en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2019

Calendarul zilei

Luni, 21 ianuarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
1Cor 1,26-31: Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii 
Ps 22: Domnul este pãstorul meu, nu voi duce lipsã de nimic 
Mt 13,44-46: Vinde tot ce are și cumpãrã ogorul acela.

Meditatia zilei
Sf. Agneza, fc. m. **

 

Sfintii zilei

Sf. Celestin al V-lea, pp.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a VII-a din Timpul Pascal 
Liturghia de dimineaţă

Ant. la intrare 
Toţi discipolii, într-un cuget, stăruiau în rugăciune 
împreună cu femeile şi cu Măria, mama lui Isus, 
si cu fraţii lui, aleluia.         Fap 1,14 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm harul, ca noi, 
care am sărbătorit învierea Domnului, prin dărnicia ta, 
să putem urma în viaţa şi faptele noastre învăţătura acestei sărbători. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
      
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca Duhul tău, a cărui venire o aşteptăm, 
să ne pregătească sufletele pentru celebrarea sfintelor taine, 
căci el este iertarea tuturor păcatelor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Duhul Sfânt mă va glorifica pe mine, 
pentru că dintr-al meu va lua 
şi vă va vesti vouă, aleluia.         In 16,14 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
A
scultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre 
şi, după cum ai călăuzit poporul tău 
de la vechiul legământ, la tainele cele noi, 
dăruieşte-ne harul, ca, lepădând omul cel vechi, 
să ne înnoim întru sfinţirea sufletelor noastre. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Seara se celebreazã Liturghia din ajunul Rusaliilor: Gen 11,1-9 (Ex 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Ioel 2,28-32); Ps 103; Rom 8,22-27; In 7,37-39.
Vezi „Note liturgice” la final.
Se terminã Evanghelia dupã Ioan. Mãrturia sa este recunoscutã de comunitatea sa. Continuitatea între Isus al istoriei și Isus al credinței este asiguratã; nu numai prin intermediul ucenicului pe care îl iubea Isus, ci și prin intermediul comunitãții formatã de el care recunoaște autenticitatea mãrturiei sale
.

LECTURA I

Paul a rămas la Roma, propovăduind împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Faptele Apostolilor 28,16-20.30-31

16 Când a ajuns la Roma, Paul a primit permisiunea să locuiască aparte, cu sutaşul care îl păzea. 17După trei zile, Paul i-a chemat pe fruntaşii iudeilor. Când au sosit, le-a zis: „Bărbaţi fraţi, deşi n-am făcut nimic împotriva poporului nostru sau a datinilor părinteşti, eu am fost arestat la Ierusalim şi dat pe mâna romanilor. 18 Aceştia, după ce m-au cercetat, voiau să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nici o vină, pentru care să mă condamne la moarte. 19 Dar în faţa împotrivirii iudeilor am fost nevoit să fac apel la împărat, însă fără intenţia de a învinui naţiunea mea. 20 Acesta a fost motivul pentru care am cerut să vă văd şi să vorbesc cu voi. Căci pentru nădejdea lui Israel port aceste lanţuri”. 30 Paul a rămas doi ani întregi în casa luată cu chirie de el şi-i primea pe toţi care veneau la dânsul: 31 el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa cele despre Isus Cristos, cu toată hotărârea şi fără să întâmpine vreo piedică.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 10,4.5.7 (R.: cf. 8b)

R.: Cei drepţi vor vedea, Doamne, strălucirea feţei tale.

sau

Aleluia.

Domnul locuieşte în templul său sfânt,

Domnul îşi are scaunul de domnie în ceruri.

Ochii lui veghează asupra lumii,

Domnul pătrunde cu privirea pe fiii oamenilor. R.

 

Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel nelegiuit.

Duhul lui urăşte pe acela care săvârşeşte răul.

Căci Domnul este drept, el iubeşte dreptatea;

cei drepţi îl vor vedea faţă în faţă. R.

 

ALELUIA In 16,1.13

(Aleluia) Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului, spune Domnul;

el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Acesta este ucenicul care a scris acestea şi mărturia lui este adevărată.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,20-25

În acel timp, 20 Petru, întorcându-se, a văzut venind în urma lor, pe ucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la Cină s-a rezemat de pieptul lui şi i-a zis: 21 „Doamne, cine este cel care te va trăda?” Petru, văzându-l pe acest ucenic, i-a zis lui Isus: 22 „Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla?” Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni, ce te priveşte? Tu urmează-mă!” 23 Astfel s-a răspândit printre fraţi zvonul că acest ucenic nu ar mai muri; dar Isus nu i-a spus că nu mai moare, ci: „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni, ce te priveşte?” 24 Acesta este ucenicul care dă mărturie în scris despre toate acestea şi noi ştim că mărturia lui este adevărată. 25 Dar sunt şi multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus şi care, dacă ar fi să le scrii pe fiecare dintre ele, cred că lumea întreagă n-ar putea să cuprindă cărţile care s-ar fi scris.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 28,16-20.30-31; Ps 10; In 21,20-25

Textele Liturghiei de astăzi, vigilia Rusaliilor, nu vorbesc direct despre Duhul Sfânt, ci despre mărturie. Spune evanghelia: „Acesta este ucenicul care dă mărturie în scris despre toate acestea şi noi ştim că mărturia sa este adevărată”, şi aceasta este concluzia ultimului capitol din Evanghelia după Ioan. Şi ultimele rânduri din Faptele Apostolilor ni-l arată pe Paul care, prizonier la Roma, „îi primea pe toţi cei care veneau la dânsul: el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa cele despre Isus Cristos, cu toată hotărârea şi fără să întâmpine vreo piedică”.

Vedem aici cu claritate roadele Duhului Sfânt, care îi dă lui Paul dorinţa arzătoare de a vorbi despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre Domnul Isus. Mâine, în lectura din Faptele Apostolilor, vom vedea că acesta este rezultatul venirii Duhului Sfânt: toţi vorbesc şi anunţă minunile împărăţiei lui Dumnezeu, sunt aprinşi de un foc interior care îi face să vorbească.

Şi Paul nu putea să ţină în el acest foc: trebuia să anunţe împărăţia lui Dumnezeu şi lucrurile privitoare la Domnul Isus.

Să cerem astăzi ca Duhul Sfânt să ne dea şi nouă dorinţa vie de a vorbi despre lucrările lui Dumnezeu, voinţa de a anunţa tuturor adevărul lui Dumnezeu, raportul vital pe care Duhul ni-l dă cu Tatăl ceresc şi cu Domnul Isus. Acesta este rodul dorit de Duhul Sfânt în noi: să voim să vorbim despre Dumnezeu.

Uneori, noi suntem muţi; vorbim despre atâtea lucruri şi în noi există ceva ca o zăbală care ne împiedică să vorbim despre acela pe care trebuie să-l iubim cu toată inima. Şi totuşi, când iubeşti cu toată inima, ar trebui să vorbeşti despre persoana iubită.

Să cerem această voinţă şi capacitate de a vorbi cu iubire şi cu convingere, pentru a comunica iubirea lui Dumnezeu: acesta este un mare har. Astăzi, sâmbătă, să cerem prin mijlocirea sfintei Fecioare, plinătatea harului, care în Magnificat a arătat plinătatea inimii sale cântând marile lucrări ale lui Dumnezeu şi recunoştinţa ei faţă de el care s-a aplecat asupra ei pentru a o face mamă a Fiului său.