en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2019

Calendarul zilei

Luni, 21 ianuarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
1Cor 1,26-31: Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii 
Ps 22: Domnul este pãstorul meu, nu voi duce lipsã de nimic 
Mt 13,44-46: Vinde tot ce are și cumpãrã ogorul acela.

Meditatia zilei
Sf. Agneza, fc. m. **

 

Sfintii zilei

Ss. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, cãlug.

 Liturghierul Roman

11 iunie  

Sfântul Barnaba 

Ant. la intrare 
Fericit este sfântul Barnaba,
care s-a învrednicit să fie numărat printre apostoli,
căci era ombun, plin deDuhul Sfânt şi de credinţă (T.P. aleluia).        
Cf. Fap 11,24 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai poruncit ca sfântul Barnaba,
om plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,
să fie pus deoparte
pentru a duce popoarelor păgâne vestea mântuirii,
fă, te rugăm, ca evanghelia lui Cristos, pe care el a predicat-o cu zel,
să fie vestită şi astăzi cu fidelitate, prin cuvânt şi faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
   
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti cu binecuvântarea ta
darurile pe care ţi le aducem,
pentru ca ele să aprindă în noi flacăra iubirii tale,
care l-a îndemnat pe sfântul Barnaba
să vestească neamurilor lumina evangheliei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

  
Ant. la Împărtăşanie 
Nu vă mai numesc servitori,
pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui.
Eu v-am numit pe voi prieteni,
pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu,
vi le-am făcut cunoscute (T.P. aleluia).          
Cf. In 15,15 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Primind chezăşia vieţii veşnice,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
să ne învredniceşti a primi în lumină deplină
realitatea pe care acum, în sărbătoarea sfântului Barnaba,
o celebrăm sub chipul tainelor sfinte.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Nãscut în insula Cipru, a fost printre primii credincioși din Ierusalim. Titlul de apostol nu înseamnã cã Iosif, supranumit Barnaba (adicã fiul încurajãrii) ar fi fost unul dintre cei 12, ci cã el a jucat un rol capital în rãspândirea evangheliei. Intrând în comunitatea creștinã, acest om de credințã își pune bunurile sale la dispoziția apostolilor. Luminat de Duhul Sfânt, înțelege cã pãgânii pot intra în Bisericã fãrã altã condiție decât sã creadã în Isus. Acest adevãr îi dirijeazã activitatea misionarã la Antiohia unde și-l asociazã și pe Paul, fiindu-i apoi tovarãș în prima cãlãtorie apostolicã. Barnaba a fost astfel cel care i-a descoperit lui Paul vocația și a sprijinit-o. Dupã o tradiție el ar fi murit martir în Cipru.

LECTURA I

Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă.

Citire din Faptele Apostolilor 11,21b-26; 13,1-3

În zilele acelea, 21b un mare număr de oameni au îmbrăţişat credinţa şi s-au întors la Domnul. 22 Biserica din Ierusalim a auzit vorbindu-se despre acestea şi atunci Barnaba a fost trimis până la Antiohia. 23Acesta, când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi-i îndemna pe toţi să rămână ataşaţi de Domnul, din toată inima. 24 Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni. 25 De aceea Barnaba a plecat la Tars ca să-l caute pe Saul, 26 şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Un an întreg ei au fost oaspeţii acestei Biserici şi au instruit foarte mult popor. Astfel că la Antiohia s-a dat ucenicilor, pentru întâia oară, numele de creştini. 13,1 În această Biserică din Antiohia erau nişte oameni care profeţeau şi învăţau: Barnaba şi Simeon, numit Negru, Luciu din Cirene, Manahen, cel care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, şi Saul. Într-o zi, pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Păstraţi-mi pe Barnaba şi pe Saul pentru misiunea la care i-am chemat!” Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

R.: Voi vesti fraţilor mei mântuirea Domnului.

Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.

Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

ALELUIA Cf. Lc 4,18

(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;

să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerului este aproape.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă dacă este acolo un om vrednic şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 11,21-26; 13,1-3; Ps 97; Mt 10,7-13

Domnul Isus îşi descoperă inima în orice pagină a evangheliei. În aceea de astăzi, care este un discurs misionar, vedem mărinimia inimii sale. Sărăcia evanghelică nu trebuie înţeleasă ca o „strâmtorare”, ci ca o deschidere spre încredere şi generozitate: despre aceasta dau mărturie cuvintele lui Isus şi viaţa trăită a sfântului Barnaba. Isus vrea ca noi să fim săraci pentru că ne vrea liberi în a ne dărui tuturor, pentru împărăţia lui Dumnezeu. „Gratis aţi primit, gratis să daţi”.

În viaţa sfântului Barnaba vedem realizată această pagină. Un alt pasaj din Faptele Apostolilor relatează că el, posedând un câmp, îl vinde pentru a oferi profitul apostolilor, punând în practică literă cu literă cererea pe care Isus a făcut-o tânărului bogat: „Vinde tot ce ai, dă săracilor, apoi vino şi urmează-mă!” Încrederea în Dumnezeu care îl determină la acest gest este prezentă în el alături de încrederea pe care o are în ceilalţi. Sosit la Antiohia, în loc să se îngrijoreze şi să se preocupe din cauza „păgânilor” abia convertiţi la evanghelie, Barnaba are o atitudine foarte deschisă, plină de încredere: „Când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat”. El nu este omul care să consume zelul altora cu preocupări pentru observări minuţioase, el este „un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă” şi-i îndeamnă pe toţi „să rămână ataşaţi de Domnul, din toată inima”: important este, înainte de toate, ca aceştia să adere la Cristos. Şi, astfel, „s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni”.

Şi aici se revelează o altă trăsătură a spiritului său. În loc să-şi rezerve sieşi monopolul apostolatului într-un câmp aşa de fecund, el merge la Tars să-l caute pe Saul: „Aflându-l, l-a adus la Antiohia”. Şi atunci când Paul va deveni mai popular şi mai important decât el în apostolatul în mijlocul păgânilor, despre Barnaba s-ar putea repeta ceea ce Faptele Apostolilor spune despre sosirea sa la Antiohia: „Văzând cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat”.

Dar Barnaba nu încetează să-i încurajeze pe alţii. El este cu totul la dispoziţia lui Cristos şi, de aceea, Duhul Sfânt îl poate pune deoparte pentru o misiune mai largă: evanghelizarea tuturor popoarelor.

Încredere şi generozitate fondate pe adevărata sărăcie a inimii: iată ce vedem strălucind în viaţa sfântului Barnaba.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să mergem cu bucurie pe această cale, adică să fim persoane de bunăvoinţă, disponibile, capabile de a încuraja pe cei din jurul nostru.