en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 24 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr.
Liturghierul Roman
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an
Liturghie la alegere, prefață comună
verde (alb), I, LP
Lectionar
Ef 3,2-12: Acum este revelat misterul lui Cristos că păgânii sunt împreună-moștenitori ai promisiunii.
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Lc 12,39-48: Cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.

Meditatia zilei
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Martin I, pp. m. *

 Liturghierul Roman

Vineri din Săptămâna a II-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Ne-ai răscumpărat, Doamne, prin sângele tău, 
din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile, 
şi ne-ai făcut pentru Dumnezeul nostru 
o împărăţie şi preoţi, aleluia.         Ap 5,9-10 
     

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, speranţa şi lumina sufletelor curate, 
fă, te rugăm, 
ca inimile noastre să înalţe rugăciuni vrednice de tine şi să te laude neîncetat. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
primeşte cu îndurare darurile familiei tale 
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta, 
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat şi să ajungă la fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
    
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul nostru Isus Cristos 
a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre, 
dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi, aleluia.         Rom 4,25 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ocroteşte-i neîncetat cu iubire 
pe aceia pe care i-ai mântuit; 
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea, 
învierea lui să fie pururi bucuria noastră. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

Timp de mai multe zile vom citi capitolul al VI-lea din Ioan, care îl prezintã pe Isus ca pâine a vieții. În aceastã privințã în Exod se relateazã despre manã, despre lipsa de pâine în pustiu care a fost motiv de ispitire... și despre Paști, cea mai mare sãrbãtoare. Acum, ajutat de sãrãcia unui copil care avea puține pâini de orz, însuși Isus împarte tuturor pâine. Și face chiar mai mult: se face pâine. Euharistia este marele cadou de Paște..

LECTURA I

Au plecat bucurându-se că s-au învrednicit să sufere ocară pentru numele lui Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 5,34-42

În zilele acelea, 34 s-a ridicat un membru al Sinedriului, pe nume Gamaliel, învăţător al Legii, cinstit de tot poporul. 35 El a poruncit ca apostolii, pentru moment, să fie scoşi afară; apoi a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine ce aveţi de gând să faceţi cu aceşti oameni. 36 Căci nu de mult s-a ridicat Teudas, spunând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute. 37 El a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost împrăştiaţi şi nimiciţi. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileanul, pe vremea recensământului, şi a atras popor mult după el; şi a pierit şi el şi toţi câţi au ascultat de el au fost împrăştiaţi. 38 În cazul de faţă vă spun vouă: Nu vă mai ocupaţi de oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace. Dacă acest plan sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; 39 iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi; nu vă expuneţi, aşadar, să vă treziţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu”. 40 Şi ei l-au ascultat. Totuşi i-au chemat pe apostoli şi, după ce i-au bătut cu nuiele, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus; 41 apoi le-au dat drumul, iar ei au plecat din faţa Sinedriului, bucurându-se că au fost învredniciţi să sufere ocară pentru numele lui Isus. 42 Şi în fiecare zi, în templu şi prin case, nu încetau să înveţe şi să binevestească pe Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: cf. 4ab)

R.: Un lucru cer de la Domnul: să locuiesc în casa lui.

sau

Aleluia.

Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

 

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului, până la sfârşitul vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului

şi să privesc la templul lui. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare;

ai curaj, şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,

ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

A împărţit celor ce şedeau cât a voit fiecare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,1-15

În acel timp, Isus a trecut dincolo de lacul Tiberiadei, numit şi Marea Galileii. O mare mulţime mergea după el, pentru că văzuse minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus s-a suit pe munte şi acolo s-a aşezat împreună cu ucenicii săi. Paştele, marea sărbătoare a iudeilor, era aproape. Deci ridicându-şi Isus ochii şi văzând că vine către el mulţime mare, a zis către Filip: „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?” El spunea aceasta numai ca să-l încerce, căci el ştia ce avea să facă. Filip i-a răspuns: „Pâine de două sute de dinari n-ar ajunge ca să ia fiecare câte puţin”. Andrei, fratele lui Simon Petru, unul dintre ucenici, i-a zis: „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâta lume?” 10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să se aşeze. Era iarbă multă în acel loc. S-au aşezat deci un număr în care numai bărbaţii erau cam la cinci mii. 11 Atunci Isus a luat pâinile şi, după ce a mulţumit, le-a împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea şi din peşti cât a voit fiecare. 12 După ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi: 13 „Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă”. Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile rămase de la cei care au mâncat din cele cinci pâini de orz. 14 Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Isus, ziceau: „Acesta este într-adevăr profetul care trebuie să vină în lume”. 15 Cunoscând Isus că au de gând să vină să-l ia cu sila şi să-l facă rege, s-a retras din nou pe munte, el singur.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 5,34-42; Ps 26; In 6,1-15

Orice naraţiune a evangheliei e făcută pentru a fi citită după învierea lui Isus, şi unele pasaje în mod particular. Aceea a înmulţirii pâinilor este aleasă de Biserică în acest timp pascal ca să ne dăm seama că ea conţine profeţia în acţiune a ceea ce Isus înviat ne dă. Acela care ne dă pâinea vie este Isus înviat, ba, mai mult, el este pâinea vie capabilă de a-i hrăni pe toţi cei care cred în el. Şi sfântul Ioan, în timp ce scria evanghelia sa, avea, fără îndoială, în minte raportul dintre acest miracol şi darul Euharistiei. La început, el scrie: „Era aproape sărbătoarea Paştelui”, se gândea, deci, la moartea lui Isus, la Paşti. La sfârşit este încă mai clar că el face aluzie la răstignire şi înviere. Isus, când mulţimea, sătulă, începe să-l laude şi vrea să-l facă rege, nu acceptă să fie un rege pământesc şi B scrie Ioan B „s-a retras din nou pe munte, el singur”. Toate acestea au un raport direct cu pătimirea lui Isus: el a fost condamnat de mulţime pentru că refuzase să satisfacă visurile de fericire şi de mărire politică ale poporului. Nevoind să fie rege al iudeilor, el a fost refuzat de ei.

El nu voia să fie un rege pământesc, ci adevăratul păstor al tuturor oamenilor. De aceea, s-a dus „pe munte”. Ioan, când scrie „pe munte” se gândeşte la Isus care trebuie să fie înălţat de la pământ, pentru a-i atrage pe toţi la sine. Această înălţare se împlineşte prin cruce: începe pe cruce, continuă în înviere şi în înălţare: Isus, prin cruce, se întoarce la Tatăl.

De aceea, înmulţirea pâinilor este ca o figură a operei pe care Isus o va împlini în pătimirea şi învierea sa. Până şi întrebarea lui Isus către Filip: „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?” îşi are răspunsul în pătimire şi înviere. Tocmai prin acestea, Isus, dându-şi trupul şi sângele pentru noi, ne-a cumpărat pâinea care hrăneşte toate sufletele. Acest lucru ne este sugerat de relatarea evanghelică.

Să-i mulţumim Domnului Isus că s-a făcut hrana noastră prin sacrificiul său şi să primim cu credinţă darul său: credinţa este condiţia pentru a fi hrăniţi de această pâine, de a putea realiza comuniunea divină, de a fi în unire cu toţi aceia care se hrănesc din această unică pâine, pâinea vie care ne dă adevărata viaţă.