en-USro-RO

| Login
25 mai 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 25 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *;
Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paşti (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 16,1-10: Treci în Macedonia, ajutã-ne!
Ps 99: Strigați de bucurie cãtre Domnul, toți locuitorii pãmântului! (sau Aleluia.)
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 5-a a Paştelui

 

Sfintii zilei

Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine! 
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, 
numai prin darul tău, credincioşii te pot sluji cum se cuvine; 
înlătură orice piedică din calea noastră, 
ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca această jertfă să fie pentru tine o ofrandă curată, 
iar pentru noi, o revărsare sfântă a îndurării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, Doamne, 
mă vei copleşi de bucurie 
când îmi vei arăta faţa ta.                                                                         Cf. Ps 15,11 
 
sau:
Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, 
iar eu trăiesc prin Tatăl, 
la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine, 
va trăi prin mine, spune Domnul.                                                             In 6,57

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
sporeşte în noi lucrarea mântuirii, 
pentru ca tainele cereşti, care ne hrănesc în această viaţă, 
să ne pregătească să primim, prin harul tău, bunurile făgăduite. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Bucuria pentru oaia pierdutã și pentru drahma regãsitã face sã cadã conceptul nostru despre recompensã: în fața lui Dumnezeu nu existã merit, numai dar. De acum înainte, darul înseamnã cã îndurarea lui Dumnezeu nu are limite. Omul astfel „regãsit” nu poate sã se sustragã fidelitãții și angajãrii.

LECTURA I

Cele care altădată erau pentru mine un câştig le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,3-8

Fraţilor, noi suntem poporul lui Dumnezeu, care a primit adevărata tăiere împrejur, noi care îl adorăm pe Dumnezeu, călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, noi care ne punem mândria în Cristos Isus şi nu ne bizuim pe trup. Cu toate acestea, eu aş avea motive să mă bazez şi pe trup; dacă cineva crede că are motive s-o facă, eu am şi mai mult: eu am primit tăierea împrejur când eram de opt zile, sunt din neamul lui Israel, din tribul lui Beniamin, evreu din evrei, am trăit ca fariseu, conform Legii, din râvnă am fost prigonitor al Bisericii şi am fost fără cusur în privinţa dreptăţii prescrise de Lege. Dar cele care altădată erau pentru mine un câştig, le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos. Mai mult, pe toate le consider o pierdere în comparaţie cu acel bine care întrece toate: cunoaşterea lui Cristos Isus, Domnul meu, de dragul căruia eu am pierdut toate şi le consider pe toate drept gunoi, ca să-l câştig pe Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 3b)

R.: Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie!

Vorbiţi despre toate minunile lui!

Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

 

Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

 

Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 

ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi

şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se converteşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 15,1-10

În acel timp, văzând cum vameşii şi păcătoşii se apropie de Isus, ca să-l asculte, fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând: „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”. Atunci Isus le-a spus această parabolă: „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una dintre ele, nu le lasă oare pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu şi merge s-o caute pe cea pierdută până o găseşte? Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută!». Vă spun: tot aşa va fi bucurie şi în cer pentru un păcătos care se converteşte, mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire. Sau dacă o femeie are zece monede şi pierde una dintre ele, nu aprinde oare lampa, nu mătură casa şi nu caută cu grijă până o găseşte? Iar după ce a găsit-o, cheamă prietenele şi vecinele şi le zice: «Bucuraţi-vă împreună cu mine căci am găsit moneda de argint pe care o pierdusem». 10 Vă spun: tot aşa se vor bucura îngerii lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se converteşte”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fil 3,3-8; Ps 104; Lc 15,1-10

Astăzi avem posibilitatea să facem câteva reflecţii asupra sărăciei spirituale, cum o exprimă Paul în Scrisoarea către Filipeni. Sărăcia este, într-adevăr, o atitudine spirituală, fie faţă de calităţile spirituale, fie faţă de bunurile materiale. În realitate, alipirea de bogăţii este o atitudine spirituală, care separă de Dumnezeu şi de ceilalţi. Pentru ce alipirea de bunurile materiale? Există trei grade în alipirea de bogăţii, legate unul de celălalt. Primul este dorinţa de a nu duce lipsă de nimic, de a avea tot ceea ce este considerat a fi necesar spre satisfacerea propriilor nevoi: în acest caz, tendinţa va fi aceea de a procura tot mai multe lucruri. Al doilea este voinţa de a nu depinde de nimeni: când unul are tot ceea ce este necesar, nu trebuie să ceară nimic nimănui. Este o dorinţă spontană de a nu trebui să cerşeşti, de a nu trebui să ceri, să fii independent faţă de toţi. Al treilea grad este voinţa de a fi superior altora. Cu cât cineva are mai mult, cu atât i se pare că este mai valoros, că poate privi de sus în jos. Acestea sunt gradele ataşamentului de bunurile materiale, care se pot verifica şi în raport cu calităţile umane şi chiar bunurile spirituale, grade care arată o atitudine spirituală negativă.

Sfântul Paul vorbeşte tocmai despre aceste bunuri şi le numeşte „carne”. „Carnea” sunt toate bunurile spirituale pe care ni le putem apropria, care ne fac să ne simţim orgolioşi, care ne permit să nu ne simţim dependenţi de nimeni B în fond, nici chiar de Dumnezeu B şi să fim deasupra celorlalţi. Apostolul observă că el avea toate motivele să se simtă independent, sigur de mântuirea veşnică, mândru de situaţia sa: „Eu am primit tăierea împrejur când eram de opt zile, sunt din neamul lui Israel, din tribul lui Beniamin, evreu din evrei, am trăit ca fariseu, conform Legii, din râvnă am fost prigonitor al Bisericii şi am fost fără cusur în privinţa dreptăţii prescrise de Lege”. Are, deci, meritul ce derivă din observarea legii, meritul de a-i fi persecutat pe cei care, după gândul iudeilor, se sustrăgeau legii însăşi. „Fără cusur în privinţa dreptăţii prescrise de Lege”. Paul poate sta drept înaintea lui Dumnezeu, graţie meritelor pe care le-a acumulat cu eforturile sale, şi poate privi spre alţii cu un îndreptăţit orgoliu. Dar el îl întâlneşte pe Cristos, şi iată: „Cele ce altădată erau pentru mine un câştig le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos”, adică o barieră între el şi Domnul.

Paul a înţeles că, punându-se la adăpost în meritele sale personale, în calităţile sale personale, se separa de Cristos, pentru că se găsea la polul opus al atitudinii receptive a celui sărac cu spiritul. Pentru a fi cu Cristos este nevoie să fii asemenea celui care îşi cerşeşte mântuirea, o primeşte de la el, ca cel care depinde de milostivirea sa şi nu se consideră pe sine ca fiind mai bun decât ceilalţi.

Cristos este darul lui Dumnezeu, un dar pe care nimeni nu-l merită, un dar gratuit, dăruit cu generozitate nouă de milostivirea lui Dumnezeu.