en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 24 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr.
Liturghierul Roman
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an
Liturghie la alegere, prefață comună
verde (alb), I, LP
Lectionar
Ef 3,2-12: Acum este revelat misterul lui Cristos că păgânii sunt împreună-moștenitori ai promisiunii.
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Lc 12,39-48: Cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.

Meditatia zilei
Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Soter și Caius, pp.; Leonida, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A IV-A A PASTELUI 

Ant. la intrare 
Pământul este plin de îndurarea Domnului; 
prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile, aleluia.         Ps 32,5-6 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
călăuzeşte-ne spre bucuriile cereşti, 
pentru ca şi smerenia turmei să ajungă acolo 
unde a intrat Cristos, bunul păstor, mergând biruitor înaintea ei. 
El, care, fiind Dumnezeu. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul, 
să-ţi aducem necontenit mulţumiri prin aceste taine pascale, 
pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii, 
să ne fie izvor de bucurie veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.  

Ant. la Împărtăşanie 
A înviat păstorul cel bun, care şi-a dat viaţa pentru oile sale 
şi a binevoit să moară pentru turma sa, aleluia! 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, bunule păstor, 
priveşte cu îndurare la turma pe care ai răscumpărat-o 
cu sângele nepreţuit al Fiului tău 
şi binevoieşte a o călăuzi la păşunile cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ziua Mondialã a Vocațiilor (a LV-a). În aceastã duminicã se vor face rugãciuni deosebite pentru vocații la Preoție și la viața consacratã. Rolul acestei zile va fi explicat la omilie și se vor formula intenții speciale la rugãciunea credincioșilor. Colectã pentru vocații.
Discursul lui Isus este dominat de figura bunului pãstor. Urmeazã apoi douã discursuri scurte: primul, o antitezã „pãstor-mercenar”. Fondul ascuns al mercenarului care fuge imediat ce apare pericolul slujește la punerea în luminã a pãstorului adevãrat cãruia îi este dedicat un al doilea discurs în vv. 14-16. Prin aceste imagini, Isus subliniazã raportul de comuniune pe care îl are cu cei credincioși lui. „Cunoașterea”, în vocabularul biblic, este tocmai expresia vie a dialogului de iubire. Isus i-a iubit pe ai sãi și i-a iubit pânã la sfârșit (13,1): de aceea vv. 17-18 anunțã moartea lui Isus ca pe un gest de iubire al adevãratului pãstor pentru turma sa. Este o dãruire de bunãvoie
.

LECTURA I

În nimeni altul nu este mântuire.

Citire din Faptele Apostolilor 4,8-12

În zilele acelea, Petru, plin de Duhul Sfânt, a luat cuvântul şi a spus: „Căpetenii ale poporului şi bătrâni, ascultaţi: Noi suntem traşi astăzi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. 10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat, numai în numele lui stă acest om înaintea voastră. 11 El este piatra pe care voi, ziditorii, aţi aruncat-o şi care a devenit piatra din capul unghiului, 12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 (R.: 22)

R.: Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului.

sau

Aleluia.

Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

Mai bine să te încrezi în Domnul

decât să te încrezi în oameni.

Mai bine să te încrezi în Domnul,

decât să te încrezi în cei puternici. R.

 

21 Îţi mulţumesc pentru că m-ai ascultat

şi ai fost salvarea mea.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri. R.

 

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;

vă binecuvântăm din casa Domnului.

28cd Dumnezeul meu, pe tine te voi lăuda!

29 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

LECTURA A II-A

L-am văzut pe Dumnezeu aşa cum este.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-2

Preaiubiţilor, vedeţi cât de mare este iubirea pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl. El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. De aceea nu ne cunoaşte lumea, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu. Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-18

În acel timp, Isus a spus: 11 „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor. 17 Tatăl mă iubeşte, pentru că eu îmi dau viaţa şi o voi primi din nou. 18 Nimeni nu mi-o poate lua; o dau de la mine însumi. Eu am putere să o dau şi putere am să o iau din nou. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu”.

Cuvântul Domnului