en-USro-RO

| Login
25 iunie 2019

Calendarul zilei

Marți, 25 iunie 2019

Sfintii zilei
Sf. Wilhelm, abate
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 12-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV, UP
Lectionar
Gen 13,2.5-18: Sã nu fie ceartã între mine și tine, suntem doar frați!
Ps 14: Cei cu inima curatã vor locui în casa Domnului.
Mt 7,6.12-14: Tot ce vreți ca oamenii sã facã pentru voi, faceți și voi pentru ei!
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 12-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Ioan al XXIII-lea, pp. *; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 

Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Tatãl ceresc știe de ce avem nevoie. Atunci de ce Isus recomandã sã cerem și sã insistãm în a cere? Pentru cã noi nu știm și trebuie sã creascã în noi conștiința adevãratelor necesitãți. Duhul Sfânt este cel de care avem mai multã nevoie. Dar cine își dã seama de aceasta?

LECTURA I

L-aţi primit pe Duhul Sfânt din faptele Legii, sau din ascultarea credinţei?

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,1-5

O, galateni fără de minte, cine v-a vrăjit? Tocmai pe voi în ochii cărora a fost prezentat Isus Cristos cel răstignit?! Un lucru aş vrea să ştiu de la voi: l-aţi primit pe Duhul Sfânt din faptele Legii, sau din ascultarea credinţei? Cum puteţi să fiţi atât de nechibzuiţi? După ce aţi început în Duh, vreţi să sfârşiţi acum în trup? În zadar aţi suferit voi atât de mult? Oare într-adevăr, a fost în zadar? Dacă Dumnezeu vi-l dăruieşte pe Duhul Sfânt, dacă el face minuni printre voi, le face oare pentru faptele Legii, sau pentru ascultarea credinţei?

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68)

R.: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, căci a vizitat pe poporul său.

69 El a înălţat o putere de mântuire

în casa lui David, slujitorul său,

70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi

care au fost în vechime. R.

 

71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri

şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri

şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt. R.

 

73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru,

că ne va ajuta,

74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă,

75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. R.

 

ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cereţi şi vi se va da!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,5-13

În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: „Dacă unul dintre voi are vreun prieten şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună: «Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte», şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată, copiii mei şi cu mine ne-am culcat. Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri», vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie. De aceea vă spun: Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 10 Căci cel care cere primeşte, cel care caută găseşte şi celui care bate i se va deschide. 11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său, când îi cere un peşte, 12 sau un scorpion, când îi cere un ou? 13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, acelora care i-l cer”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gal 3,1-5; din Lc 1; Lc 11,5-13

Ştim că pentru sfântul Paul eroarea galatenilor era foarte gravă, deoarece era vorba despre un lucru fundamental. Ei voiau să obţină mântuirea prin intermediul faptelor lor, împlinind lucrările legii, observând legea lui Moise; ei se convingeau tot mai mult că pe acest lucru se bazează mântuirea. Paul luptă cu putere împotriva acestei erori, care zădărniceşte întreaga viaţă spirituală şi orice raport cu Dumnezeu. Fundamentul mântuirii nu sunt faptele, ci credinţa. Este vorba de a-l primi pe Duhul Sfânt, lucru posibil nu prin operele umane, nu prin eforturile umane: el este darul care se obţine prin credinţă şi rugăciune. Isus spune: „Tatăl vostru ceresc va da pe Duhul Sfânt acelora care îl cer”; el este un dar gratuit.

Desigur, operele sunt necesare, dar problema este unde punem fundamentul vieţii noastre. Fundamentul este credinţa; operele trebuie să urmeze credinţa, nu să vină înaintea ei. Noi contăm pe Dumnezeu, ştim că Dumnezeu ne-a iubit cel dintâi şi nu ne punem pe noi înşine înaintea lui Dumnezeu. Numai prin credinţă suntem conştienţi că suntem capabili de a săvârşi lucrările divine, desigur, nu cu puterile noastre, ci cu harul său. Să reflectăm bine la aceasta, deoarece avem întotdeauna iluzia în care trăiau galatenii, cum că mântuirea este în noi înşine, că importantă este bunăvoinţa noastră, efortul nostru. Nu. Fundamentul mântuirii este credinţa, este harul lui Dumnezeu, şi efortul nostru trebuie să fie acela de a-l primi, de a-l primi pe Dumnezeu, de a primi iubirea sa gratuită, nu de a fabrica propria noastră sfinţenie, perfecţiunea noastră. Astfel, vom sfârşi prin a trăi cu conturile făcute, blocaţi în noi înşine, negând pentru totdeauna iubirea.

Să cerem harul de a înţelege că totul vine de la Dumnezeu şi că atitudinea noastră fundamentală trebuie să ne deschidă pentru primirea darului lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt.