en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2019

Calendarul zilei

Luni, 21 ianuarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
1Cor 1,26-31: Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii 
Ps 22: Domnul este pãstorul meu, nu voi duce lipsã de nimic 
Mt 13,44-46: Vinde tot ce are și cumpãrã ogorul acela.

Meditatia zilei
Sf. Agneza, fc. m. **

 

Sfintii zilei

Ss. Amos, profet; Abraham, cãlug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Legea evanghelicã, vestitã de Isus în cuvântarea de pe munte, nu se fixeazã atât pe actele exterioare cât mai ales pe atitudinile interioare. Ceea ce conteazã nu este ceea ce se vede cu ochii, ci adâncul inimii. Noua lege a lui Isus nu dã valoare respectãrii aride a unei morale redusã la termeni minimi, ci ne deschide spre inedit, spre iubirea fãrã limite.

LECTURA I

Stai pe munte în calea Domnului!

Citire din cartea întâi a Regilor 19,9.11-16

În zilele acelea, când profetul Ilie a ajuns la muntele Horeb, a intrat într-o peşteră şi a rămas peste noapte acolo. 11 Domnul i s-a adresat spunându-i: „Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului”. Înaintea Domnului a trecut o furtună atât de mare şi de violentă, încât a despicat munţii şi a sfărâmat stâncile, dar Domnul nu era în furtună. După furtună a venit un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în cutremur. 12 După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc. După foc a trecut foşnetul unei dulci adieri de vânt. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, a ieşit şi s-a oprit la intrarea peşterii. Atunci a auzit un glas care i-a spus: „Ce faci aici, Ilie?” 14 El a răspuns: „Sunt cuprins de mare râvnă pentru tine, Doamne Dumnezeul universului, pentru că fiii lui Israel au părăsit Legământul tău, au distrus altarele tale şi au ucis cu sabia pe profeţii tăi. Am rămas numai eu singur şi iată că vor să-mi ia şi mie viaţa”. 15Domnul i-a spus: „Întoarce-te şi du-te spre Damasc pe drumul din pustiu. Când ajungi acolo să-l consacri prin ungere pe Hazael ca rege al Siriei, 16 apoi să-l consacri pe Iehu, fiul lui Namsi, ca rege al lui Israel, iar pe Elizeu, fiul lui Safat, să-l consacri ca profet în locul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: 8b)

R.: Pe tine te caut, Doamne, arată-mi faţa ta.

Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău:

„Căutaţi faţa mea!” R.

 

8b Doamne, eu caut faţa ta.

9abc Nu-ţi întoarce faţa de la mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul! R.

 

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine se uită la o femeie dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,27-32

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!» 28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 29Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă. 30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o, căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă. 31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ». 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea, o împinge la adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Rg 19,9.11-16; Ps 26; Mt 5,27-32

Lumea nu vrea să audă acest pasaj evanghelic, de o duritate extremă, deoarece nu înţelege că este vorba despre o exigenţă a iubirii. În aceste cuvinte pe care le-am numi atât de inumane avem revelaţia lui Dumnezeu ca şi în prima lectură, unde el nu se revelează în vântul zgomotos, nici în cutremur, nici în foc, ci în murmurul unui vânt uşor.
Suntem imediat atraşi de farmecul acestei revelaţii, dar istoria precedentă a lui Ilie, pusă alături de evanghelia de astăzi, nu ne permite să ne înşelăm. Dumnezeu vrea să-l consoleze pe profetul său, care a luptat aparent în zadar şi a ajuns la sfârşitul forţelor sale şi nu mai înţelege modul de lucru divin în viaţa sa. „Sunt cuprins de mare râvnă pentru tine, Doamne Dumnezeul universuluiY Am rămas numai eu singur şi iată că vor să-mi ia şi mie viaţa”.
Dumnezeu nu dă explicaţii: îl retrimite în misiune: „Întoarce-te şi du-te spre DamascY să-l consacri pe Iehu ca rege al lui IsraelY iar pe Elizeu să-l consacri ca profet în locul tău”. Prezenţa sa misterioasă a readus pace şi forţă în inima lui Ilie.
Lupta spirituală B ne spune evanghelia B nu admite compromisuri. Noi, în schimb, am vrea bucuria spirituală şi plăcerile vieţii, bucuria spirituală şi posibilitatea de a satisface tendinţele noastre naturale, dar cuvintele lui Isus nu ne lasă asemenea posibilităţi. Chiar şi sfântul Paul vorbeşte despre lupta „spiritului” şi a „cărnii”, care nu pot fi niciodată tovarăşi de drum, despre datoria de a da morţii în noi „faptele cărnii”, cum sunt necurăţia, calomnia, minciuna, forme de egoism ce ni se prezintă ca lucruri juste, ca drepturi pe care doar alţii trebuie să le respecte.
Să-i cerem Domnului ajutorul său pentru a conduce lupta noastră zilnică în pace, în bucuria pe care el ne-o oferă, mai mult, în bucuria care este el însuşi.