en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 24 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr.
Liturghierul Roman
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an
Liturghie la alegere, prefață comună
verde (alb), I, LP
Lectionar
Ef 3,2-12: Acum este revelat misterul lui Cristos că păgânii sunt împreună-moștenitori ai promisiunii.
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Lc 12,39-48: Cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.

Meditatia zilei
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Damian de Veuster, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A A PASTELUI 

Ant. la intrare 
Înălţaţi-i lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul, 
cântaţi mărire numelui său, 
măriţi slava lui prin laudele voastre, aleluia!         Cf. Ps 65,1 2 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Să tresalte pururi de bucurie poporul tău, Dumnezeule, 
căci i-ai reînnoit tinereţea sufletească. 
Dăruieste-le credincioşilor tăi, 
care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii, 
harul, să aştepte recunoscători, 
cu speranţă neclintită, ziua învierii lor. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
să primeşti darurile Bisericii care tresaltă de veselie 
şi, precum i-ai dat sămânţa bucuriei pascale, 
dăruieşte-i şi rodul fericirii veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Discipolii l-au recunoscut pe Domnul Isus 
la frângerea pâinii, aleluia.         Lc 24,35
 
La alegere pentru anul B 
Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi 
şi să fie predicată convertirea în numele lui, spre iertarea păcatelor, 
la toate popoarele, aleluia.         Lc 24,46-47 

La alegere pentru anul C
Isus le-a zis discipolilor săi: 
„Veniţi şi mâncaţi!” 
Şi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.         Cf. In 21,12-13
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
priveşte cu bunătate la poporul 
pe care ai binevoit să-l reinnoieşti prin tainele veşnice 
şi călăuzeşte-l la învierea trupului, spre slava nepieritoare. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Scena întâlnirii lui Isus cu ucenicii se deschide din inițiativa lui Cristos. Reacția discipolilor e semnificativã. Învierea lui Isus depãșește experiența și se poate trãi prin proclamarea credinței: de aceea ucenicii, la început, nu reușesc sã-l recunoascã. Totuși, Evanghelia este o invitație de a descoperi în istorie amprentele acestui eveniment. Nu în zadar este pictat în culori puternic realiste (a privi, a atinge, a mânca din pește, mâini, picioare...). Fiul lui Dumnezeu întrupat este încã prezent în istorie, nu este o fantasmã. Acestor douã etape (inițiativa și recunoașterea) le urmeazã misiunea Bisericii. Ea își are izvorul în Cristos cel viu, își are conținutul în predicarea convertirii spre iertarea pãcatelor, și are ca orizont omenirea întreagã („la toate neamurile”).

LECTURA I

L-aţi omorât pe autorul vieţii, pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor 3,13-15.17-19

13 În zilele acelea, Petru a spus poporului: „Bărbaţi israeliţi, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri l-a preamărit pe slujitorul său Isus, pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi de care v-aţi lepădat, deşi Pilat era hotărât să-l elibereze. 14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se graţieze un ucigaş; 15 l-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi; noi suntem martori ai acestui fapt”. 17 De altfel, fraţilor, eu ştiu bine că din neştiinţă aţi făcut aceasta, ca şi mai marii voştri. 18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise dinainte prin gura tuturor profeţilor, anume că Mesia avea să pătimească. 19 Deci convertiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să se şteargă păcatele voastre.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 4,2.7.9 (R.: 7a)

R.: Arată-ne, Doamne, strălucirea feţei tale.

sau

Aleluia.

 

Dumnezeule, mântuirea mea, când strig tu îmi răspunzi;

când sunt în strâmtorare, tu mă scoţi în larg;

ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. R.

 

Mulţi spun: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi

lumina feţei tale, Doamne”. R.

 

Eu mă culc şi adorm în pace,

căci numai tu, Doamne, îmi dai linişte deplină

în locuinţa mea. R.

 

LECTURA A II-A

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi pentru ale lumii întregi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,1-5a

Copilaşii mei, vă scriu, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă a păcătuit cineva, avem mijlocitor la Tatăl, pe Isus Cristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Prin aceasta ştim că-l cunoaştem, dacă păzim poruncile lui. Cel care zice: „Îl cunosc”, dar poruncile lui nu le păzeşte, este un mincinos şi-n el nu se află adevărul. 5a Iar cine păzeşte cuvântul lui, în acela cu adevărat dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA cf. Lc 24,32

(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile;

fă ca inimile noastre să se aprindă când tu însuţi ne vorbeşti. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa trebuia să pătimească Cristos şi să învie din morţi a treia zi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,35-48

În acel timp, 35 ucenicii, care s-au întors de la Emaus, au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor, cele petrecute pe drum şi cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii. 36 Pe când vorbeau ei acestea, Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 37 Cuprinşi de uimire şi de spaimă, credeau că văd un duh. 38 Isus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? 39 Priviţi mâinile mele şi picioarele mele, că eu însumi sunt; pipăiţi-mă şi convingeţi-vă căci un duh nu are nici carne şi nici oase,precum mă vedeţi pe mine că am”. 40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele. 41 Fiindcă, de bucurie şi uimire nu le venea să creadă, le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript. 43 El a luat şi a mâncat înaintea lor. 44 Apoi le-a zis: „Amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-am spus pe când eram încă împreună cu voi: Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi”. 45Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. 46 Şi le-a spus: „Aşa este scris: Cristos trebuia să pătimească, să învie din morţi a treia zi 47 şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând de la Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”.

Cuvântul Domnului