en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 24 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr.
Liturghierul Roman
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an
Liturghie la alegere, prefață comună
verde (alb), I, LP
Lectionar
Ef 3,2-12: Acum este revelat misterul lui Cristos că păgânii sunt împreună-moștenitori ai promisiunii.
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Lc 12,39-48: Cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.

Meditatia zilei
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Anselm, ep. înv. *

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Înmormântaţi fiind împreună cu Cristos, prin Botez, 
aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, 
prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, 
cel care l-a înviat pe el din morţi, aleluia.         Col 2,12 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu i-ai înnoit în apa Botezului pe cei care cred în tine. 
Ocroteşte-i pe cei renăscuţi în Cristos, pentru ca, 
biruind orice asalt al păcatului, 
să păstreze cu fidelitate harul binecuvântării tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
primeşte cu îndurare darurile familiei tale 
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta, 
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat şi 
să ajungă la fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul spune: 
„Tată, pentru ei mă rog, ca ei să fie una în noi, 
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis", aleluia.          In 17,20-21 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ocroteşte-i neîncetat cu iubire 
pe aceia pe care i-ai mântuit; 
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea, 
învierea lui să fie pururi bucuria noastră. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 În fața necesitãții pâinii vieții, multã lume intrã în crizã și-l pãrãsește pe Isus. El nu pare sã se alerteze, nici nu renunțã la propriile exigențe. „Vreți sã plecați și voi?”, îi întreabã pe cei doisprezece. Întrebarea este mereu actualã: plecãm sau rãmânem? Alegem pâinea vieții sau pâinea de grâu?0

LECTURA I

Biserica creştea cu ajutorul Duhului Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 9,31-42

În zilele acelea, 31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria. Întărindu-se şi umblând în frica de Dumnezeu, creştea prin ajutorul Duhului Sfânt. 32 Atunci, trecând pe la toţi, Petru a coborât şi la credincioşii care locuiau în Lida. 33 Acolo a găsit pe un om cu numele de Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. 34 Petru i-a zis: „Enea, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi patul”. Şi îndată s-a ridicat. 35 Toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron l-au putut vedea şi s-au întors la Domnul. 36 Şi la Iope era o femeie, ucenică a Domnului, cu numele Tabita, care în traducere înseamnă gazelă. Viaţa ei era plină de fapte bune şi de pomenile pe care le făcea. 37 Or, s-a întâmplat că tocmai în aceste zile s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus. 38 Cum Lida era aproape de Iope, ucenicii, auzind că Petru se afla la Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el cu această rugăminte: „Vino cât mai curând la noi!” 39 Petru a plecat la drum cu ei. Când a sosit l-au dus în camera de sus şi acolo au găsit toate văduvele plângând. Ele îi arătau cămăşile şi hainele pe care le făcuse Tabita, pe când era în viaţă. 40 Petru, spunând să iasă toată lumea, a îngenuncheat şi s-a rugat. Apoi, întorcându-se spre trup, a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a ridicat şi a şezut. 41 Dându-i mâna, Petru a ajutat-o să se ridice în picioare şi chemând pe credincioşi şi văduve, le-a prezentat-o vie. 42 Acest lucru s-a răspândit în tot oraşul Iope şi mulţi au crezut în Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.14-15.16-17 (R.: 12)

R.: Ce-i voi da Domnului pentru toate câte mi le-a dat?

sau

Aleluia.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului,

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău,

slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

17 Tu ai sfărâmat lanţurile mele;

îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

La cine vom merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,60-69

În acel timp, 60 mulţi dintre ucenicii lui, care-l auziseră, au spus: „Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte?” 61 Isus ştia în sine că ucenicii murmură împotriva lui. De aceea a spus: „Vă scandalizează lucrul acesta?... 62 Dar dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai înainte? 63 Duhul este acela care dă viaţă, trupul nu ajută cu nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. 64Dar sunt unii dintre voi care nu cred”. De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred şi cine este acela care îl va vinde. 65 Şi zicea: „Iată pentru ce v-am spus, că nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl”. 66 De atunci, mulţi dintre ucenicii săi s-au retras şi nu mai umblau cu el. 67Atunci Isus a spus celor doisprezece: „Vreţi şi voi să plecaţi?” 68 Simon Petru i-a răspuns: „Doamne, la cine am putea merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 69 Iar noi am crezut şi am ştiut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 9,31-42; Ps 115; In 6,60-69

Este întotdeauna plăcut pentru noi să ascultăm aceste cuvinte ale lui Petru, care exprimă adeziunea sa deschisă faţă de Domnul în ciuda dificultăţilor, a dubiilor, care provoacă destabilizarea altora: „Doamne, la cine am putea merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice; iar noi am crezut şi am ştiut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.

Această credinţă este fundamentul vieţii creştine şi al oricărui apostolat. În relatarea din Faptele Apostolilor vedem că, prin intermediul credinţei, Petru continuă viaţa lui Isus, ministerul lui Isus, împlineşte chiar gesturile sale, chiar şi gesturi miraculoase. Desigur, în viaţa sfântului Petru există şi aspecte dureroase, dar el tocmai prin intermediul acestora continuă viaţa lui Isus: a fost închis, a fost chinuit în diferite moduri şi a suferit şi martiriul. Astăzi, în Faptele Apostolilor îl vedem pe Petru continuând gesturile lui Isus între cei bolnavi, şi el operează până şi o înviere: în mod spontan, el face ceea ce Isus făcuse în viaţa sa pământească. În evanghelie este relatată vindecarea unui paralitic căruia Isus îi spune: „Ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă”. Petru spune aceleaşi cuvinte: „Enea, ridică-te şi strânge-ţi patul”. Situaţia nu este exact aceeaşi, pentru că nu este Enea cel care merge la Petru, ci apostolul e cel care se îndreaptă spre el, dar Petru a făcut, dintr-o inspiraţie a Duhului Sfânt, ceea ce Isus ar fi făcut de la sine. Acelaşi lucru se întâmplă şi în istoria Tabitei, în care vedem un raport strâns cu miracolul învierii fiicei lui Iair. În evanghelie, Isus spune: „Talita (copilă), scoală-te!” Numele Tabita e foarte asemănător apelativului comun, există numai o diferenţă de o literă şi Petru, în mod spontan, exclamă: „Tabita, scoală-te!”, faţă de cum spusese Isus: „Talita, scoală-te!”

Acest fapt ne ajută să vedem cum credinţa realizează o unire profundă cu Domnul şi permite prin intermediul nostru, continuarea acţiunii sale. Petru este convins că nu el este cel care a împlinit acele gesturi, ci că a fost numai instrumentul lui Isus şi o spune în mod expres lui Enea: „Enea, Isus Cristos te vindecă”, nu spune: „Eu te vindec”. Aici este diferenţa. Petru nu se confundă cu Isus: el este instrumentul, dar Isus este cel care vindecă: „Nu trebuie să vă miraţi B va spune după minunea de la poarta numită Cea Frumoasă B ca şi cum prin puterea şi prin destoinicia noastră l-am făcut pe acest om să umble: Dumnezeu l-a preamărit pe slujitorul său Isus”. Astfel, fecunditatea apostolatului rezultă de două ori condiţionată de credinţă: în sens pozitiv, există o legătură între apostol şi Domnul său, între Petru şi Isus, în sens negativ, există această condiţie a umilinţei, care este absolut indispensabilă, deoarece noi primim darurile lui Dumnezeu numai prin intermediul lui Isus Cristos.