en-USro-RO

| Login
25 mai 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 25 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *;
Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paşti (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 16,1-10: Treci în Macedonia, ajutã-ne!
Ps 99: Strigați de bucurie cãtre Domnul, toți locuitorii pãmântului! (sau Aleluia.)
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui

 

Sfintii zilei

Ff. Ioan Dominici, cãlug; Diana, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Evanghelia, luatã din Marcu, începe sã atragã atenția asupra opoziției pe care o întâmpinã Isus. Mântuitorul este calomniat. El rãspunde proclamând victoria sa asupra Satanei. Aceastã biruințã a fost prezisã în cartea Genezei, unde Dumnezeu afirmã cã femeia va fi în dușmãnie cu șarpele și copilul ei va zdrobi capul șarpelui. Sfântul Paul ne vorbește de slãbiciunea i de suferințele apostolului, dar ne aratã în același timp cum le suportã și le învinge prin credința în Cel Înviat. Și creștinul biruie orice împotrivire terestrã sau diabolicã prin puterea lui Cristos.

LECTURA I

Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei.

Citire din cartea Genezei 3,9-15

Domnul Dumnezeu l-a strigat pe Adam şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit paşii în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Adam i-a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat să fii între toate fiarele câmpului: pe pântece să te târăşti în toate zilele vieţii tale şi ţărână să mănânci. 15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei. Aceasta îţi va strivi capul, şi tu îi vei pândi călcâiul”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 7)

R.: Domnul este plin de bunătate şi de îndurare.

Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,

Doamne, ascultă glasul meu!

Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R.

 

Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,

Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă?

La tine însă este iertare,

de aceea ne temem de tine. R.

 

Eu nădăjduiesc în Domnul,

sufletul meu se încrede în cuvântul său.

Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul,

mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

 

Să nădăjduiască Israel în Domnul,

căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină.

El va mântui pe Israel

de toate fărădelegile sale. R.

 

LECTURA A II-A

Noi am crezut, de aceea am vorbit.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,13–5,1

Fraţilor, 13 Scriptura zice: „Eu am crezut, de aceea am vorbit”. Însufleţiţi de aceeaşi credinţă, şi noi credem, şi de aceea vorbim, 14 convinşi că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza, împreună cu voi, alături de el. 15 Astfel, tot ce ni se întâmplă este spre folosul vostru, pentru ca harul îmbelşugat, făcând să sporească numărul vostru, să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu. 16 De aceea noi nu ne pierdem curajul, şi chiar dacă omul nostru din afară merge spre ruină, omul lăuntric se reînnoieşte zi de zi. 17 Căci suferinţele noastre de acum sunt uşoare în comparaţie cu gloria neasemuit de mare şi veşnică pe care ele ne-o pregătesc. 18 Privirea noastră este aţintită nu spre ceea ce se vede; pentru că ceea ce se vede este trecător, pe când ceea ce nu se vede este veşnic. 5,1 Noi ştim că trupul, care este locuinţa noastră pe pământ, va fi distrus, dar Dumnezeu construieşte pentru noi în ceruri o locuinţă veşnică, locuinţă care nu este o lucrare făcută de mâna omului.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 12,31b-32

(Aleluia) Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi dat afară, spune Domnul, iar eu după ce voi fi înălţat de la pământ, îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a terminat cu împărăţia Satanei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,20-35

În acel timp, 20 Isus a intrat într-o casă, unde din nou s-au adunat atât de mulţi oameni, încât el şi ucenicii săi nu mai puteau nici măcar să mănânce. 21 Auzind ai săi, s-au dus să-l scoată de acolo căci îşi ziceau: „Şi-a ieşit din minţi”. 22 Cărturarii veniţi de la Ierusalim spuneau: „Îl are pe Belzebul; cu căpetenia diavolilor scoate pe diavoli”. 23 Isus i-a chemat la el şi li s-a adresat în parabole: „Cum poate Satana să îl scoată pe Satana? 24 Dacă o împărăţie se dezbină, nu se mai poate menţine. 25 Dacă o familie se dezbină, acea familie este distrusă. 26 Deci dacă Satana s-a revoltat împotriva lui însuşi, dacă s-a dezbinat, s-a terminat cu împărăţia Satanei. 27 Nimeni nu poate intra în casa unui om puternic şi nu-l poate jefui, dacă nu l-a legat mai întâi; abia după aceea îi va jefui casa. 28 Vă spun adevărul, Dumnezeu va ierta oamenilor toate păcatele şi toate blasfemiile pe care le vor fi săvârşit, 29 dar dacă cineva rosteşte blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va putea fi iertat niciodată, vinovăţia acestui păcat îl va apăsa veşnic”. 30 Isus a vorbit astfel pentru că ei spuseseră: „El este stăpânit de un duh necurat”. 31 Atunci au venit mama şi rudele lui şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme. 32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”. 33 Atunci Isus a răspuns: „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?” 34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus: „Iată mama mea şi rudele mele! 35 Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă”.

Cuvântul Domnului