de păcate prin puterea ei,
să-ţi putem oferi iubirea inimilor noastre, bineplăcută ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie

„Indurare vreau, şi nu jertfă", spune Domnul;
„căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi,
ci pe păcătoşi". Mt 9,13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce ne-ai întărit, Doamne, cu pâinea vieţii cereşti,
te rugăm, dă-ne harul,
ca, ceea ce acum pentru noi este o taină,
să ne fie ajutor în drumul spre veşnicie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

“Milă vreau nu jertfă”. Fariseii posteau, dar nu i invitau pe vameşi la masa lor. Făceau o deosebire clară între persoanele bune şi rele. Greşeau. Practicile religioase au sens numai dacă vin dintr o inimă milostivă, convertită.

LECTURA I

Când vei da din toată inima pâinea ta celui flămând, lumina ta va răsări în întuneric.

Citire din cartea profetului Isaia 58,9b-14

Aşa vorbeşte Domnul: 9b „Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, 10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui amărât, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. 11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor, ale cărui ape nu seacă niciodată. 12 Pe vechile tale ruine vor fi ziduri noi, vei ridica din nou temeliile străbune şi vei fi numit reparator de spărturi şi înnoitor de drumuri, ca ţara să poată fi locuită. 13 Dacă-ţi vei opri piciorul în ziua de odihnă şi nu-ţi vei mai vedea de treburile tale în ziua mea cea sfântă, ci vei socoti ziua de odihnă ca desfătare şi vrednică de cinste, ca sfinţită de Domnul, şi o vei cinsti fără să mai umbli, fără să te mai îndeletniceşti cu treburile tale şi fără să mai vorbeşti lucruri deşarte, atunci îţi vei afla desfătarea în Domnul. 14 Eu voi duce carul tău triumfal pe culmile cele mai înalte ale ţării şi voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău, Iacob, căci gura Domnului a vorbit acestea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,1-2.3-4.5-6 (R.: 11a)

R.: Învaţă-mă, Doamne, căile tale şi condu-mă cu adevărul tău.

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi,

mie, celui sărman şi nefericit.

2 Păzeşte-mi sufletul pentru că îţi sunt credincios.

Mântuieşte pe slujitorul tău, care se încrede în tine. R.

3 Tu eşti Dumnezeul meu, ai milă de mine;

Doamne, către tine strig ziua întreagă.

4 Înveseleşte inima slujitorului tău!

Către tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. R.

 

5 Căci tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare,

pentru toţi care te cheamă.

6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea;

ia aminte la glasul plângerilor mele. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ex 33,11

Nu vreau moartea celui păcătos,

ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu.

 

EVANGHELIA

N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, dar pe cei păcătoşi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,27-32

În acel timp, trecând prin faţa unui punct vamal, 27 Isus a văzut un vameş, cu numele de Levi, şezând la masa lui de lucru, şi i-a zis: „Urmează-mă!” 28 Iar vameşul, lăsând totul, s-a ridicat şi a mers după Isus. 29 Levi a făcut un ospăţ mare în casa lui, în cinstea lui Isus; mulţime mare de vameşi şi alţi oaspeţi şedeau cu ei la masă. 30 Dar fariseii şi cărturarii, care erau de partea lor, murmurau zicând către ucenicii lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 31 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de medic, ci cei bolnavi. 32 N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 58,9-14; Ps 85; Lc 5,27-32

 

„Nu cei sănătoşi au trebuinţă de medic, ci cei bolnavi. Nu am venit să-i chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Dacă vrem ca Isus să fi venit şi pentru noi, trebuie să ne situăm printre cei păcătoşi, în special în acest timp al Postului Mare. Dacă vrem ca Isus să aibă grijă de noi, trebuie să recunoaştem că suntem bolnavi, că avem nevoie de medic. Este o exigenţă puţin dificilă: nu e uşor să te aşezi printre păcătoşi, şi nu o facem cu plăcere, pentru că avem impresia că noi nu suntem păcătoşi. Poate să fie adevărat şi faptul că, prin harul lui Dumnezeu, nu am comis păcate grave: dar însăşi această rezistenţă în a ne recunoaşte păcătoşi ca şi ceilalţi e deja semn de orgoliu şi de egoism. Vrem să fim liniştiţi, nu vrem să fim între cei care au nevoie de penitenţă, nu vrem să purtăm greutatea păcatelor altora.

Dimpotrivă, Isus a voit tocmai să ia asupra sa păcatele noastre. El putea să se separe de păcătoşi, el nu avea nevoie de penitenţă, nu avea nevoie să vină să sufere, dar s-a angajat în mod voluntar în locul păcătoşilor, să sufere pentru a-i ajuta să se convertească. Dacă vrem să fim asemenea lui, trebuie să suferim pentru păcătoşi, să reparăm pentru păcatele noastre şi ale fraţilor noştri.

În schimb, cine spune: „Eu nu sunt un mare păcătos, nu trebuie să fac pocăinţăY„ comite un mare păcat, păcatul egoismului şi al orgoliului.

Să ascultăm, deci, această învăţătură a Domnului cu plăcere şi umilinţă, să ne situăm printre păcătoşi, să stăm la masă cu ei, pentru a-i ajuta să se convertească.