en-USro-RO

| Login
16 februarie 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 16 februarie 2019

Sfintii zilei
Ss. Pamfil și îns., m.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, I
Lectionar
Gen 3,9-24: Domnul Dumnezeu l-a trimis din grãdina Edenului ca sã lucreze pãmântul din care a fost luat.
Ps 89: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generație în generație.
Mc 8,1-10: Au mâncat și s-au sãturat
.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Continuã învãțãturile pentru misiune. Sfântul Matei reunește și amestecã acum cuvinte și fraze ale altor discursuri ale lui Isus. În afarã de aceasta, el scrie dupã experiența persecuției. Ucenicul va trebui sã trãiascã cu simplitate și prudențã; el va fi cãlãuzit la aceasta de cãtre Duhul Sfânt și de cãtre cuvânt. Totul constã în curãția inimii, în claritate, în obiective și în har.

LECTURA I

Nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: „Tu eşti Dumnezeul nostru!”

Citire din cartea profetului Osea 14,2-10

Aşa vorbeşte Domnul: „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai prăbuşit din pricina fărădelegilor tale. Căutaţi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul şi spuneţi-i: «Iartă-ne toate nelegiuirile, primeşte o jertfă care-ţi place: în locul viţeilor îţi oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre. 4Pentru că asirienii nu pot să ne salveze, nu vom mai încăleca pe cai şi nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: Tu eşti Dumnezeul nostru, căci numai la tine găseşte milă cel orfan». Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei; voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin şi îşi va întinde rădăcinile ca pomii Libanului. Ramurile lui vor creşte, podoaba lui va fi ca aceea a măslinului şi mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. Se vor întoarce şi se vor aşeza la umbra mea; vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile, iar vinul lor va avea renumele celui din Liban. Efraime, poţi tu să mă mai confunzi cu idolii? Eu sunt cel care te ascult şi am privirea îndreptată asupra ta, eu sunt ca un chiparos verde, de la mine provin roadele tale. 10 Cine este atât de înţelept ca să înţeleagă lucrurile acestea? Cine este atât de priceput ca să le pătrundă? Drepte sunt căile Domnului, cei drepţi merg pe ele, iar cei păcătoşi se poticnesc şi cad”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.8-9.12-13.14 şi 17 (R.: 17b)

R.: Gura mea va vesti mărirea ta, Doamne!

Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate

şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea.

Spală-mă de toată vinovăţia mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

Tu te bucuri când vezi adevărul în adâncul inimii,

fă deci să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu.

Stropeşte-mă cu isop şi mă voi curăţi,

spală-mă şi mai mult decât zăpada mă voi albi. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu un duh binevoitor.

17 Doamne, deschide-mi buzele

şi gura mea va vesti mărirea ta. R.

 

ALELUIA In 16,13a; 14,26b

(Aleluia) Când va veni Duhul adevărului, vă va învăţa tot adevărul şi vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus eu, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 16 „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17 Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 14,2-10; Ps 50; Mt 10,16-23

Isus nu le promite o viaţă uşoară discipolilor săi: îi pune pe ei în faţa unui tablou înspăimântător de încercări, de persecuţii, de trădări. Lumea va rezista la harul mesajului său, deoarece el cere o convertire profundă. Dar un cuvânt ne dă încredere: „Când vă vor da pe mâna lor, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi; nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi”. E o promisiune forte, care ne ajută să întrevedem, chiar în încercări, o intimitate cu Dumnezeu, izvorul profundei bucurii, de care nimic şi nimeni nu ne poate lipsi.

Chiar şi în micile sau marile dificultăţi ale vieţii noastre, trebuie să ne abandonăm cu încredere Duhului Sfânt care este prezenţă vie în noi, ca instrumente docile cărora el le dă gânduri, cuvinte, acţiuni. Şi aşa trebuie să fie mereu. Să nu ne gândim la intervenţii speciale, ci să dorim să fim mereu mai docili faţă de această călăuză interioară, divină. E o mare realitate, şi trebuie să ne rugăm nu doar pentru a avea o înţelegere intelectuală a acestui fapt, ci o experienţă vie, voioasă, capabilă să ne transforme.