en-USro-RO

| Login
25 iunie 2019

Calendarul zilei

Marți, 25 iunie 2019

Sfintii zilei
Sf. Wilhelm, abate
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 12-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV, UP
Lectionar
Gen 13,2.5-18: Sã nu fie ceartã între mine și tine, suntem doar frați!
Ps 14: Cei cu inima curatã vor locui în casa Domnului.
Mt 7,6.12-14: Tot ce vreți ca oamenii sã facã pentru voi, faceți și voi pentru ei!
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 12-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Pelagia, fc. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 

Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Conform lui Luca, „bunãtatea și iubirea fațã de cei mai slabi” sunt caracteristici ale lui Dumnezeu (6,36). Isus adoptã aceeași atitudine în fața celor smeriți, a celor marginalizați și a pãcãtoșilor. El este samariteanul milostiv. În viața concretã a ucenicului lui Cristos aceste criterii vor trebui sã prevaleze asupra oricãrei considerații juridice, morale sau culturale.

LECTURA I

Evanghelia nu am primit-o şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,6-12

Fraţilor, sunt uimit că îl părăsiţi aşa de repede pe acela care v-a chemat prin harul lui Cristos şi că vă îndreptaţi spre o altă evanghelie. De fapt nu există alta; sunt numai oameni care vă tulbură şi vor să răstălmăcească evanghelia lui Cristos. Ei bine, dacă într-o bună zi noi înşine ori chiar un înger din ceruri ar veni să predice o evanghelie diferită de evanghelia pe care v-am predicat-o noi, să fie afurisit! 9Ceea ce v-am spus, vă mai spun o dată: cine predică o altă evanghelie, diferită de aceea pe care aţi primit-o, să fie afurisit! 10 Caut eu să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau mai degrabă pe aceea a lui Dumnezeu? Caut eu oare să fie pe placul oamenilor? Dacă aş căuta să fie pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos. 11 Fraţilor, vă fac cunoscut că evanghelia pe care o vestesc nu este de origine omenească, 12 pentru că nu am primit-o, şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.7-8.9 şi 10c (R.: cf. 5b)

R.: Domnul nu uită niciodată legământul său!

Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte,

toate orânduirile lui sunt neschimbătoare.

Sunt date pentru veci de veci,

întocmite după adevăr şi dreptate. R.

 

El trimite poporului său mântuirea,

stabileşte pe veci legământul său:

sfânt şi vrednic de închinare este numele lui.

10c Slava lui este veşnică. R.

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este aproapele meu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37

În acel timp, 25 ca să-l prindă în vorbă pe Isus, un învăţător al Legii i-a pus această întrebare: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să dobândesc viaţa veşnică?” 26 Isus l-a întrebat: „În Lege ce este scris? Ce citeşti?” 27 El i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 28 Isus i-a zis: „Bine ai răspuns: fă aşa şi vei dobândi viaţa!” 29 Însă el, voind să-şi justifice întrebarea, i-a spus lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” 30 Isus a reluat: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâinile tâlharilor, care – după ce l-au jefuit şi l-au bătut, rănindu-l grav – au plecat lăsându-l aproape mort. 31 Din întâmplare a trecut pe acolo un preot, care l-a văzut, dar a trecut mai departe. 32 Tot aşa şi un levit, ajungând în acel loc, l-a văzut şi a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a ajuns în dreptul lui, l-a văzut şi i s-a făcut milă de el. 34 Atunci s-a apropiat, i-a pansat rănile turnând pe ele ulei şi vin, apoi l-a pus pe animalul său de povară, l-a condus la un han şi i-a purtat de grijă. 35 A doua zi a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Ai grijă de el, şi tot ce vei mai cheltui îţi voi da înapoi când mă voi întoarce». 36 Ce părere ai: care din cei trei a fost aproapele omului care căzuse în mâinile tâlharilor?” 37 Învăţătorul Legii i-a răspuns: „Cel care a avut milă de el”. Isus i-a zis: „Mergi şi fă şi tu la fel!”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gal 1,6-12; Ps 110; Lc 10,25-37

Isus cere de la noi convertirea. Vrea ca, în loc să-l întrebăm cine este aproapele nostru, atitudine care poate aduce cu sine crearea unor bariere („acestuia trebuie să-i fac binele, faţă de acesta nu am nici o obligaţie”), să devenim noi înşine „aproapele” pentru ceilalţi. Preotul şi levitul „au trecut mai departe”, pentru a nu se face aproapele celui nenorocit; samariteanul, în schimb, se apropie, se face aproapele lui.

În Sfânta Scriptură găsim multe moduri de a-l ajuta pe aproapele, de a deveni aproapele unei persoane sau al unui grup. În Scrisoarea către Galateni nu-l vedem pe Paul bun şi blând, ci dur şi energic. Galatenii, probabil, l-au înţeles de la primele rânduri; ştiau că primul lucru pe care Paul îl făcea în scrisorile sale era să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru darurile pe care destinatarii le primiseră. „Îi mulţumesc mereu lui Dumnezeu pentru voi B le scrie corintenilor B pentru harul pe care Dumnezeu vi l-a dat în Isus Cristos”. Aici, în loc de mulţumire, găsim imediat un reproş: e singura scrisoare care nu începe cu o mulţumire sau cu o binecuvântare a lui Dumnezeu. „Fraţilor, sunt uimit că îl părăsiţi aşa de repede pe acela care v-a chemat prin harul lui Cristos, că vă îndreptaţi spre o altă evanghelie”, adică aţi devenit infideli. Începe printr-un reproş şi, mai apoi, încarcă doza, spunându-le galatenilor că sunt nechibzuiţi şi că se află în greşeală.

În acel moment, acesta era modul în care putea să le fie „aproape” galatenilor: să-i dojenească cu curaj şi severitate şi să-i lumineze asupra erorilor în care ei căzuseră. Când o persoană este pe punctul de a bea otravă, modul de a-l ajuta nu este acela de a-i surâde, ci de a-i îndepărta paharul din mână: este o caritate violentă, dar adevărată. Este caritatea pe care Paul o foloseşte în faţa galatenilor, aflaţi în pericol de a abandona evanghelia lui Cristos pentru o doctrină falsă, care îi făcea să confunde valorile şi să caute mântuirea departe de Cristos, în lucruri şi acţiuni umane. De aceea, Paul reacţionează în forţă. El este cu adevărat aproapele galatenilor, ajutându-i să fie credincioşi lui Cristos, cu energia care arată iubirea sa arzătoare pentru Isus şi pentru evanghelia sa şi, în acelaşi timp, iubirea sa arzătoare pentru aceşti fii ai săi, faţă de care el se simte ca un tată şi ca o mamă: „Copilaşii mei, din nou v-am născut în durere, pentru ca Isus să fie în voi!”

Să-i cerem Domnului, prin mijlocirea sfântului Paul, să ne menţină credincioşi evangheliei adevărate, ca să putem cu umilinţă să fim şi noi de ajutor acelor persoane care uşor se rătăcesc din cauza unor învăţături ce nu-i aparţin lui Cristos.