en-USro-RO

| Login
19 februarie 2019

Calendarul zilei

Marți, 19 februarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Mansuet, ep.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, II, LP
Lectionar
Gen 6,5-8;7,1-5.10: Îl voi șterge de pe fața pãmântului pe omul pe care l-am creat.
Ps 28: Va binecuvânta Domnul poporul sãu cu pace.
Mc 8,14-21: Fiți atenți și pãziți-vã de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!

Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Camil de Lellis, pr. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Sfântul Matei insistã sã prezinte misiunea indisolubil legatã de persecuție. Faptul este cã misiunea nu constã în a implanta o religie de rituri, de principii morale și de „norme”, care nu creeazã nimãnui probleme, ci în a-l vesti pe Isus și vestea cea bunã de eliberare și de iubire universalã a Tatãlui. Comunitãțile creștine și Biserica, dacã sunt în sintonie cu fericirile, își vor atrage ușor respingerea și chiar persecuția celor puternici.

LECTURA I

Sunt un om cu buze necurate şi ochii mei l-au văzut pe stăpânul universului.

Citire din cartea profetului Isaia 6,1-8

În anul morţii regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt şi măreţ; poalele mantiei lui umpleau templul. Înaintea lui stăteau serafimi, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau. Ei strigau unul către altul, spunând: „Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oştirilor, tot pământul e plin de mărirea lui!” Când Domnul vorbea, uşorii uşilor au început să se zguduie, iar templul s-a umplut de fum. Atunci am spus: „Vai mie, căci sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite. Şi ochii mei l-au văzut pe regele, pe stăpânul universului!” Atunci a zburat spre mine unul dintre serafimi, purtând în mână un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleştele de pe altar. El mi-a atins gura cu cărbunele şi mi-a zis: „Iată, ţi-am atins buzele, de aceea ţi s-au şters toate păcatele şi fărădelegea ţi-a fost iertată”. După aceea am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: 1a)

R.: Domnul stăpâneşte, îmbrăcat în maiestate.

1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,

Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere. R.

 

1c A pus pământul pe temelii solide,

ca să nu se clatine.

Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie:

tu eşti din veşnicie! R.

 

Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,

sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne,

în vecii vecilor. R.

 

ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,24-33

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Ucenicul nu este mai presus de maestrul său şi nici slujitorul mai presus de stăpânul său. 25 Ucenicul să fie mulţumit, dacă este ca maestrul său, iar servitorul, dacă este ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Belzebul», cu cât mai rău va fi pentru cei din casa lui!? 26 Deci nu vă temeţi de oameni, căci nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală şi nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut. 27 Ceea ce vă spun la întuneric, vestiţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche, predicaţi de pe acoperişuri. 28 Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 6,1-8; Ps 92; Mt 10,24-33

Punctul comun al lecturilor de astăzi este sensul fricii de Dumnezeu. În faţa viziunii lui Dumnezeu, Isaia este pătruns de un profund respect şi are o acută percepţie a precarietăţii şi a nevoii de purificare: „Şi a spus: Vai mie, căci sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite”. Din partea sa, Isus ne transmite frica de Dumnezeu care ne eliberează de orice altă frică: „Nu vă fie teamă de cei care ucid trupul, dar nu pot să ucidă sufletul; temeţi-vă mai degrabă de acela care are puterea să piardă şi sufletul, şi trupul în Gheenă”.

Frica de Dumnezeu B această complexă atitudine în care se regăsesc respectul reverenţios, ascultarea, adeziunea profundă, adoraţia, iubirea B a fost învăţată în mod indirect şi de sfânta Fecioară. În Magnificat, Maria contemplă: „Milostivirea lui se arată din neam în neam faţă de cei care se tem de dânsul”; în momentul Bunei-Vestiri, ea rămâne în umilinţă, respect, adoraţie în faţa planului divin.

Scriptura pune adeseori această atitudine ca fundament al relaţiei noastre cu Dumnezeu. Suntem mici, suntem nimic înaintea măreţiei sale: „O, Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de mare numele tău pe tot pământul: slava ta se înalţă mai presus de ceruri. Ce este omul că te gândeşti la el, şi fiul omului să-l iei în seamă?” (Ps 8,2.5).

Dacă ne lăsăm pătrunşi de acest sentiment, putem să avem totală încredere în milostivirea sa. Şi Isus uneşte tocmai frica de Dumnezeu şi încrederea: „Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi, nici una dintre ele nu va cădea la pământ fără voia Tatălui vostruY nu vă fie teamă: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume!”

Aceasta este o învăţătură la care trebuie să ne întoarcem întotdeauna, împotriva falsei familiarităţi cu Dumnezeu, care nu ia în considerare măreţia sa infinită şi nu poate să atragă milostivirea sa.