en-USro-RO

| Login
26 mai 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 

Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

Prima lecturã ne aratã, prin imagini alegorice, cã Dumnezeu a creat bãrbatul și femeia, pentru ca prin cãsãtorie sã formeze un cuplu stabil în care partenerii sunt egali. Referindu-se la acest text, Isus condamnã fãrã drept de apel divorțul, care este o nedreptate, mai ales pentru femeie. „Ceea ce Dumnezeu a unit omul sã nu despartã”. Scrisoarea cãtre Evrei ni-l prezintã pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu și fratele nostru, care prin patima și învierea sa îi mântuiește pe oameni și-i recunoa ște într-o singurã familie, mai închegatã decât cea naturalã, ca astfel sã-i conducã la Dumnezeu. Aceastã iubire mântuitoare va fi liantul care sã dea trãinicie, chiar și vieții de familie

LECTURA I

Ei vor fi amândoi un singur trup.

Citire din cartea Genezei 2,18-24

Domnul Dumnezeu a zis: 18 „Nu este bine ca omul să fie singur. Îi vom da pe cineva asemenea lui ca să-l ajute”. 19 Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la om ca să vadă ce nume avea să le dea. Şi numele pe care avea să-l dea omul fiecărei vieţuitoare acela trebuia să rămână. 20 Omul a pus deci nume tuturor animalelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului. Dar între ele n-a găsit nici un ajutor care să-i fie pe potriva lui. 21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra omului şi omul a adormit. 22 Domnul Dumnezeu a luat una dintre coastele lui şi a închis carnea la loc. Domnul Dumnezeu a plămădit o femeie din coasta pe care o luase din om şi a adus-o la om. 23 Atunci omul a zis: „Iată în sfârşit pe aceea, care este os din oasele mele şi carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată. 24 De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un singur trup”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5)

R.: Să ne binecuvânteze Domnul în toate zilele vieţii noastre!

Fericiţi cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi.

Pace Israelului! R.

 

LECTURA A II-A

Isus care sfinţeşte şi oamenii care sunt sfinţiţi au toţi o singură origine.

Citire din Scrisoarea către Evrei 2,9-11

Fraţilor, pe Isus, care a fost făcut cu puţin mai mic decât îngerii, îl vedem încununat cu cinste şi măreţie pentru suferinţele morţii pe care le-a îndurat; aşa a voit Dumnezeu în bunătatea lui, ca Isus să sufere moartea pentru mântuirea tuturor. 10 Căci Dumnezeu, creatorul şi stăpânul tuturor lucrurilor, voind să conducă pe cât mai mulţi fii la mântuire, a găsit de cuviinţă ca prin suferinţă să-l facă desăvârşit pe Isus, autorul mântuirii oamenilor. 11 Căci Isus care sfinţeşte şi oamenii care sunt sfinţiţi au toţi o singură origine; de aceea nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţii săi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 1In 4,12

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi

şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,2-16

În acel timp, au venit la Isus nişte farisei şi l-au întrebat: „Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?” Isus le-a zis: „Ce v-a prescris Moise?” Ei i-au răspuns: „Moise a permis să se despartă de femeie, cu condiţia să-i întocmească un act de despărţire”. Isus le-a replicat: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripţie. Însă la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat şi femeie. De aceea omul va părăsi pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa; 8şi amândoi vor fi un singur trup. Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. 10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a răspuns: „Cine se desparte de femeia sa, pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. 12 Tot aşa şi femeia, dacă se desparte de bărbatul ei şi se căsătoreşte cu altul, se face vinovată de adulter”. 13Mulţimile aduceau copii la Isus, ca să-şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru. 14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat şi le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine; nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 15 Vă spun adevărul: cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea. 16 Şi Isus îi lua pe copii în braţe şi-i binecuvânta, punându-şi mâinile peste ei”.

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

 

ALELUIA 1In 4,12

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi

şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,2-12

În acel timp, au venit la Isus nişte farisei şi l-au întrebat: „Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?” Isus le-a zis: „Ce v-a prescris Moise?” Ei i-au răspuns: „Moise a permis să se despartă de femeie, cu condiţia să-i întocmească un act de despărţire”. Isus le-a replicat: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripţie. Însă la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat şi femeie. De aceea omul va părăsi pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa; 8şi amândoi vor fi un singur trup. Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. 10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a răspuns: „Cine se desparte de femeia sa, pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. 12 Tot aşa şi femeia, dacă se desparte de bărbatul ei şi se căsătoreşte cu altul, se face vinovată de adulter”.

Cuvântul Domnului