en-USro-RO

| Login
22 martie 2019

Calendarul zilei

Vineri, 22 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Lia, văduvă
Liturghierul Roman
Vineri din săptămâna a 2-a din Post
Liturghie proprie, prefață pentru Postul Mare
violet, II
Lectionar
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28: Iată, vine visătorul! Haideți să-l ucidem!
Ps 104: Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului!
Mt 21,33-43.45-46: Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem.

Meditatia zilei
Vineri din săptămâna a 2-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Marcu și Marcelian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Fãrã a aprofunda situații sau a judeca diferite comportamente, Isus dã aici o poruncã ce nu poate fi combãtutã: cine îl urmeazã nu trebuie sã caute niciodatã rãzbunarea. Este singurul mod pentru a opri spirala violenței. Este calea de a afla curajul de a spune nu violenței care este înlãuntrul nostru.

LECTURA I

Nabot a fost bătut cu pietre şi omorât.

Citire din cartea întâi a Regilor 21,1-16

În acel timp, Nabot din Israel avea o vie alături de palatul lui Ahab, regele Samariei. Într-o zi, Ahab i-a spus lui Nabot: „Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de zarzavaturi, căci este aproape de casa mea. Îţi voi da în schimb o vie mai bună, sau, dacă vrei, îţi voi da bani, cât face”. Nabot i-a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul, să-ţi dau ţie moştenirea rămasă de la părinţii mei!” Ahab s-a întors acasă trist şi mâniat, pentru că Nabot israelitul i-a spus: „Nu-ţi voi ceda moştenirea rămasă de la părinţii mei!” S-a întins în pat, s-a întors cu faţa la perete şi n-a vrut să mănânce. Soţia sa, Isabela, a venit la el şi i-a spus: „Pentru ce eşti prost dispus şi pentru ce nu vrei să mănânci?” El i-a povestit: „Am vorbit cu Nabot israelitul şi i-am spus: Dă-mi mie via ta pe bani, sau, dacă vrei, pentru o altă vie în schimb, dar el mi-a răspuns: nu-ţi voi ceda via mea!” Atunci soţia sa, Isabela, i-a spus: „Eşti tu rege peste Israel, sau nu? Scoală-te, mănâncă şi fii bine dispus. Eu îţi voi da via lui Nabot”. Şi a scris nişte scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu sigiliul regesc şi le-a trimis la bătrânii şi oamenii de vază din cetatea în care locuia Nabot. Iată ce scrisese ea în acele scrisori: „Anunţaţi un timp de post şi chemaţi-l pe Nabot în faţa poporului. 10 Puneţi în faţa lui doi oameni fără conştiinţă, care să dea mărturie împotriva lui: Tu ai rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui. Apoi scoateţi-l din cetate şi bateţi-l cu pietre până moare!” 11 Bătrânii şi oamenii de vază care locuiau în cetatea lui Nabot au făcut ceea ce le-a poruncit Isabela în scrisorile pe care le trimisese. 12 Ei au declarat un timp de post şi l-au chemat pe Nabot în faţa poporului. 13 Atunci au sosit şi cei doi oameni nelegiuiţi, care s-au aşezat în faţa lui şi au dat împotriva lui această mărturie: „Nabot a rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui!” L-au scos pe Nabot din cetate, l-au bătut cu pietre şi el a murit. 14 Apoi i-au trimis vorbă Isabelei: „Nabot a fost bătut cu pietre şi este mort!” 15 După ce a primit vestea că Nabot a fost bătut cu pietre şi că este mort, ea i-a spus lui Ahab: „Mergi, pune stăpânire pe via acestui Nabot, care n-a vrut să ţi-o cedeze pe bani, căci Nabot nu mai este viu, el este mort!” 16 Când Ahab a aflat că Nabot este mort, s-a ridicat şi a mers la via lui Nabot israelitul, ca să o ia în stăpânire.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,2-3.5-6.7 (R.: 2b)

R.: Ia aminte, Doamne, la suspinul meu!

Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă-mi suspinele!

Ia aminte la strigătele mele,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

Căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul;

cel rău nu poate rămâne în preajma ta.

Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R.

 

Tu îi urăşti pe cei nelegiuiţi

şi-i nimiceşti pe cei mincinoşi.

Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. R.


ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-42

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 38 „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Rg 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42

 

În prima lectură asistăm la triumful puterii şi al nedreptăţii asupra celui sărac; în evanghelie, cuvintele lui Isus: „Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău” ar putea să ne facă să gândim că Nabot a greşit nerenunţând la via sa luată de Ahab, care, în fond, nu voia să se folosească de violenţă: îi oferea bani, un schimbY Dar pentru Nabot nu era vorba doar de o simplă proprietate. El ţinea la fidelitatea vocaţiei sale de israelit care a avut în custodie o parte a pământului, moştenire sfântă; pentru aceasta, îi răspunde lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau moştenirea rămasă de la părinţii mei!”Trebuie, deci, să înţelegem bine. A ne opune nedreptăţii este un lucru normal şi just atunci când este vorba de alţii, dar dacă este o problemă care ne priveşte pe noi înşine, Isus ne învaţă că trebuie să fim mai blânzi, indulgenţi, generoşi până la neverosimil: „Dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt”. Violenţa nu este învinsă de violenţă, ci numai binele poate să învingă răul; cu alte cuvinte: numai iubirea contează şi este victorioasă.

Istoria lui Nabot ne aminteşte că există o singură limită a flexibilităţii în faţa celui care face nedreptate: fidelitatea faţă de voinţa lui Dumnezeu. Isus, care se opune cu forţa oricărei injustiţii şi asupriri, în fidelitatea faţă de voinţa Tatălui, a acceptat pentru sine maxima nedreptate, până la a muri pe cruce. „De aceea, Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dat un nume care este mai presus de orice alt nume”, citim în Scrisoarea către Filipeni. Astăzi el ne invită: „Dacă vrei să participi la victoria mea, participă şi la misterul carităţii”.
Să-i cerem să ne dea discernământul şi marea forţă a iubirii, ca să reuşim să învingem egoismul cu generozitatea, chiar „excesivă”. Nu există altă cale.