en-USro-RO

| Login
22 martie 2019

Calendarul zilei

Vineri, 22 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Lia, văduvă
Liturghierul Roman
Vineri din săptămâna a 2-a din Post
Liturghie proprie, prefață pentru Postul Mare
violet, II
Lectionar
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28: Iată, vine visătorul! Haideți să-l ucidem!
Ps 104: Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului!
Mt 21,33-43.45-46: Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem.

Meditatia zilei
Vineri din săptămâna a 2-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Benone, ep.; Iudita, vãduvã, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În ebraism se dezvoltase un corp enorm și complex de legi referitoare la jurãmânt. În schimb, Isus, scoțându-l din legalism, fondeazã jurãmântul pe onestitate și sinceritate, pe încrederea în aproapele. Isus vorbește inimilor bãrbaților și femeilor fãcând un simplu apel la corectitudine și onoare.

LECTURA I

Elizeu a mers după Ilie şi a început să-i slujească.

Citire din cartea întâi a Regilor 19,19-21

În zilele acelea, 19 Dumnezeu spusese profetului Ilie: „Consacră-l pe Elizeu, fiul lui Safat, ca profet în locul tău”. Ilie a plecat. El l-a întâlnit pe Elizeu, fiul lui Safat, la arat. Acesta ara cu douăsprezece perechi de boi, iar a douăsprezecea pereche o mâna chiar el. Ilie a trecut pe lângă el şi i-a aruncat mantia. 20Atunci Elizeu, părăsind boii, a alergat după Ilie şi i-a zis: „Îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la tatăl meu şi de la mama mea şi apoi te voi urma”. Ilie i-a răspuns: „Du-te şi apoi întoarce-te! Gândeşte-te la ceea ce ţi-am făcut”. 21 Elizeu s-a întors, a luat o pereche de boi, i-a tăiat, a fiert carnea cu lemnele plugului şi a dat oamenilor o masă de despărţire. După aceea a mers după Ilie şi a început să-i slujească.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10 (R.: cf. 5a)

R.: Doamne, tu eşti bucuria şi fericirea mea.

Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

ALELUIA Ps 118,36a.29b

(Aleluia) Atrage-mi, Doamne, inima spre învăţăturile tale şi ajută-mă să merg pe calea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu însă vă spun: să nu juraţi deloc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,33-37

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 33 „Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci nici un jurământ fals», şi «Să ţii jurământul făcut Domnului». 34 Eu însă vă spun: să nu vă juraţi deloc, nici pe cer, căci este tronul lui Dumnezeu, 35 nici pe pământ, căci este scăunelul picioarelor sale, nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui rege. 36 Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nici măcar un fir de păr nu-l poţi face alb sau negru. 37 Când spuneţi «da» să fie «da», când spuneţi «nu» să fie «nu». Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Rg 19,19-21; Ps 15; Mt 5,33-37

 

În raporturile cu Dumnezeu, Isus cere un respect plin de delicateţe, care să împiedice nu numai sperjurul, cum o cerea vechea alianţă, dar chiar şi jurământul, adică voinţa de a-l implica în susţinerea unei afirmaţii.

Jurământul este lipsă de respect faţă de Dumnezeu care este luat ca martor, chiar şi în afirmaţii neadevărate, instrumentalizându-l în scopurile noastre egoiste; este o lipsă de respect faţă de creaturile lui Dumnezeu. „Să nu juraţi deloc, nici pe cer, căci este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, căci este scăunelul picioarelor sale; nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui rege”. Toate creaturile trăiesc în lumina lui Dumnezeu, sunt susţinute de providenţa sa, sunt semnul măreţiei sale. „Când spuneţi *da+, să fie *da+, când spuneţi *nu+, să fie *nu+. Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”. În general, recurge uşor la jurământ cine nu este întotdeauna sincer şi, de aceea, temându-se că nu va fi crezut, caută sprijin pentru cuvintele sale în autoritatea lui Dumnezeu, cel care însă aşteaptă de la noi sinceritate şi simplitate.
Dacă privim la Maria în lumina evangheliei de astăzi, o vedem chiar şi în aceste lucruri ca un model al nostru. Ea nu se poate gândi la jurăminte şi, cu atât mai mult, la sperjur: ea a spus un simplu „fiat” care a angajat-o toată viaţa, în respect profund faţă de Dumnezeu şi de toate creaturile sale. Pentru aceasta, toţi aleargă la ea şi o invocă cu titlul Oglinda sfinţeniei divine, Fecioară credincioasă, Mama bunului sfat. 
Să-i cerem să ne ajute să trăim întotdeauna în simplitate, sinceritate şi respect.