en-USro-RO

| Login
25 mai 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 25 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *;
Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paşti (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 16,1-10: Treci în Macedonia, ajutã-ne!
Ps 99: Strigați de bucurie cãtre Domnul, toți locuitorii pãmântului! (sau Aleluia.)
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui

 

Sfintii zilei

Ss. Carol Borromeu, ep.; Felix de Valois, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine! 
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, 
numai prin darul tău, credincioşii te pot sluji cum se cuvine; 
înlătură orice piedică din calea noastră, 
ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca această jertfă să fie pentru tine o ofrandă curată, 
iar pentru noi, o revărsare sfântă a îndurării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, Doamne, 
mă vei copleşi de bucurie 
când îmi vei arăta faţa ta.                                                                         Cf. Ps 15,11 
 
sau:
Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, 
iar eu trăiesc prin Tatăl, 
la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine, 
va trăi prin mine, spune Domnul.                                                             In 6,57

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
sporeşte în noi lucrarea mântuirii, 
pentru ca tainele cereşti, care ne hrănesc în această viaţă, 
să ne pregătească să primim, prin harul tău, bunurile făgăduite. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În Evanghelie, Isus ne amintește porunca cea mare: a crede într-un singur Dumnezeu și de a-l iubi din toatã inima. Aceastã poruncã fusese formulatã la fel și în religia mozaicã, așa cum citim în cartea Deuteronomului. Ceea ce aduce nou e cã asociazã acestei „poruncii fundamentale” pe aceea a dragostei fațã de aproapele. Continuându-și expunerea asupra preoției lui Cristos, epistola aratã superioritatea ei fațã de preoția Vechiului Testament: marele nostru preot este sfânt; preoția sa este veșnicã. De aceea, sfințește și dã valoare perenã nu numai preoției Noului Testament, dar și firii umane în care binevoiește a sãlãșlui.

LECTURA I

Ascultă, Israele, să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima.

Citire din cartea Deuteronomului 6,2-6

În zilele acelea, Moise a spus poporului: „Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. În toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, să păzeşti toate legile şi poruncile pe care ţi le dau eu astăzi, ca astfel să ai o viaţă lungă. Ascultă, Israele, caută să împlineşti poruncile Domnului, ca să fii fericit şi să te înmulţeşti fără număr, în ţara în care curge lapte şi miere, precum ţi-a făgăduit ţie Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, să rămână întipărite în inima ta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2)

R.: Te iubesc, Doamne, tăria mea!

Te iubesc, Doamne, tăria mea,

3a Doamne, tu eşti stânca mea,

cetatea mea şi eliberatorul meu. R.

 

3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu,

scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea.

Îl chem pe Domnul cel Prealăudat,

şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R.

 

47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea!

Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu!

51ab Tu dai mari izbânzi împăratului tău,

arăţi îndurare faţă de unsul tău, David. R.

 

LECTURA A II-A

Isus, pentru că rămâne veşnic, are o preoţie care nu mai trece de la unul la altul.

Citire din Scrisoarea către Evrei 7,23-28

Fraţilor, 23 în vechea alianţă, un mare număr de preoţi au trebuit să urmeze unul după altul, pentru că moartea îi împiedica să rămână pentru totdeauna în funcţie. 24 Dar Isus, pentru că rămâne veşnic, are o preoţie care nu mai trece de la unul la altul. 25 De aceea, el poate să-i salveze pentru totdeauna pe cei care, prin el, se apropie de Dumnezeu, căci el trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 26 Tocmai un astfel de preot ne era necesar: sfânt, nevinovat, fără nici o pată, separat de păcătoşi; el este înălţat deasupra cerurilor. 27 El nu are nevoie, ca ceilalţi preoţi, să ofere în fiecare zi jertfe, mai întâi pentru păcatele sale proprii, apoi pentru ale poporului; căci a făcut aceasta o singură dată pentru totdeauna, când s-a jertfit pe sine însuşi. 28 Legea lui Moise orânduieşte ca mari preoţi oameni care sunt supuşi slăbiciunii; jurământul făcut de Dumnezeu, mai târziu, îl orânduieşte ca mare preot pe Fiul care este desăvârşit pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi porunca dragostei faţă de aproapele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34

În acel timp, 28b un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!». Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el 33 şi că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

Cuvântul Domnului