en-USro-RO

| Login
19 februarie 2019

Calendarul zilei

Marți, 19 februarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Mansuet, ep.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, II, LP
Lectionar
Gen 6,5-8;7,1-5.10: Îl voi șterge de pe fața pãmântului pe omul pe care l-am creat.
Ps 28: Va binecuvânta Domnul poporul sãu cu pace.
Mc 8,14-21: Fiți atenți și pãziți-vã de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!

Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Bonaventura, ep. înv.; Vladimir

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Cu inima curată vreau să apar în faţa ta, Doamne, 
şi să privesc cu nesaţ chipul tău.                                                  Cf. Ps 16,15 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu le arăţi celor rătăciţi lumina adevărului, 
ca să se poată întoarce pe calea ta; 
dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria 
de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume
şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne, la darurile Bisericii, 
care se roagă, şi dăruieşte-le credincioşilor
care le vor primi harul de a creşte necontenit în sfinţenie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib, unde să-şi pună puii lor. 
Altarele tale, Domnul oştirilor, regele meu şi Dumnezeul meu! 
Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, în veci te vor lăuda!               Cf. Ps 83,4-5 

sau:
Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
rămâne în mine şi eu el, spune Domnul.                                                     In 6,56 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească; 
dă-ne, te rugăm, bucuria ca, ori de câte ori 
ne facem părtaşi de aceste taine, 
să crească în noi harul răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Evanghelia ne relateazã îndrumãrile date de cãtre Isus apostolilor înainte de a-i trimite sã continue opera de evanghelizare a lumii; ne prezintã pe scurt și activitatea lor. Evocând chemarea lui Amos, lectura a doua subliniazã faptul cã Domnul cheamã ca trimis al sãu pe cine vrea și când vrea, pentru ca noi sã nu atribuim mântuirea puterilor naturale. Fragmentul din Scrisoarea cãtre Efeseni, care se va citi șase duminici la rând, ne aratã planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastrã: el a hotãrât din veșnicie sã fim adoptați de copii ai sãi, prin Cristos, pentru ca sã-i putem aduce laude veșnice. Mai mult chiar decât misiunea de profet sau de apostol, darul mântuirii în Cristos este gratuit.

LECTURA I

Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet.

Citire din cartea profetului Amos 7,12-15

În zilele acelea, 12 Amazia, preotul din Betel, i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul! 13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!” 14 Amos i-a răspuns lui Amazia: „Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet, ci un păstor şi cultivator de sicomori; 15 însă Domnul m-a luat de la turmă şi mi-a zis: „Du-te şi vorbeşte ca profet poporului meu Israel!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne-a ales în Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-14

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea. El ne-a descoperit misterul voinţei sale după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos, 10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, strângând la un loc toate: cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos. 11 În el Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranţa în Cristos, 12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa. 13 În Cristos şi voi aţi ascultat cuvântul adevărului, vestea cea bună a mântuirii voastre; prin el, atunci când aţi îmbrăcat credinţa, voi aţi primit pecetea Duhului. 14 Iar Duhul, pe care Dumnezeu îl promisese, este garanţia că vom primi moştenirea, adică răscumpărarea, prin care Dumnezeu ne va lua în stăpânire spre lauda măreţiei sale.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-10

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos: iată ce a voit el în bunătatea sa, ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea. El ne-a descoperit misterul voinţei sale după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos, 10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, strângând la un loc toate: cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Prima trimitere a ucenicilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13

În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi: el le-a dat putere asupra duhurilor rele şi le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston. Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare. Să fie încălţaţi numai cu sandale şi să nu îmbrace două tunici. 10 Şi le-a mai spus: „Când intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până la plecarea voastră din acea localitate. 11 Şi dacă într-o localitate nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, plecaţi mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre ca o mărturie împotriva lor. 12 Cei doisprezece au plecat, au predicat oamenilor că trebuie să se convertească, 13 au scos mulţi diavoli, au uns pe mulţi bolnavi cu untdelemn şi i-au vindecat.

Cuvântul Domnului