en-USro-RO

| Login
19 februarie 2019

Calendarul zilei

Marți, 19 februarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Mansuet, ep.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, II, LP
Lectionar
Gen 6,5-8;7,1-5.10: Îl voi șterge de pe fața pãmântului pe omul pe care l-am creat.
Ps 28: Va binecuvânta Domnul poporul sãu cu pace.
Mc 8,14-21: Fiți atenți și pãziți-vã de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!

Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Aquila și Priscilla, soți m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Învãțãturile și minunile lui Isus trezesc admirația mulțimilor care vãd în el puterea dumnezeiascã, dar îi fac îndârjiți în necredințã pe concetãțeni, care au pretenția cã-l cunosc. ªi în Vechiul Testament avem asemenea cazuri în care poporul se revoltã împotriva Domnului. Sfântul Paul ne lãmurește aceastã tainã, când aratã cã Dumnezeu, odatã cu revelațiile extraordinare, i-a dat un ghimpe, care sã-l umileascã. Credința și harul lui Cristos nu le pot primi decât aceia care își dau mãcar seama de slãbiciunea și sãrãcia lor. Apostolul se bucurã nu de lipsurile sale, ci de faptul cã aceastã lipsã îl dispune sã primeascã puterea lui Cristos. Dimpotrivã, cei care pretind sã-l cunoascã sunt mai ușor tentați sã uite de gratuitatea acestui dar.

LECTURA I

Poporul acesta de răzvrătiţi să ştie cel puţin că este un profet în mijlocul lor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 2,2-5

În zilele acelea, Duhul lui Dumnezeu a venit la mine, m-a făcut să mă ridic în picioare şi l-am auzit pe Domnul, care îmi vorbea astfel: „Fiul omului, eu te trimit la fiii lui Israel, la acest popor de răzvrătiţi, care s-au răsculat împotriva mea. Ei şi părinţii lor s-au ridicat împotriva mea până în ziua de azi. Cei la care te trimit sunt foarte încăpăţânaţi şi cu inima împietrită. Le vei spune: „Aşa spune Domnul Dumnezeu!” 5Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, pentru că sunt un neam de răzvrătiţi, să ştie cel puţin că este un profet în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 122,1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 2cd)

R.: Ochii noştri sunt îndreptaţi către tine, Doamne, aşteptând îndurarea ta.

Către tine îmi ridic privirea,

către tine, care locuieşti în ceruri,

2a aşa cum privesc ochii slujitorilor

la mâinile stăpânului. R.

 

2bcd Aşa cum privesc ochii slujnicei la mâinile stăpânei,

aşa privesc ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru,

până când ne va arăta îndurarea sa. R.

 

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,

căci suntem sătui de ocară.

Prea sătul ni-i sufletul de batjocurile celor mândri,

de dispreţul celor îngâmfaţi. R.

 

LECTURA A II-A

Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,7-10

Fraţilor, ca nu cumva să mă mândresc din cauza marilor descoperiri care mi s-au făcut, am în trupul meu un ghimpe, un trimis al Satanei, pus să mă pălmuiască şi astfel să mă împiedice să mă mândresc. 8De trei ori l-am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine; însă el mi-a spus: „Harul meu îţi este de ajuns; căci puterea mea se vădeşte din plin în slăbiciune”. Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele: pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. 10 De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuţiile şi stările de nelinişte, căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 4,18a

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6

În acel timp, Isus a venit în patria sa şi ucenicii săi l-au însoţit. În sâmbăta următoare, a început să înveţe în sinagogă. Mulţimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea: „De unde îi vin lui toate acestea? Ce-i cu înţelepciunea care i-a fost dată şi cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui? Nu este el tâmplarul, fiul Mariei, vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi verişoarele lui nu sunt aici printre noi?” Şi erau profund scandalizaţi din cauza lui. Isus le-a spus: „Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal, în familia lui şi în propria lui casă”. Şi nu a putut face acolo nici o minune; a vindecat numai câţiva bolnavi, punându-şi mâinile peste ei. Era uimit de necredinţa lor. De acolo a cutreierat satele dimprejur, învăţând.

Cuvântul Domnului