en-USro-RO

| Login
22 martie 2019

Calendarul zilei

Vineri, 22 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Lia, văduvă
Liturghierul Roman
Vineri din săptămâna a 2-a din Post
Liturghie proprie, prefață pentru Postul Mare
violet, II
Lectionar
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28: Iată, vine visătorul! Haideți să-l ucidem!
Ps 104: Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului!
Mt 21,33-43.45-46: Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem.

Meditatia zilei
Vineri din săptămâna a 2-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Nicandru și Marcian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Astãzi, la sfânta Liturghie, citim douã parabole: cea a sãmânței care crește încet, dar sigur, și cea a grãuntelui de muștar care ajunge un arbore în care se ascund pãsãrile cerului. Ambele zugrãvesc triumful la care va ajunge împãrãția lui Dumnezeu care în viața pãmânteascã are o înfãțișare modestã. Spunând acest lucru, Cristos face aluzie la oracolul profetului Ezechiel, care descoperã oamenilor puterea lui Dumnezeu de a face sã prospere sau sã regreseze ceva. Sfântul Paul, dupã ce a evocat greutãțile întâmpinate în misiunea sa, își manifestã dorința pe care o are dupã împãrãția cerului. Creștinul, mergând pe calea credinței, cu grija de a plãcea lui Dumnezeu, va ajunge în cer.

LECTURA I

Domnul înalţă arborele doborât.

Citire din cartea profetului Ezechiel 17,22-24

Aşa vorbeşte Domnul: 22 „Din ramurile cele mai de sus ale cedrului înalt, de pe vârful lui, eu voi rupe o rămurea fragedă şi eu însumi o voi planta pe un munte foarte înalt, o voi planta pe creştetul unui munte din Israel. 23 Ea va da ramuri, va face fructe şi va deveni un cedru falnic. Toate păsărelele îşi vor face cuibul în el şi tot felul de păsări vor locui în umbra ramurilor sale. 24 Toţi arborii pădurii vor şti că eu sunt Domnul, eu dobor arborele înalt şi înalţ arborele doborât, eu fac să se usuce arborele cel verde şi să înverzească cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit şi eu voi duce la îndeplinire!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 91,2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 2a)

R.: Cu mare bucurie te lăudăm pe tine, Doamne.

Cât de frumos lucru este să-l lăudăm pe Domnul,

să cântăm numele tău, Preaînalte,

să vestim de dimineaţă iubirea ta,

să vestim şi noaptea fidelitatea ta. R.

 

13 Cel drept va creşte ca un palmier,

se va înălţa ca un cedru din Liban.

14 Cei sădiţi în pridvorul Domnului

vor înflori în casa Dumnezeului nostru. R.

 

15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe,

îşi păstrează seva şi prospeţimea,

16 pentru ca să vestească: „Drept este Domnul,

stânca mea, în el nu este nedreptate”. R.

 

LECTURA A II-A

Năzuinţa noastră este să-i fim plăcuţi Domnului.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6-10

Fraţilor, noi avem deplină încredere, deşi ştim că suntem în exil, departe de Domnul, atâta vreme cât locuim în acest trup. Într-adevăr, noi mergem pe drumul vieţii călăuziţi de credinţă, fără să ne bucurăm de vederea lui Dumnezeu. Da, avem deplină încredere şi ne-ar plăcea mai mult să plecăm departe de acest trup, ca să locuim la Domnul. Fie că suntem acasă în trup, fie că îl părăsim, năzuinţa noastră este să-i fim plăcuţi Domnului. 10 Căci va trebui să apărem toţi în faţa tribunalului lui Cristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata, fie în bine, fie în rău, după faptele săvârşite în timpul vieţii.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Parabola grăuntelui de muştar.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,26-34

În acel timp, vorbind mulţimii în parabole, Isus spunea: 26 „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care aruncă sămânţa pe ogorul său; 27 zi şi noapte, fie că doarme, fie că e treaz, sămânţa încolţeşte şi creşte, dar el nu ştie cum. 28 De la sine, pământul produce mai întâi paiul, apoi spicul şi în sfârşit bobul plin în spic. 29 Când rodul este copt, pune mâna pe seceră, căci a sosit timpul secerişului”. 30 Isus a continuat: „Cu ce putem asemăna împărăţia lui Dumnezeu? Sau prin ce parabolă ne-o vom putea reprezenta? 31 Ea este asemenea unui grăunte de muştar: când îl semeni în pământ este cel mai mic dintre toate seminţele din lume, 32 dar după ce l-ai semănat, el creşte şi depăşeşte toate plantele; el face ramuri aşa de mari, încât păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui”. 33 Prin multe parabole de acest fel, Isus le vestea cuvântul în măsura în care ei puteau să-l înţeleagă. 34 Nu le spunea nimic fără să se folosească de parabole, dar, în particular, le explica pe toate ucenicilor săi.

Cuvântul Domnului