en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2019

Calendarul zilei

Luni, 21 ianuarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
1Cor 1,26-31: Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii 
Ps 22: Domnul este pãstorul meu, nu voi duce lipsã de nimic 
Mt 13,44-46: Vinde tot ce are și cumpãrã ogorul acela.

Meditatia zilei
Sf. Agneza, fc. m. **

 

Sfintii zilei

† COBORÂREA SF. DUH (RUSALIILE)
Ss. Bernardin din Siena, pr.; Lidia, ucenica sf. Paul

 Liturghierul Roman

DUMINICA RUSALIILOR 

Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare 
Duhul Domnului a umplut pământul, şi el,
care le ţine pe toate laolaltă, 
cunoaşte orice grai, aleluia.         Înţ 1,7 

sau: 
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre 
prin Duhul lui, care locuieşte în noi.         Rom 5,5; 8,11 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, în misterul sărbătorii de astăzi, 
sfinţeşti întreaga ta Biserică, 
din toate popoarele şi neamurile, te rugăm, 
răspândeşte darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului 
şi continuă astăzi, în inimile credincioşilor, 
lucrarea minunată pe care a săvârşit-o bunătatea ta 
la începuturile predicării evangheliei. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul, 
ca, după cum ne-a făgăduit Fiul tău, 
Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe şi, 
cu îndurare, să ne călăuzească la tot adevărul. 
Prin Cristos, Domnul nostru.  
   
Ant. la Împărtăşanie 
Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt 
şi vorbeau despre faptele minunate 
ale lui Dumnezeu, aleluia.         Fap 2,4.11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, care îi dăruieşti Bisericii tale bunurile cereşti, 
păstrează în ea harul pe care i l-ai dat, ca puterea Duhului Sfânt, 
revărsată asupra ei, să lucreze pururi în ea, 
iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Rusaliile și Paștele coincid pentru Ioan, așa cum Duhul Sfânt și Cristos înviat erau profund legați în cele cinci promisiuni ale Duhului prezente în discursul de la ultima Cinã. Ca și în celelalte apariții de la Ierusalim, trei sunt elementele structurale: inițiativa lui Isus („Pace vouã!”), recunoașterea lui („le-a arãtat mâinile și coasta”) și misiunea („Duhul Sfânt spre iertarea pãcatelor”). Simbolul central este „suflarea” lui Isus asupra discipolilor, un gest care amintește de actul primordial al creației lui Dumnezeu. În iertarea pãcatelor este semnul prezenței Duhului Sfânt în mijlocul nostru și este începutul unei noi creații care face sã înceapã o omenire nouã și rãscumpãratã. Rusaliile înseamnã redescoperirea prezenței sacramentale a lui Cristos cu ajutorul Duhului Sfânt în Biserica sa.

LECTURA I

S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

În ziua Rusaliilor, toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc. Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic şi a umplut toată casa în care se aflau. Şi a apărut un fel de foc, care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi, veniţi din toate naţiunile de sub cer. Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. În uimirea lor se întrebau nedumeriţi: „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni? Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de Cirene, 11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului.

sau

Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare!

24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne,

pământul este plin de creaturile tale! R.

 

29bc Când le iei suflarea, ele mor

şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

31 Slava Domnului în veci să rămână!

Să se bucure Domnul de lucrările sale!

34 Plăcute să-i fie cuvintele mele;

iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

 

LECTURA A II-A

Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,16-25

Fraţilor, 16 umblaţi, aşadar, în Duh şi atunci nu veţi împlini pofta trupului. 17 Căci trupul pofteşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului; acestea se împotrivesc unul altuia şi astfel nu faceţi ceea ce aţi voi. 18 Iar dacă sunteţi mânaţi de Duh, nu sunteţi sub Lege. 19 Faptele trupului sunt cunoscute: adulter, necurăţie, destrăbălare, 20 idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie, mânie, certuri, neînţelegeri, dezbinări, 21 invidie, beţie, chefuri şi cele asemenea acestora despre care vă previn aşa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 22 Iar roadele Duhului sunt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, încrederea, 23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. 24 Cei care sunt ai lui Cristos şi-au răstignit trupul cu patimile şi poftele lui. 25 Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,

pătrunde inimile credincioşilor tăi,

şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. 27 De asemenea şi voi veţi da mărturie pentru că de la început sunteţi cu mine. 16,12 „Multe lucruri aş mai avea de spus, dar acum nu le puteţi înţelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă”.

Cuvântul Domnului

 

Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.

 Meditatia zilei

Celebrăm în bucuria venirii Duhului Sfânt şi minunata transformare operată de el în lume. Ştim bine că acest eveniment de la începutul Bisericii ne priveşte de aproape, pentru că fiecare dintre noi a primit Duhul lui Dumnezeu care îi dă o viaţă nouă, mai profundă, mai rodnică, mai frumoasă, viaţa fiilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să trăiască într-o ascultare mai mare, mai plină de bucurie, faţă de acţiunea Duhului Sfânt, pentru ca această viaţă nouă să se poată dezvolta plenar.

Duhul dumnezeiesc este o realitate misterioasă, inefabilă. Isus, în timpul vieţii sale pământeşti, putea fi văzut, simţit, atins; Duhul nu poate fi atins cu mâinile, văzut cu ochii, auzit cu urechile. În ziua Rusaliilor, prezenţa sa s-a manifestat prin intermediul simbolurilor: vântul, focul, limbile, care ne sunt folositoare pentru a ne da o idee despre misterul lui Dumnezeu-Duh şi pentru a ne ajuta să ne dispunem la lucrarea sa.

Aş vrea să mă opresc asupra unui singur simbol: vântul. De ce comparăm Duhul lui Dumnezeu cu vântul? Pentru că vântul este o imensă respiraţie şi spiritul omului se manifestă prin intermediul respiraţiei. Aşadar, spirit înseamnă suflu, respiraţie; ceea ce a dat oamenilor ideea că realităţile spirituale sunt invizibile, dar sunt mai importante decât celelalte, este tocmai suflarea respiraţiei. Ce poate părea mai slab, mai inconsistent decât respiraţia? Şi totuşi, este mai importantă decât toate, fără respiraţie nu există viaţă. Se poate trăi multe ore, zile întregi fără mâncare, dar fără respiraţie nu se poate trăi nici măcar un sfert de oră.

Acelaşi lucru este valabil pentru viaţa fiilor lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, această viaţă nu poate exista nici măcar un moment: suntem mereu însufleţiţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ne separăm de el, dacă ne răzvrătim împotriva lui, ne sufocăm şi murim. Precum aerul este necesar focului, la fel, Duhul Sfânt alimentează în noi focul vieţii; fără el îngheţăm imediat, răceala morţii spirituale pune stăpânire asupra noastră.

O a doua reflecţie pe care o putem face este că respiraţia ne pune în mod necesar în relaţie cu orice fiinţă. Dacă voim să respirăm, trebuie să ne deschidem plămânii pentru a primi aerul, această realitate exterioară care intră în noi. Şi nu putem separa „aerul nostru” de cel pe care îl respiră ceilalţi: toţi respirăm acelaşi aer. Dacă aş vrea să separ aerul pe care îl respir eu de aerul pe care îl respiră ceilalţi, închizându-mă într-o cameră ermetică, în curând aerul ar deveni irespirabil. În acelaşi fel, Duhul lui Dumnezeu nu admite separări: cine vrea să primească Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie în comuniune cu toţi. Duhul Sfânt nu este aer limitat, închis: este un vânt impetuos, care te face să respiri larg, profund, care dărâmă barierele, care nu suportă discriminări.