en-USro-RO

| Login
22 iunie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Elefterie, ep.

 Liturghierul Roman

Miercuri din Săptămâna I din Postul Mare

Ant. la intrare
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale
şi de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veşnice.
Să nu biruie vreodată duşmanii asupra noastră;
eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel,
din toate strâmtorările noastre! Cf. Ps 24,6.2.22

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
priveşte cu bunăvoinţă la evlavia credincioşilor tăi
şi ajută-i, ca, mortifîcându-şi trupul prin pocăinţă,
să se întărească sufleteşte prin roadele faptelor bune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne,
darurile pe care tu însuţi ni le-ai dat,
ca să le închinăm numelui tău;
te rugăm, ca, transformându-le pentru noi în sacrament,
să ne dai harul de a dobândi, prin ele, tămăduire veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Să se bucure toţi cei care se încred în tine, Doamne,
şi în veci să tresalte şi vei locui între ei. Cf. Ps 5,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule,
care nu încetezi să ne hrăneşti cu tainele sfinte,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, întăriţi de acest dar al tău,
să ajungem la viaţa fără de sfârşit.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Iona nu voia să meargă la Ninive, oraşul cel mare şi “stricat”. Dumnezeu îl conduce acolo cu forţa. Totuşi, numai la auzul cuvântului profetului deziluzionat, locuitorii din Ninive fac pocăinţă şi Dumnezeu îi iartă. Iona se supără că Dumnezeu este plin de îndurare. În drumul Postului Mare spre Paşte, aceste semne sunt foarte potrivite: convertirea oraşului Ninive, “Dumnezeu cel milostiv şi blând, îndelung răbdător şi plin de dragoste” (Iona 4,2) şi cele trei zile petrecute de Iona în pântecele balenei ca simbol al morţii şi învierii.

LECTURA I

Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.

Citire din cartea profetului Iona 3,1-10

1 Domnul i-a vorbit lui Iona astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”. 3 Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului. Ninive însă era un oraş foarte mare: îţi trebuiau trei zile ca să-l străbaţi. 4 Iona a intrat în oraş, înaintând cale de o zi şi strigând: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus!” 5 Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic, au îmbrăcat haine de doliu. 6 Ajungând vestea la împăratul din Ninive, acesta s-a ridicat de pe tron, a aruncat de pe el veşmântul împărătesc, s-a îmbrăcat cu o haină de doliu şi s-a aşezat pe cenuşă. 7 Apoi a poruncit să se facă cunoscută în Ninive această hotărâre a împăratului şi a mai-marilor săi: „Oamenii, animalele de povară, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu mănânce şi să nu bea. 8 Să se îmbrace în haine de doliu, să strige cu toată puterea către Dumnezeu, şi să se întoarcă fiecare din calea sa cea rea şi de la fărădelegile de care îi sunt întinate mâinile. 9 Cine ştie? Poate că Dumnezeu îşi va schimba sentinţa şi îşi va potoli ardoarea mâniei! Şi atunci nu vom mai pieri. 10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă, că au părăsit calea lor cea rea, Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.12-13.18-19 (R.: 19b)

R.: Inima căită şi smerită Dumnezeu n-o dispreţuieşte.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus,

dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,

inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.

VERS LA EVANGHELIE Ioel 2,12-13

Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima,

căci eu sunt milostiv şi îndurător.

 

EVANGHELIA

Acestei generaţii nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,29-32

29 În acel timp, văzând că mulţimile se strângeau în jurul lui, Isus a început să spună: „Generaţia aceasta este o generaţie perfidă; ea cere un semn, dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona. 30 Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot aşa şi Fiul Omului va fi un semn pentru această generaţie. 31 Regina de la miazăzi se va ridica în ziua judecăţii alături de oamenii acestei generaţii şi-i va osândi, căci ea, de la marginile pământului a venit ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 32 Ninivitenii se vor ridica în ziua judecăţii alături de această generaţie şi o vor osândi, pentru că ei s-au întors la propovăduirea lui Iona; şi iată, aici este unul mai mare decât Iona.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iona 3,1-10; Ps 50; Lc 11,29-32

A trecut deja o săptămână din Postul Mare şi Biserica îşi înnoieşte chemarea sa la convertire şi penitenţă. Exemplul lui Iona este adus de Isus însuşi, şi nu Iona, ci Isus e acela care ne invită să ne convertim. Şi invitaţia sa trebuie să fie analizată mult mai atent decât aceea a lui Iona sau a înţelepciunii lui Solomon, pentru că „aici este unul mai mare decât Iona şi decât Solomon”.

Trebuie să ne întrebăm astăzi dacă am început să ne convertim, luptând împotriva răului, nu numai a răului din noi, ci şi împotriva răului din lume, cu rugăciunea şi cu jertfele noastre. Toate acestea, să ne amintim, trebuie să se realizeze în bucurie, în seninătate, pentru că a ne converti înseamnă a merge cu hotărâre, cu mare încredere, spre Domnul, în caritate.

Însă timpul Postului Mare nu este un timp de divertisment, şi trebuie să sacrificăm câte ceva din timpul nostru, din distracţiile obişnuite, pentru a da mai mult timp Domnului în lucrurile esenţiale, care sunt cuvântul său, rugăciunea şi caritatea.

Să-l ascultăm pe Domnul cu mai multă atenţie şi mai îndelung în acest timp al Postului: el ne vorbeşte, el, Înţelepciunea divină, şi noi trebuie să ascultăm cu bucurie, lăsându-ne luminaţi de cuvântul său.

Să ne rugăm mai mult: rugăciunea va fi aceea care ne va da o mai mare disponibilitate în caritate, în iubirea faţă de alţii, în toate ocaziile posibile, chiar acceptând cu bucurie unele neplăceri, făcând unele mortificaţii pentru a fi mai prompţi în a-i servi pe alţii în miile de ocazii care se prezintă în fiecare zi.