en-USro-RO

| Login
25 mai 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 25 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *;
Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paşti (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 16,1-10: Treci în Macedonia, ajutã-ne!
Ps 99: Strigați de bucurie cãtre Domnul, toți locuitorii pãmântului! (sau Aleluia.)
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui

 

Sfintii zilei

Sf. Villibrord, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine! 
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, 
numai prin darul tău, credincioşii te pot sluji cum se cuvine; 
înlătură orice piedică din calea noastră, 
ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca această jertfă să fie pentru tine o ofrandă curată, 
iar pentru noi, o revărsare sfântă a îndurării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, Doamne, 
mă vei copleşi de bucurie 
când îmi vei arăta faţa ta.                                                                         Cf. Ps 15,11 
 
sau:
Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, 
iar eu trăiesc prin Tatăl, 
la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine, 
va trăi prin mine, spune Domnul.                                                             In 6,57

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
sporeşte în noi lucrarea mântuirii, 
pentru ca tainele cereşti, care ne hrănesc în această viaţă, 
să ne pregătească să primim, prin harul tău, bunurile făgăduite. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Pentru a fi ucenic al lui Isus este necesarã „convertirea și credința în vestea cea bunã”. Aceasta înseamnã îndepãrtare de pãcat, împlinire a voinței lui Dumnezeu, trãire a dragostei fraterne, respect fațã de dreptate... Dar Isus i-a voit ucenici și pe cei care se vor consacra slujirii într-un mod exclusiv și definitiv (Lc 6,12-16). Acești ucenici trebuie sã înceapã a-l sluji renunțând la toate bunurile.

LECTURA I

Lucraţi la mântuirea voastră. Dumnezeu vă dă şi voinţa şi puterea de a o împlini.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,12-18

Preaiubiţii mei, 12 voi care aţi fost întotdeauna ascultători, lucraţi la mântuirea voastră cu frică de Dumnezeu şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult în lipsa mea.

13 Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, el vă dă şi voinţa şi puterea de a o îndeplini,

pentru că el vă vrea binele. 14 Faceţi toate fără murmur şi fără şovăială, 15 astfel voi, care sunteţi copiii lui Dumnezeu, veţi fi fără pată şi curaţi, nevinovaţi în mijlocul unei generaţii rătăcite şi înrăite, în care trebuie să străluciţi ca aştrii în lume. 16 Păziţi cu tărie cuvântul vieţii. Astfel în ziua venirii lui Cristos mă voi putea mândri că nu am alergat în zadar şi nu m-am ostenit degeaba. 17 Şi chiar dacă ar trebui să-mi vărs sângele ca să-l adaug la jertfa pe care voi i-o oferiţi lui Dumnezeu prin credinţa voastră, m-aş bucura şi aş împărţi bucuria cu voi toţi. 18 În acelaşi fel bucuraţi-vă şi voi şi împărţiţi bucuria voastră cu mine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea!

Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

de cine mă voi înfricoşa? R.

 

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului,

cercetând lăcaşul său. R.

 

13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi,

deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,25-33

În acel timp, 25 o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. El s-a întors către ei şi le-a spus: 26„Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl său, pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul meu. 28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l termine? 29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 30zicând: «Iată un om care a început să zidească, dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, trimite o solie pentru a cere pace. 33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, dacă nu renunţă la toate bunurile sale”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fil 2,12-18; Ps 26; Lc 14,25-33

Acţiunea lui Isus, aşa cum ne este descrisă de evanghelii, nu seamănă, desigur, cu o campanie electorală, unde fiecare candidat promite marea cu sarea: totul va merge perfect, dificultăţile vor dispărea, viaţa va fi mult mai uşoară şi mai fericităY Isus, însă, „pe când o mare mulţime de oameni mergea împreună cu el” B deci avea mult succes B în loc să-i ademenească, pare mai degrabă să-i respingă: „Dacă vine cineva la mine şi nu urăşte pe tatăl şi pe mama saY, cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmeazăY, cine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale nu poate fi ucenicul meu”.

Domnul apare în mijlocul oamenilor nu pentru a-i ademeni, ci pentru a le prezenta exigenţe sale, tocmai pentru că este Domnul, este adevărul („Eu sunt adevărul”, citim în Evanghelia după Ioan) şi pune în faţa celui ce îl urmează adevăratele condiţii ale fericirii pe care vrea să i-o dea. Isus nu ne promite bogăţii: ne vrea săraci, săraci în afecte, săraci în lucrurile materiale, săraci în ceea ce s-ar numi o viaţă fericită.

Expresia foarte tare din evanghelie ar putea să şocheze, cu atât mai mult cu cât este pronunţată de acela care a dat porunca „sa”: „Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum eu v-am iubit pe voi”. Pentru ce acum ne spune: „Cine nu urăşte pe tatăl, pe mamaY şi chiar viaţa sa proprie nu poate fi ucenicul meu”? Dar în acest context se înţelege că este vorba despre renunţare la orice iubire posesivă, la orice siguranţă umană pentru a merge cu el pe calea iubirii generoase, bazându-ne numai pe el.

În Evanghelia după Luca, imediat după acest pasaj, avem capitolul parabolelor milostivirii: a oii rătăcite, a drahmei pierdute, a fiului risipitor.

Aceasta face încă mai evidentă intenţia Domnului, care nu e aceea de a ne pune în situaţia celui care este lipsit de afecte (cum o spune sfântul Paul, numai cei care îl resping pe Dumnezeu sunt fără afecte), dar de a ne conduce la caritatea adevărată. Şi tocmai pentru aceasta este necesar să ne decidem să purtăm crucea noastră în urma sa.