en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2019

Calendarul zilei

Luni, 21 ianuarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
1Cor 1,26-31: Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii 
Ps 22: Domnul este pãstorul meu, nu voi duce lipsã de nimic 
Mt 13,44-46: Vinde tot ce are și cumpãrã ogorul acela.

Meditatia zilei
Sf. Agneza, fc. m. **

 

Sfintii zilei

Sf. Gaspar, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Metaforele sãrii și luminii se referã la cuvântul lui Dumnezeu. Cu el, creștinul are sare și luminã pentru sine însuși și pentru lume. Dacã este sãrac cu duhul, blând, înfometat dupã dreptate, curat cu inima, milostiv, persecutat din cauza dreptãții, fãcãtor de pace, atunci se transformã în sarea și în lumina lui Dumnezeu.

LECTURA I

Făina din vas nu s-a terminat, aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.

Citire din cartea întâi a Regilor 17,7-16

În zilele acelea, la porunca profetului Ilie n-a mai căzut în toată ţara nici o picătură de ploaie, de aceea şi pârâul din care bea profetul a secat. Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie, spunându-i: „Ridică-te, mergi la Sarepta în ţinutul Sidonului şi locuieşte acolo; eu i-am poruncit unei văduve să se îngrijească de hrana ta”. 10 Ilie a plecat spre Sarepta şi când a ajuns la poarta cetăţii a întâlnit acolo o văduvă care culegea vreascuri. El a strigat-o şi i-a spus: „N-ai vrea să-mi aduci într-un urcior puţină apă ca să beau?” 11 Şi ea a plecat să scoată, dar el a strigat după ea: „Adu-mi şi o bucată de pâine”. 12 Ea a răspuns: „Jur pe Domnul Dumnezeul tău cel viu, că nu am pâine; am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urcior. Strâng câteva vreascuri şi mă întorc să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu ceea ce a mai rămas; mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. 13 Atunci Ilie i-a spus: „Nu te teme. Mergi şi fă ce ai spus, dar mai întâi coace pentru mine o pâine mică şi adu-mi-o, apoi vei face pâine pentru tine şi pentru fiul tău. 14 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din vas nu se va termina şi uleiul din urcior nu va scădea, până în ziua în care Domnul va da ploaie pentru a uda pământul”. 15 Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie; şi multă vreme profetul, ea însăşi şi fiul ei au avut ce mânca. 16 Făina din vas nu s-a terminat şi uleiul din urcior n-a scăzut, aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 4,2-3.4-5.7-8 (R.: 7a)

R.: Fericit este omul care îşi pune nădejdea în Domnul.

Dumnezeule, mântuirea mea, când strig tu îmi răspunzi,

când sunt la strâmtoare, tu mă scoţi în larg;

ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea.

Voi, oamenilor, până când veţi fi cu inima împietrită?

Până când veţi iubi deşertăciunea

şi veţi alerga după minciună? R.

 

Să ştiţi că Dumnezeu face minuni

pentru acela pe care îl iubeşte:

Domnul mă aude când strig către el.

Cutremuraţi-vă în faţa Domnului şi nu păcătuiţi!

Meditaţi acestea în timpul odihnei voastre

şi veţi avea parte de alinare. R.

 

Mulţi spun: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi

lumina feţei tale, Doamne!”

Tu pui mai multă bucurie în inima mea

decât au ei atunci când li se înmulţeşte

rodul grâului şi al vinului. R.

 


ALELUIA Mt 5,16

(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,

ca văzând ei faptele voastre bune, să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Rg 17,7-17; Ps 4; Mt 5,13-16

 

Există multe moduri posibile de a fi „sare a pământului şi lumină a lumii”. În prima lectură, profetul Ilie este „sare a pământului” cu zelul său pentru adevărata credinţă, dar avem, de asemenea, văduva săracă, ce devine „lumină a lumii” prin credinţa sa, speranţa şi caritatea ei. Este săracă, nu poate conta pe nici o rezervă: „Am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urciorY mă duc să le pregătesc pentru mine şi pentru fiul meuY mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. Fiind foamete, nu-i va rămâne decât să moară de foame. Şi Dumnezeu îi trimite un profet care, în loc să-i dea, îi cere: gestul său este de-a dreptul plin de cruzime. Sărmana femeie ar fi avut motive suficiente să-l refuze, dar textul spune: „Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie”. Are credinţă în promisiunea profetului: „Făina din vas nu se va termina şi uleiul din urcior nu va scădea”; ea dă şi de aceea primeşte. Nu va fi niciodată bogată, dar nu-i va lipsi niciodată necesarul.

Noi găsim multe pretexte şi scuze pentru a nu da: nu avem timp, avem puţin, dacă dau aceasta, cu ce mai rămân, ce mă voi face? Dacă folosesc din timpul meu pentru alţii, cum voi reuşi să fac tot ceea ce am în plan? Privim prea mult limitele noastre şi nu avem speranţă. Şi totuşi, Domnul ne cheamă să dăm, ne dă harul să dăm puţinul pe care îl avem şi, dacă îl primim, ne recompensează din plin, nu numai în paradis, dar deja aici pe pământ: înainte de toate, ne umple inima de bucurie. Isus însuşi a spus că există bucurie mai mare în a da decât în a primi.
Să nu dorim să fim sau să ne simţim bogaţi, să nu aşteptăm să fim bogaţi pentru a da. Dacă acceptăm sărăcia noastră, oricare ar fi ea, Domnul va face cu ea lucruri mari. Cine are mult se închide în egoism; cine este conştient şi fericit de sărăcia sa trăieşte în speranţă activă şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, împlineşte lucrarea sa.