en-USro-RO

| Login
16 februarie 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 16 februarie 2019

Sfintii zilei
Ss. Pamfil și îns., m.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, I
Lectionar
Gen 3,9-24: Domnul Dumnezeu l-a trimis din grãdina Edenului ca sã lucreze pãmântul din care a fost luat.
Ps 89: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generație în generație.
Mc 8,1-10: Au mâncat și s-au sãturat
.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ucenicii trimiși în misiune trebuie sã plece cu bagaj ușor, sã fie total disponibili. Misiunea lor este aceeași ca a lui Isus. Trebuie sã fie însoțiți de aceleași semne. Trebuie sã aibã aceeași dispoziție sufleteascã: sã dea și sã se dea. Sã dea gratuit ceea ce a fost primit în dar: chemarea apostolicã, cunoașterea evangheliei, puterea de a vindeca și de a face binele, pacea.

LECTURA I

Inima mea se zvârcoleşte în mine.

Citire din cartea profetului Osea 11,1.3-4.8c-9

Aşa vorbeşte Domnul: „L-am iubit pe Israel de când era copil, şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Eu l-am învăţat să meargă ţinându-l cu mâinile mele, şi el nu a înţeles că eu aveam grijă de el. L-am condus cu bunătate, cu legături de gingăşie, l-am tratat ca un părinte care îşi ridică odorul la obraz, m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare. 8c Nu, inima mea se zvârcoleşte în mine şi părerea de rău mă consumă. Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe Israel, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. În mijlocul vostru eu sunt Dumnezeul cel sfânt şi nu voi veni să vă nimicesc”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2 şi 3b.15-16 (R.: 4b)

R.: Arată-ne faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!

Ia aminte, păstor al lui Israel,

tu care-l povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă,

tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;

3b Arată-ţi puterea şi vino în ajutorul nostru. R.

 

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;

priveşte din cer şi vezi.

16 Cercetează via aceasta.

Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

 

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Gratis aţi primit, gratis să daţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este vrednic să vă primească şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă va refuza cineva să vă primească şi să dea ascultare cuvintelor voastre, ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturând praful de pe picioarele voastre. 15 Vă spun adevărul: „În ziua judecăţii soarta Sodomei şi a Gomorei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 11,1.3-4.8-9; Ps 79; Mt 10,7-15

În prima lectură există o neaşteptată revelaţie a inimii lui Dumnezeu: „Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe Efraim, pentru că eu sunt Dumnezeu, nu sunt om”. Am putea gândi în mod spontan că Dumnezeu, Cel Atotputernic, este mai teribil decât orice putere pământească, şi este o afirmaţie care în Biblie se regăseşte în mod repetat. Puternicii lumii nu-şi înfrânează propriile reacţii, pentru că nu au teamă de nimeni: puterea lor îi pune la adăpost de represaliile altora.

Biblia de la Ierusalim comentează astfel aceste versete: „Transcendenţa lui Dumnezeu este subliniată cu putere. Dar, contrar altor texte, ea este lipsită aici de orice caracter terifiant şi se exprimă în termenii iubirii. Sfinţenia divină se manifestă în milostivirea care iartă, în timp ce omul în mod obişnuit dă frâu liber mâniei lui”. Dumnezeu este răbdător şi aşteaptă, deoarece voinţa sa este viaţa, şi nu moartea omului, este pacea, şi nu cearta.

Concomitent, evanghelia ne spune care trebuie să fie atitudinea discipolilor lui Cristos: să fie purtători ai păcii sale. Isus a venit să aducă pacea: îngerii la Betleem au cântat pacea; el, înviat, a salutat discipolii cu salutul păcii: „Pace vouă!” Putem spune că Isus are o atracţie specială pentru pace, tocmai pentru că a împlinit cu sacrificiul său proiectul reconcilierii şi al păcii Tatălui.

În pasajul evangheliei de astăzi îl vedem trimiţându-şi discipolii: „MergeţiY, anunţaţiY, vindecaţiY, intrând în casă, adresaţi salutulY„. Anunţ de mântuire, acţiune de vindecare, salut şi urare de pace. Şi totuşi, acesta ar putea fi respins, aşa cum se va întâmpla de fapt, chiar şi în cazul ucenicilor săi. Când avea să se întâmple aceasta ei nu vor trebui să piardă pacea: „Dacă acea casă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi”. Cu alte cuvinte: voi rămâneţi în pace. Fii ai păcii, şi noi trebuie s-o comunicăm şi putem face acest lucru, deoarece pacea nu este sentiment sau operă umană, ci este fondată pe darul lui Isus, Duhul Sfânt.