en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2019

Calendarul zilei

Luni, 22 aprilie 2019

Sfintii zilei
Ss. Soter şi Caius, pp.; Leonida, m.
Liturghierul Roman
Luni din octava Paştelui
Liturghie proprie, Gloria, prefaţă pentru Paşti I

alb, I
Lectionar
Fap 2,14.22-33: Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
Ps 15: Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că în tine îmi caut refugiu! (sau Aleluia.)
Mt 28,8-15: Daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea.

Meditatia zilei
Luni din octava Paştelui

 

Sfintii zilei

Sf. Damasus I, pp. *

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna a II-a din Advent

Ant. la intrare 
Iată, Domnul va veni şi toţi sfinţii lui împreună cu el; 
şi va fi în ziua aceea lumină mare.         Cf. Zah 14,5.7 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai vestit până la marginile pământului, 
mântuirea ta, dă-ne, te rugăm, harul 
să aşteptăm cu bucurie slava naşterii Fiului tău. 
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu îndurare, Doamne, 
la rugăciunile şi jertfele smereniei noastre 
şi ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, 
dăruieşte-ne din belşugul milostivirii tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Judecătorul cel drept le va da cununa dreptăţii 
celor care aşteaptă cu iubire venirea lui.         Cf. 2Tim 4,8
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi fiind cu această hrană sufletească, 
te rugăm cu umilinţă, Doamne, 
ca, prin participarea la tainele sfinte, 
să ne înveţi să privim cu înţelepciune cele pământeşti 
şi să năzuim spre cele cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus opune comportamentului fariseilor, care erau siguri de sine și închiși în conceptul lor de dreptate, bucuria lui Dumnezeu care preferã convertirea unui pãcãtos în locul complãcerii celui drept, care se considerã bun și de aceea nu-și dã seama de necesitatea de a înainta. Creștinul și fiecare comunitate creștinã trebuie sã împãrtãșeascã preocuparea Tatãlui pentru cei care sunt departe.

LECTURA I

Dumnezeu mângâie pe poporul său.

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-11

Dumnezeul vostru spune: „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. Daţi curaj Ierusalimului şi vestiţi-i că robia lui a luat sfârşit, fărădelegea lui a fost ispăşită, primind pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, în locurile neumblate faceţi drepte cărările pentru Dumnezeul nostru. Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase căi netede. Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci Domnul este cel care a vorbit”. Un glas zice: „Strigă!” Şi eu am zis: „Ce să strig?” „Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui ca floarea câmpului! Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, 8dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veşnicie”. Suie-te pe muntele cel mai înalt, tu care aduci Sionului vestea cea bună; ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi pe oile care alăptează le va conduce la odihnă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2.3 şi 10ac.11-12.13 (R.: Is 40,9-10)

R.: Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere.

Cântaţi Domnului un cântec nou.

Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului.

Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui.

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. R.

 

Vestiţi printre neamuri slava lui,

printre toate popoarele minunile lui.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!

El va judeca popoarele cu dreptate”. R.

 

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

 

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

şi popoarele în adevărul său. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Se apropie ziua Domnului;

iată, el vine să ne mântuiască. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dumnezeu nu vrea să se piardă vreunul dintre cei mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,12-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Ce vi se pare? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 13Şi dacă se întâmplă să o găsească, adevăr vă spun, că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 14 Tot aşa, Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă vreunul dintre aceştia mici”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 40,1-11; Ps 95; Mt 18,12-24

Astăzi putem gusta bunătatea Domnului. „Mângâiaţi, mângâiaţi poporul meu!” Putem fi trişti, descurajaţi din diferite motive, dar trebuie să credem că Domnul vine şi că noi putem să fim consolaţi de bunătatea lui. Isaia invită la evanghelizare: „Suie-te pe muntele cel mai înalt, tu, care aduci vestea cea bunăY„. Şi de aici vine cuvântul „evanghelie”, adică „vestea cea bună”. Care este vestea cea bună? „Iată-l pe Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu vineY„. Vine cu putere şi cu bunătate, ca un păstor plin de tandreţe, care „poartă mieluşeii la piept şi pe oile care alăptează le conduce la odihnă”.

Isus şi-a aplicat sieşi această imagine: el este bunul păstor care nu numai că împlineşte gesturi pline de iubire, ci îşi dă şi viaţa pentru oile sale.

În textul evangheliei, Isus descoperă blândeţea şi umilinţa inimii sale, expresie a fiinţei intime a lui Dumnezeu: „Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte unaY„, şi ne încredinţează secretul întrupării, adică milostivirea Tatălui faţă de cei mici: „Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă vreunul dintre aceştia mici”.

Să primim speranţa nu numai pentru noi, ci şi pentru a o comunica altora. Prin această speranţă, privirea noastră e transformată, bunăvoinţa reînnoită şi întemeiată solid pe certitudinea harului pe care Domnul o pregăteşte pentru toţi şi mai ales pentru păcătoşi, oiţele rătăcite.