en-USro-RO

| Login
19 februarie 2019

Calendarul zilei

Marți, 19 februarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Mansuet, ep.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, II, LP
Lectionar
Gen 6,5-8;7,1-5.10: Îl voi șterge de pe fața pãmântului pe omul pe care l-am creat.
Ps 28: Va binecuvânta Domnul poporul sãu cu pace.
Mc 8,14-21: Fiți atenți și pãziți-vã de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!

Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 6-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Cu inima curată vreau să apar în faţa ta, Doamne, 
şi să privesc cu nesaţ chipul tău.                                                  Cf. Ps 16,15 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu le arăţi celor rătăciţi lumina adevărului, 
ca să se poată întoarce pe calea ta; 
dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria 
de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume
şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne, la darurile Bisericii, 
care se roagă, şi dăruieşte-le credincioşilor
care le vor primi harul de a creşte necontenit în sfinţenie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib, unde să-şi pună puii lor. 
Altarele tale, Domnul oştirilor, regele meu şi Dumnezeul meu! 
Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, în veci te vor lăuda!               Cf. Ps 83,4-5 

sau:
Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
rămâne în mine şi eu el, spune Domnul.                                                     In 6,56 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească; 
dă-ne, te rugăm, bucuria ca, ori de câte ori 
ne facem părtaşi de aceste taine, 
să crească în noi harul răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 La sfârșitul discursului despre misiune, sfântul Matei vrea sã-l convingã pe ucenic cã garanția pentru a se menține tare în fața dificultãților și a persecuțiilor constã în a rãmâne fidel lui Dumnezeu și docil fațã de voința sa. Cel care este trimis trebuie sã se lege de Cristos mai mult decât toți ceilalți, trebuie sã-l prefere pe el mai mult decât familia sa și chiar mai mult decât viața sa.

LECTURA I

Spălaţi-vă, înlăturaţi dinaintea ochilor mei faptele voastre rele.

Citire din cartea profetului Isaia 1,11-17

11 La ce-mi folosesc atâtea jertfe pe care mi le aduceţi? – spune Domnul. Sunt sătul de berbecii jertfiţi ca ardere de tot şi de grăsimea viţeilor; n-am nici o plăcere de sângele taurilor, al mieilor şi al ţapilor. 12Când veniţi să vă prezentaţi în faţa mea, cine vă cere să-mi călcaţi pridvorul cu astfel de daruri? 13 Nu-mi mai aduceţi daruri zadarnice! Mă dezgustă fumul de tămâie, lunile noi, sâmbetele, adunările sacre! Nu mai pot suporta aceste sărbători unite cu nelegiuirea. 14 Urăsc lunile noi, căci sărbătorile voastre au ajuns pentru mine o povară, nu le mai pot suferi. 15 Când întindeţi mâinile, eu îmi acopăr ochii; şi oricât de mult v-aţi ruga, eu nu vă ascult; mâinile voastre sunt pline de sânge: 16 spălaţi-vă, curăţaţi-vă, îndepărtaţi răutatea gândurilor voastre dinaintea ochilor mei, încetaţi de a săvârşi răul, 17 învăţaţi să faceţi binele, cântaţi dreptatea, ajutaţi-l pe cel oprimat, faceţi dreptate celui orfan, apăraţi văduva!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b)

R.: Cel care merge pe calea cea dreaptă va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

Ascultă, poporul meu:

„Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte

şi celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R.

 

ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu am venit să aduc pacea, ci sabia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,34–11,1

În acel timp, Isus a spus apostolilor săi: 34 „Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ: nu am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Da, am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa; 36 duşmanii omului vor fi cei din casa lui. 37 Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mine. 39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine, acela o va pierde, şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va păstra. 40Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte. Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis pe mine. 41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet, va fi răsplătit ca un profet, şi cine primeşte pe un om drept, pentru că este drept, va fi răsplătit ca un om drept. 42 Şi cel care va da de băut chiar şi numai un pahar cu apă proaspătă unuia dintre cei mai mici, pentru că este un ucenic, vă spun adevărul: „Nu-şi va pierde răsplata”. 11,1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici, a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice prin cetăţile lor.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 1,10-17; Ps 49; Mt 10,34B11,1

Prima lectură readuce în atenţie indispensabila coerenţă între cult şi viaţă: „La ce-mi folosesc atâtea jertfe pe care mi le aduceţi?Y Cine vă cere să-mi călcaţi pridvorul cu astfel de daruri? Când întindeţi mâinile, eu îmi acopăr ochiiY mâinile voastre sunt pline de sângeY„.

Dumnezeu nu poate primi oferte care vin din partea cuiva care duce o viaţă păcătoasă. Iată ce vrea mai degrabă Dumnezeu: „Spălaţi-vă, purificaţi-vă, îndepărtaţi răul din acţiunile voastreY„. Şi apoi, aşa purificaţi, „învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptateaY„. Iată modul în care puteţi să-i oferiţi Domnului o jertfă plăcută, pentru că atunci este în armonie cu viaţa.

Noi suntem într-o situaţie mai favorabilă decât capii de la Ierusalim, cărora Isaia le adresa invectivele sale.

Cultul lor era numai umbra celui adevărat, pe care Isus l-a inaugurat.

Acum putem să ne rugăm cu încredere, cu psalmul responsorial: „Primeşte, Doamne, jertfa noastră de laudă”, deoarece este vorba despre jertfa sa, devenită jertfa noastră, pe care o oferim Tatălui. Noi putem să o oferim împreună cu el, aderând la ea cu toată fiinţa noastră, cu toată viaţa noastră. Isus, care s-a oferit în întregime Tatălui, ne pune şi pe noi pe acelaşi drum, cu condiţia ca noi să fim coerenţi, adică să-i dăm întâietate în viaţa noastră, cum o cere evanghelia de astăzi, şi să ne deschidem iubirii sale.